Sākums / Skolu direktoru vietnieki

Skolu direktoru vietnieki

Seminārs "Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām)" 6. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  18.05.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām)" 5. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  11.05.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām) 4. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  26.04.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām)" 3. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  13.04.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 6. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā RDLIS: nomenklatūra, dokumenti, rīkojumi, līgumi. Otrajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  17.05.2018 09:00 - 14:30

  6h

  16 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 5. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā RDLIS: nomenklatūra, dokumenti, rīkojumi, līgumi. Otrajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.04.2018 09:00 - 14:30

  6h

  16 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 4. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā RDLIS: nomenklatūra, dokumenti, rīkojumi, līgumi. Otrajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  20.04.2018 09:00 - 14:30

  6h

  16 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 3. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā RDLIS: nomenklatūra, dokumenti, rīkojumi, līgumi. Otrajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  06.04.2018 09:00 - 14:30

  6h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 6. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  22.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (10 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 5. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki,  Visu skolu pedagogi Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  15.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (5 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 4. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki,  Visu skolu pedagogi Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  24.04.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 3. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  17.04.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Supervīzija skolu direktoru vietniekiem

Skolu direktoru vietnieki Direktoru vietnieki

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 16.03.2018 līdz 18.05.2018

  18h

  12 (0 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām) 2. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbu ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšanu. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  23.03.2018 09:00 - 14:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki,  Visu skolu pedagogi Personāls, kas strādā ar sistēmu TEDIS

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.03.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (4 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 2. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Profesionālo izglītības iestāžu vadītāji (direktori un vietnieki),  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.03.2018 09:00 - 14:30

  6h

  15 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk