Sākums / Matemātikas skolotāji

Matemātikas skolotāji

Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība matemātikas stundās

Matemātikas skolotāji Matemātikas jomas pedagogi (pamatskolā un vidusskolā)

Pētnieciskās darbības prasmes ir prasmju kopums, kas dod iespēju pāriet no reproduktīvas darbības uz produktīvu. Kā palīdzēt skolēnam tās attīstīt? Kā visveiksmīgāk organizēt  pētniecisko darbību mācību stundā? Nodarbībās tiks modelētas un analizētas situācijas,  pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā sarunā par skolēnu produktīvas darbības mērķiem, tās saistību ar pētnieciskajām prasmēm, reflektēt par savu pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.05.2018 līdz 19.06.2018

  12h

  30 (23 brīvas)

Seminārs "Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā"

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Matemātikas skolotāji,  Informātikas un programmēšanas skolotāji

Seminārs paredzēts jebkuram vispārizglītojošās skolas skolotājam, kuram ir priekšzināšanas darbā ar datoru un internetu, ir vēlme savas stundas padarīt atraktīvākas, izmantojot informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Līdzi jāņem savas viedierīces – telefonus vai planšetes. Semināra laikā tiks izveidota sava aptauja-viktorīna quizizz.com, mentimeter.com. Tiks demonstrēts, kā izveidot Stop Motion filmiņu, izmantojot aplikāciju, ko var lejupielādēt savos līdzpaņemtajos telefonos vai arī planšetēs. Būtu labi, ja dalībniekiem būtu google konts, lai varētu padalīties ar izveidotajām filmiņām. Lai veiksmīgi varētu līdzdarboties nepieciešamas priekšzināšanas darbam arī internetā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  16.05.2018 15:00 - 18:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Kursu 1.nodarbība "Lasītprasmes attīstīšana matemātikas uzdevumu risināšanā un matemātisko uzdevumu paraugi kompetenču pieejas ieviešanai stundās"

Matemātikas skolotāji

Šobrīd ir zināms laiks 1.nodarbībai, par pārējo nodarbību laikiem būs informācija 1.nodarbībā. Tas varētu būt jūnijā vai augustā. Lasītprasme attīsta skolēna domāšanu, spēju argumentēt, prasmi pārvērst vizuālu informāciju tekstuālā un otrādi. Nodarbībās, risinot uzdevumus, noskaidrosim galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, apzināsim tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīsimies izstrādāt vērtēšanas kritērijus, apskatīsim dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  23.05.2018 15:00 - 18:00

  12h

  30 (3 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk