Sākums / Visu skolu pedagogi

Visu skolu pedagogi

Attieksmju un vērtību veidošana kompetenču pieejas kontekstā 10.grupa

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Lai bērni izaugtu par veiksmīgiem cilvēkiem, viņiem ir nepieciešama atbalstoša vide, cieņa, uzticēšanās un uzmundrinājums. Programma papildinās pedagogu izpratni, zināšanas un pieredzi par attieksmju un vērtību veidošanu mācību procesā kompetenču pieejas kontekstā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 31.10.2017 līdz 08.11.2017

  6h

  28 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa plānošanā un realizēšanā 1. grupa

Visu skolu pedagogi 8 skolu komandas 3 skolotāju sastāvā

Kursu laikā skolu komandas veidos izpratni par pedagogu sadarbības daudzveidīgajām iespējām, apzinās sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa realizēšanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties. Programmas apguves rādītājs: izveidots plāns un uzsākta tā realizācija.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.10.2017 līdz 21.11.2017

  12h

  24 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.10.2017 līdz 31.10.2017

  8h

  27 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.10.2017 līdz 23.10.2017

  8h

  28 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Skolotāji pilnveidos izpratni par tikumiskās audzināšanas izaicinājumiem mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un veidos tikuma pratības veicināšanai paredzētās aktivitātes scenāriju. (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu)

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.10.2017 līdz 31.10.2017

  6h

  30 (0 brīvas)

Vebinārs "Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam"

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma ir paredzēta tiem skolotājiem, kas nav vēl piedalījušies šajā kursā. Programmas mērķis iepazīstināt izglītības darbiniekus ar jaunajiem interneta rīkiem un to pielietojumu mācību procesā, kā arī veicināt inovācijas mācību procesā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Uzzināt vairāk

  vebinārs

  no 11.10.2017 līdz 08.11.2017

  16h

  27 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības 11. grupa

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Pedagogi tiek iepazīstināti ar personības psihiskajiem mehānismiem, kuri socializācijas procesā nodrošina noteiktu vērtību, tikumu apzinātu internalizāciju un pašregulējošas, individuāli un sociāli atbildīgas personības attīstību. Tāpat tiek analizētas mērķtiecīgas pedagoģiskās mijiedarbības iespējas šīs attīstības veicināšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.10.2017 līdz 18.10.2017

  6h

  25 (8 brīvas)

Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagoga sadarbību

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Programma paredzēta pedagogiem, lai veidotu izpratni par veiksmīgu vecāku un pedagoga sadarbības nepieciešamību un vajadzībām. (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.10.2017 līdz 18.10.2017

  6h

  27 (1 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (3. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.11.2017 09:00 - 16:00

  8h

  16 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2017 09:00 - 16:00

  8h

  14 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (5. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (7 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  03.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk