Sākums / Mūzikas skolotāji

Mūzikas skolotāji

Jautras spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar ritmikas elementiem "Ziema, ziemiņa"

Mūzikas skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāji

Kursu programma veidota pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu sākumskolas mūzikas un ritmikas pedagogu kompetenču paaugstināšanai, piedāvājot Dr.paed. Gintas Pētersones veidotus vingrinājumus, ritma spēles, dziesmiņas un rotaļas, kas balstīti uz E.Žaka-Dalkroza izveidoto ritmikas mācību, dzīvespriecīgā veidā attīstot gan bērnu ritma izjūtu, gan muzikalitāti, gan radošās spējas, un ir veltīti ziemas tematikai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.12.2017 līdz 13.12.2017

  12h

  25 (5 brīvas)

Mūsdienīga un kompetencēs balstīta mūzikas izglītība

Mūzikas skolotāji

Programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt viņu teorētiskās zināšanas un pilnveidot kompetences par mūsdienīgu mūzikas mācības raksturīgajām iezīmēm, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Pedagogi pilnveidos zināšanas, kā praktiski īstenot diferencētu pieeju katrā mūzikas stundā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas stundās. Vokālais darbs, intonācija, unisona veidošana, darbs ar ārpus toņa dziedošiem bērniem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.11.2017 līdz 29.11.2017

  12h

  27 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk