Sākums / Visu skolu pedagogi

Visu skolu pedagogi

Speciālās zināšanas pedagiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes). 
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 26.04.2017

  8h

  30 (-1 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās, izmantojot VIMALA metodiku

Visu skolu pedagogi humanitāro un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetu pamatskolas un vidusskolas skolotāji

Praktiskā semināra mērķis iepazīstināt ar Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāju pieredzi par vienaudžu mācīšanās iespējas izmantošanu dažādu mācību priekšmetu stundās, lai veicinātu skolēnu aktīvu iesaistīšanos lasīšanas procesā un sekmētu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanu. Jēgpilna lasītprasmes apguve ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina labāku konkurētspēju jebkurā dzīves jomā, tāpēc īpaši jāaktualizē lasītprasmes kompetences attīstība.

Uzzināt vairāk

  praktisks seminārs

  19.04.2017 13:00 - 16:00

  4h

  40 (18 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolas komanda (3-5 skolotāji), 4.-7. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju metodisko pieredzi skolēnu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanā un iepazīstināt ar jaunākajiem metodiskajiem ieteikumiem. Kursu nodarbībās skolotāji apgūs Eiropas un ASV izglītības sistēmā ieviesto vienaudžu mācīšanās metodiku, aprobēs to mācību darbā. Kursos iesaistītajiem skolotājiem būs iespēja piedalīties izbraukumsenārā un skolu metodiskajās dienās, kuras veiksmīgi ir ieviesušas vienaudžu mācīšanās metodiku. Augustā pedagogi piedalīsies vasaras skolas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.04.2017 līdz 18.05.2017

  24h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.04.2017 līdz 27.04.2017

  8h

  30 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk