Sākums / Visu skolu pedagogi

Visu skolu pedagogi

Kursi " Kritiskās domāšanas un debašu prasmju attīstīšana", 2. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6.klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā skolotājiem sniegt informāciju par kritiskās domāšanas un debašu būtību, tās dimensijām un pielietošanas metodēm. Palīdzēt izprast kādā apjomā kritisko domāšanu veicinoši uzdevumi debašu metodes ir piemērotas sākumskolas klašu skolēniem un sagatavot atbilstošus uzdevumus dažādos mācību priekšmetos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.12.2018 15:00 - 18:00

  12h

  25 (22 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 4.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.12.2018 līdz 05.12.2018

  8h

  25 (13 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 5.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 11.12.2018

  8h

  25 (11 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 3.grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 28.11.2018

  8h

  25 (16 brīvas)

Kursi "Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai", 5.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 04.12.2018

  8h

  19 (7 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.12.2018 līdz 04.12.2018

  8h

  30 (-1 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (5. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.12.2018 līdz 07.12.2018

  8h

  30 (8 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (4. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.11.2018 līdz 30.11.2018

  8h

  30 (11 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (3. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.11.2018 līdz 23.11.2018

  8h

  30 (11 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (14. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.11.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (12. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.11.2018 līdz 03.12.2018

  12h

  26 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (11. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.11.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  30 (5 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (9. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 13.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (5. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.11.2018 līdz 28.11.2018

  12h

  30 (1 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (3. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.11.2018 līdz 06.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē (5. grupa)

Vizuālās mākslas skolotāji,  Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji,  Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.11.2018 līdz 03.12.2018

  8h

  30 (9 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.11.2018 līdz 10.12.2018

  12h

  30 (10 brīvas)

Kritiskās domāšanas un debašu prasmju attīstīšana, 1. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  27 (12 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (5. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klašu skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 27.11.2018

  8h

  25 (15 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.11.2018 līdz 21.11.2018

  8h

  25 (10 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 27.11.2018

  12h

  28 (5 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē. (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  30 (5 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām)

Visu skolu pedagogi

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  19 (0 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē. 3.grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 26.11.2018

  12h

  32 (15 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (6. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  28 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (10. grupa) -KURSI ATCELTI!

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  30 (25 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 05.12.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 28.11.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit