Sākums / Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Profesionalās izdegšanas sindroms

Svešvalodu skolotāji ,  Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Skolotāju darbam mūsdienās ir raksturīgas dažādas pretrunas: lomu spektra dažādība, vecāku atšķirīgās gaidas no pedagoga un bērna, skolēnu ģimenes situācijas ietekme uz bērna uzvedību un mācību motivāciju, vides ietekme, zems prestižs sabiedrībā, kas var radīt zināmu diskomfortu. Pedagogu profesija ir pakļauta stresam, kas var veicināt „ izdegšanas sindromu”. Lai novērstu iepriekš minēto, būtiski ir izprast, kā darbojas stresa, ”izdegšanas sindroma” mehānisms, aptvert tā cēloņus un sekas, apzināties resursus, kas var palīdzēt sabalansēt profesionālās un personīgās vērtības, personīgo virzību, dzīves mērķus un uzdevumus. Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.04.2018 līdz 30.04.2018

  12h

  25 (21 brīvas)

Seminārs "Laikmeta zīmes un A.Upīša personība. Laimes lāča meklējumi"

Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Mūsdienu skatījums uz Andreja Upīša personību, daiļradi, darbu iestudējumi un tēmu aktualitāte. Interaktīvas spēles ar Andreja Upīša darbu tekstiem.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  25.04.2018 15:00 - 18:00

  4h

  30 (27 brīvas)

Mūsdienu latviešu valoda: izaicinājumi un lietojums

Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Kursu nodarbību tematika: 1. Latviešu valoda Latvijā: avoti, resursi, datubāzes; valodas politikas institūcijas. 2. Aktuāli latviešu valodas jautājumi: valodas konsultantu pieredze. 3. Lietišķa stila latviešu valoda: strīdīgie tekstveides jautājumi un padomi elektroniskajā etiķetē. Personvārdu rakstība un atveide. 4.Saīsinājumu lietojums (VVC LVEK saraksts). Abreviatūras un to izruna. Aktuāli pareizrunas jautājumi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.03.2018 līdz 18.04.2018

  16h

  29 (3 brīvas)

Metodiskā pēcpusdiena Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā "Caurviju prasmjes - domāšana un radošums - attīstīšana latviešu kā otrās valodas un literatūras stundās"

Latviešu valodas un literatūras skolotāji Latviešu kā otrās valodas un literatūras 7.-12.klašu skolotāji

Skolotājas dalīsies pieredzē, kā plānot un organizēt mācību stundu, lai attīstītu caurviju prasmes (domāšana un radošums) latviešu valodas un literatūras stundās. Paredzētas praktiskas nodarbības un uzdevumu analīze mācību mērķu sasniegšanai.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  28.03.2018 15:00 - 18:00

  5h

  35 (17 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk