Sākums / Sporta skolotāji

Sporta skolotāji

Integrētas sporta rotaļnodarbības inovatīvie risinājumi pirmsskolā

Sporta skolotāji Pirmsskolas sporta skolotāji

Programma aktualizē sporta aktivitātes pirmsskolas izglītības integrētā satura kontekstā. Pedagogi apgūs kustību rotaļas, rotaļvingrinājumus izmantošanai sporta nodarbībās, kā arī metodiskos paņēmienus integrētu aktivitāšu organizēšanai. Ierosmes kustību rotaļu un stafešu organizēšanā, to piemērotība un atbilstība bērnu vecumam un viņa fiziskajai attīstībai. Ieskats netradicionāla inventāra izmantošanā, integrētu nodarbību organizēšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  01.12.2017 10:00 - 13:00

  8h

  28 (25 brīvas)

Radošuma attīstīšana sporta stundās

Sporta skolotāji

Programmas galvenais mērķis ir veicināt sporta pedagogu izpratni par radošumu, kas sekmēt skolēnu iztēles attīstību un radošas darbības aktivizēšanu.Lai attīstītu skolēniem iniciatīvu pašiem radoši darboties ir jāizveido atbilstoša vide, kā arī jānodrošina daudzveidīga un bagāta materiālu bāze. Kursu dalībnieki iepazīsies ar līdzekļiem un metodēm vispārattīstošo vingrinājumu, aerobikas un deju elementu apmācībā, kas sekmētu skolēnu iztēli un ieinteresēs tos iesaistīties prasmju apguvē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.12.2017 līdz 12.12.2017

  12h

  27 (21 brīvas)

Kustību rotaļas un stafetes ar basketbola elementiem

Sporta skolotāji Sporta skolotāji

Konkursa “Rīgas gada sporta skolotājs” finālisti dalās pieredzē. Seminārā pedagogi apgūs kustību rotaļas un stafetes ar basketbola elementiem. Šī semināra galvenais mērķis ir palīdzēt pedagogiem dažādot un padarīt interesantāku mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  13.12.2017 15:00 - 17:30

  4h

  25 (24 brīvas)

Stājas vingrinājumi pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Sporta skolotāji Pirmsskolas sporta pedagogi

Kursu programma aktualizēs un papildinās pedagogu zināšanas par labas stājas nozīmi un stājas traucējumiem. Tieši pirmsskolas vecumā cilvēkam attīstās muskulatūra un skelets, tāpēc ir svarīgi sekot, lai veidojas pareiza stāja, gaita un kustības. Ja tomēr tā nav, var palīdzēt koriģējošā vingrošana, kas iedarbojas ne tikai lokāli, bet labvēlīgi ietekmē visu organismu. Praktiski pedagogi apgūs vingrinājumus, lai varētu aktīvi nostiprināt bērnu veselību

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.11.2017 līdz 04.12.2017

  8h

  28 (0 brīvas)

Caurviju prasmes sporta stundā

Sporta skolotāji

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas stundas veidošanu, kā izmantot konkrētus mācību uzdevumus, akcentējot caurviju prasmju apguvi.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  29.11.2017 15:00 - 19:00

  6h

  30 (9 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk