Sākums / Visu skolu pedagogi

Visu skolu pedagogi

Kursi "Kritiskās domāšanas praktikums pedagogu prasmju pilnveidei", 3. grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  25 (22 brīvas)

Kursi "Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē" 13. grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (24 brīvas)

Kursi "Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē", 4.grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 27.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Kursi "Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē" 1. grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  25 (24 brīvas)

Kursi "Skolēna pašvadīta mācīšanās" (2.grupa)

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 31.10.2018

  8h

  24 (24 brīvas)

Datorkursi "Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām)"

Visu skolu pedagogi

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  25 (18 brīvas)

Kursi "Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē" 9. grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 15.11.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Kursi "Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē", 3.grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 26.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē, 2. grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 06.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 23.10.2018

  8h

  24 (24 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē, 1. grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.10.2018 līdz 05.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (4. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.10.2018 līdz 05.11.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (6. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2018 līdz 15.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 10.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (10. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 26.10.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (7. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 24.10.2018

  12h

  25 (21 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 05.12.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Vecāku pedagoģiskā kompetence

Visu skolu pedagogi

Programma “Vecāku pedagoģiskā kompetence” tiek apskatīta kā koncepts, kas raksturo vecāku partnerību bērna audzināšanā sadzīves praksē, faktorus, kas sekmē dzīves kvalitāti gan bērniem, gan vecākiem un paskaidro pozitīvos bērna attīstības nosacījumus ģimenē. Balstoties uz daudzveidīgām atziņām par vecāku kompetenci, ir iespējams izstrādāt vecāku pedagoģiskās kompetences attīstības veicinošas darbības programmas izglītības iestādēs, atrast skaidrus mērķus, uzdevumus,  kritērijus efektīvam modelim programmas realizācijai katrā situācijā. Tā ir sistēma ar daudz uzdevumiem, ko īsteno efektīvā skolas un ģimenes sadarbībā ar prioritāti – bērna psihiskā, emocionālā un fiziskā veselība.
 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 09.10.2018

  6h

  25 (25 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 28.11.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Kursi "Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagogu sadarbību"

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta pedagogiem, lai veidotu  izpratni par veiksmīgu vecāku un pedagoga sadarbības nepieciešamību un vajadzībām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.09.2018 līdz 26.09.2018

  6h

  25 (0 brīvas)

Kursi „Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.09.2018 līdz 01.10.2018

  8h

  22 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit