Sākums / Centrs

Centrs

Ideju radīšanas process darbam un ikdienai

Rīgā kopā,  Centrs

Intensīvā ikdiena bieži ierauj rutīnā, kad mēs aizmirstam apstāties un apdomāt - vai tas kā tu dzīvo un strādā, ir saskaņā ar tavām vēlmēm vai ir vairāk inerces radīts rezultāts. Aizmirstot par aizvien jaunas un radošas pieejas veicināšanu savā darbā un ikdienā, mēs ātri vien varam zaudēt savu degsmi un aizrautību un jebkuras pārmaiņas var tikt uztvertas kā stress.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.04.2018 līdz 25.04.2018

  6h

  25 (0 brīvas)

Sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbību ietvaros vecākiem būs iespēja apgūt zināšanas un dažādas metodes, ko izmantot darbā ar pusaudžiem, veicinot viņu dzīves prasmju attīstīšanu. Tas ir būtisks aizsargfaktors atkarības izraisošo procesu un vielu lietošanas neuzsākšanai. Ar sociāli- emocionālām dzīves prasmēm ir domātas tādas prasmes kā atbildības uzņemšanās, attiecību veidošana, efektīva komunikācija, kritiskā domāšana, lēmumu pieņemšana, pārliecība par sevi, problēmu risināšana, pretošanās spiedienam, stresa un trauksmes pārvaldīšana, mērķa uzstādīšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.04.2018 līdz 24.04.2018

  6h

  16 (0 brīvas)

Prezentācijas māksla

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa mērķis: iepazīstināt klausītājus ar publiskās runas teorijas pamatiem un veidot tās praktiskas pielietošanas iemaņas izvēlētajā profesijas sfērā, izskaidrot publiskās runas būtību un prasmju nepieciešamību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.04.2018 09:30 - 16:00

  8h

  25 (6 brīvas)

Lietišķā etiķete. Ieskats diplomātiskajā protokolā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa mērķis: sniegt klausītājiem zināšanas par lietišķo etiķeti, profesionālo saskarsmi un diplomātisko protokolu, to izmantošanu kā sava, tā arī uzņēmuma vai organizācijas tēla pilnveidošanai. Izprast lietišķās etiķetes normu ievērošanas nepieciešamību pildot ikdienas darba pienākumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.04.2018 09:30 - 16:00

  8h

  21 (1 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2018 līdz 22.05.2018

  50h

  20 (0 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Centrs,  Rīgā kopā

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 10.05.2018

  120h

  15 (1 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā neatrastos. Valoda skan arhitektūras harmonijā, modes dizaineru radītajos darbos. Tā skan mākslas un mūzikas radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē baudīt un priecāties par dzīvi, tās vienkāršībā un krāšņumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 05.06.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Krievu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  15 (7 brīvas)

Latviešu valodas komunikatīvā gramatika (C1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

Latviešu valodas mācību programma “Komunikatīvā gramatika” paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt, veicinot dažādu valodas funkciju lietojumu gan runā, gan rakstos.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.01.2018 līdz 25.04.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk