Sākums / Centrs

Centrs

Aušana ar pērlītēm - rokassprādzes izgatavošana

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.02.2018 līdz 20.02.2018

  6h

  12 (0 brīvas)

Kalkulēšanas pamati ēdināšanas uzņēmumos

Centrs,  Rīgā kopā

Kursu klausītāji apgūs pamatzināšanas par cenu veidošanās īpatnībām ēdināšanas uzņēmumos, tehnoloģisko un kalkulācijas karšu sastādīšanu, produktu daudzuma aprēķiniem, izejvielu zudumiem produktu pirmapstrādes un termiskās apstrādes laikā, pārdošanas cenu kalkulēšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.02.2018 līdz 16.02.2018

  18h

  14 (1 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Centrs,  Rīgā kopā

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 10.05.2018

  120h

  15 (4 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība"

Centrs,  Rīgā kopā

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.02.2018 līdz 26.03.2018

  60h

  20 (9 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā neatrastos. Valoda skan arhitektūras harmonijā, modes dizaineru radītajos darbos. Tā skan mākslas un mūzikas radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē baudīt un priecāties par dzīvi, tās vienkāršībā un krāšņumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 05.06.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Krievu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  15 (8 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Centrs,  Rīgā kopā

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.02.2018 18:00 - 21:00

  4h

  18 (0 brīvas)

Latviešu valodas komunikatīvā gramatika (C1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

Latviešu valodas mācību programma “Komunikatīvā gramatika” paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt, veicinot dažādu valodas funkciju lietojumu gan runā, gan rakstos.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.01.2018 līdz 25.04.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Sieviešu tautas tērpa tunikas krekla šūšana (ar uzšūtajiem uzplečiem)

Centrs,  Rīgā kopā

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Kursu programmas ietvaros katrs dalībnieks iepazīsies ar dažādām izšūšanas tehnoloģijām, un varēs pašūt savu kreklu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.01.2018 līdz 02.03.2018

  24h

  12 (0 brīvas)

Sieviešu tautastērpu galvassegu darināšana

Centrs,  Rīgā kopā

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Katram tautastērpam atbilstoši ir paredzēta arī sava galvas rota. Kursu ietvarā piedāvājam iepazīties un pašam pagatavot savu galvas segu atbilstoši izvēlētajam tautas tērpam.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.01.2018 līdz 03.03.2018

  24h

  13 (1 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.09.2017 līdz 01.02.2018

  120h

  13 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk