Sākums / Dabaszinību skolotāji

Dabaszinību skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārs uz Tartu Annelinna Gymnasium un Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Dabaszinību skolotāji Dabaszinātņu jomas skolotāji

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Jaan Poska Gümnaasium un Tartu Annelinna Gymnasium dabaszinātņu jomas skolotājiem par pedagogu savstarpējo sadarbības organizēšanu izglītības procesa īstenošanā un sadarbību ar citām institūcijām, par metodisko paņēmienu dažādību praktisko nodarbību organizēšanšanā, lai uzlabotos skolēnu mācību rezultāti. Ledus laikmeta centrs.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  08.12.2017 07:00 - 21:00

  8h

  25 (16 brīvas)

Izbraukuma seminārs “Daba, es nāku tevi sajust, izprast jeb dabas un mācību programmas mijiedarbība”

Dabaszinību skolotāji Vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu dabaszinību skolotāji

Balstoties uz tēmu par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) pedagogi iegūs idejas kā šo tēmu caurvīt vairākos mācību priekšmetos, tā iegūstot iespēju pilnveidot jauno kompetenču programmu. Pedagogi iepazīs piekrastē esošo bioloģisko daudzveidību, vispirms virtuāli, izmantojot veidotos metodiskos materiālus par piekrastes augiem, putniem, gliemenēm un iežiem, tad dodoties ārā un veicot 2 km gar jūras piekrasti, atpazīs telpās iepazīto.

Tiks apmeklēta keramiķa I.Klīdzēja veidotā bāku karte, lai iepazītu kā ar mākslas palīdzību var iegūt zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju.Salaca ir nozīmīga lašupe, tādēļ tiks iepazīta interaktīvā izstāde “Lašiem būt” –darbojoties 14 aktivitātes punktos iepazīts lašu dzīvescikls – jūra – upe- jūra. Uzzinās gan laša uzbūvi, gan to barības tīklošanos, gan Latvijas upes, gan kā laša dzīvi mēs ietekmējam ikviens. Iesaistoties aktivitātē “Foto medības” uzzinās kā ar pavisam vienkāršu paņēmienu var saliedēt grupu, būt ārā un izzināt apkārtni. Randu pļavu taka, lai iepazītu piekrastes putnus un, lai izprastu kā bioloģisko daudzveidību ietekmē dabai draudzīga saimniekošana. Izbraukšana pie ORIGO plkst 8.30. Detalizēta programma tiks izsūtīta pēc pieprasījuma.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  13.12.2017 08:30 - 18:00

  8h

  25 (25 brīvas)

Skolotāju sadarbība skolā, mācot skolēniem prasmes (piesakās komanda no skolas, 3-5 vienas skolas skolotāji)

Matemātikas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji Pamatskolas matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāju komandas (3-5 vienas skolas skolotāji)

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par būtisku prasmju mācīšanas plānošanu un īstenošanu sadarbojoties skolā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2017 līdz 05.12.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas 5.-6.klašu dabaszinību mācību stundas veidošana un analīze

Dabaszinību skolotāji 5.-6. klašu dabaszinību skolotāji

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi; kā profesionāli izmantot konkrētus mācību uzdevumus, īstenot profesionālu atgriezenisko saiti, lai uzlabotos skolēnu rezultāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.10.2017 līdz 28.11.2017

  24h

  25 (5 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk