Sākums / RIIMC

RIIMC

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) ir  izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Vīzija
Kvalitāte un uzticamība - mūsu garantija radošiem un inovatīviem izglītības pakalpojumiem pedagogiem un iedzīvotājiem Rīgā.

Vērtības

  • Sadarbība (mēs esam atvērti inovatīvām idejām, pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem)
  • Atbildība (mēs uzņemamies atbildību par katru veicamo darbu)
  • Efektivitāte (mēs strādājam profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus)

 Līdz 2017. gadam mums ir izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi:

  1. Pedagogu un Rīgas iedzīvotāju informēšanas sistēmas izveide par mūsu piedāvājumu, kas paredz klientu loka paplašināšanu.
  2. Pedagogu profesionālās pilnveides ietekmes novērtēšana uz izglītības iestādes attīstību un izglītības kvalitāti.
  3. Mūsu sniegto pakalpojumu kvalitātes monitorings.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk