Sākums / Visu skolu pedagogi

Visu skolu pedagogi

Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības*

Visu skolu pedagogi

Pedagogi tiek iepazīstināti ar personības psihiskajiem mehānismiem, kuri socializācijas procesā nodrošina noteiktu vērtību, tikumu apzinātu internalizāciju un pašregulējošas, individuāli un sociāli atbildīgas personības attīstību. Tāpat tiek analizētas mērķtiecīgas pedagoģiskās mijiedarbības iespējas šīs attīstības veicināšanā. Pedagogi tiek rosināti praktiski aktualizēt tipiskākās grūtības, ar kurām sastopas tikumiskās audzināšanas un vērtību sistēmas veidošanās praksē pedagoģiskajā mijiedarbībā. Diskusiju rezultātā izkristalizējas pedagoģiskās mijiedarbības tipiskākās kļūdas un neveiksmju cēloņi, kā arī tiek apzinātas iespējas veiksmīgākai pedagoģiskajai mijiedarbībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.05.2017 līdz 02.06.2017

  6h

  25 (-1 brīvas)

Vecāku pedagoģiskā kompetence*

Visu skolu pedagogi

Programma palīdzēs pedagogiem veidot  izpratni par vecāku pedagoģiskās kompetences modeli, atspoguļojot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.05.2017 līdz 29.05.2017

  6h

  26 (0 brīvas)

Stress un izdegšanas sindroms pedagoga darbā*

Visu skolu pedagogi

Skolotājs darbā piedzīvo nemitīgu ilgtermiņa stresu, ļoti būtiski saglabāt emocionālo līdzsvaru, lai nezaudētu profesionālo darba kvalitāti. Kursu dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kas var veicināt izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai pasargātu savu veselību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 02.06.2017

  12h

  25 (-1 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (7. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 06.06.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās*

Visu skolu pedagogi

Skolotāji pilnveidos izpratni par tikumiskās audzināšanas izaicinājumiem mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un veidos tikuma pratības veicināšanai paredzētās aktivitātes scenāriju.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 25.05.2017

  6h

  25 (-1 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (6. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.05.2017 līdz 06.06.2017

  8h

  26 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (5. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.05.2017 līdz 26.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (4. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.05.2017 līdz 30.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (3. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.05.2017 līdz 25.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Attieksmju un vērtību veidošana kompetenču pieejas kontekstā*

Visu skolu pedagogi

Lai bērni izaugtu par veiksmīgiem cilvēkiem, viņiem ir nepieciešama atbalstoša vide, cieņa, uzticēšanās un uzmundrinājums. Programma papildinās pedagogu izpratni, zināšanas un pieredzi par  attieksmju un vērtību veidošanu mācību procesā kompetenču pieejas kontekstā.

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, punkts nr. 11.4.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.05.2017 līdz 24.05.2017

  6h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk