Sākums / RIIMC / Par mums

Par mums

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) ir  izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Vīzija
Kvalitāte un uzticamība - mūsu garantija radošiem un inovatīviem izglītības pakalpojumiem pedagogiem un iedzīvotājiem Rīgā.

Vērtības

  • Sadarbība (mēs esam atvērti inovatīvām idejām, pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem)
  • Atbildība (mēs uzņemamies atbildību par katru veicamo darbu)
  • Efektivitāte (mēs strādājam profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus)

2018. – 2020. gadam esam izvirzījuši trīs stratēģiskos mērķus:

  1. Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā pirmsskolā.
  2. Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā skolā.
  3. Būt vadošajam un klientu primāri izvēlētajam mācību piedāvātājam.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk