Sākums / Centrs

Centrs

KŪKAS “ĀTRAIS NAPALEONS” GATAVOŠANA (21.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs kūkas gatavošanu: kārtainās mīklas gatavošanu, izstrādājumu veidošanu, cepšanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu noformēšanu un pasniegšanu.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.02.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (3 brīvas)

BISKVĪTA RULETES, TO GATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA (13.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs biskvīta ruletes gatavošanu - mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu pasniegšanu. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  13.02.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (10 brīvas)

“EKLĒRU” GATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA (24.01.2019.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs plaucētās mīklas “Eklēru“ gatavošanu - mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu pasniegšanu.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.01.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (0 brīvas)

SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA (21.02.-23.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas izmaiņas pēc laikošanas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.02.2019 līdz 23.02.2019

  16h

  11 (7 brīvas)

SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA (31.01.-02.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas izmaiņas pēc laikošanas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.01.2019 līdz 02.02.2019

  16h

  11 (4 brīvas)

INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ (25.02.-27.02)

Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.02.2019 līdz 27.02.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA (19.02.-21.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.02.2019 līdz 21.02.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

MATU KOPŠANA (12.02.)

Centrs

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus matus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2019 18:00 - 20:15

  3h

  16 (0 brīvas)

DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA (29.01.-31.01.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 31.01.2019

  9h

  12 (0 brīvas)

MATU KOPŠANA (22.01.)

Centrs

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus matus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.01.2019 18:00 - 20:15

  3h

  17 (6 brīvas)

INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ (21.01.-23.01.)

Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2019 līdz 23.01.2019

  9h

  15 (0 brīvas)

AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGAI IKDIENAI - Centrs, Valodiņa

Centrs

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

PUBLISKĀ RUNA - Centrs, Valodiņa

Centrs

Programmas laikā ir iespēja pilnveidot prasmes mērķtiecīgi, argumentēti un pārliecināti paust savu viedokli sarunās, uzstājoties auditorijas priekšā vai personiskā komunikācijā ar sarunas biedru.

Nodarbībās tiks sniegta informācija par publisko runu un uzrunu veidiem, runas procesa uztveres aspektiem, kā arī, pamatojoties uz šo informāciju,  apgūti principi, kā plānot un strukturēt savu vēstījumu, formulēt to atbilstoši mērķauditorijai un padarīt to viegli uztveramu klausītājiem.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta pārliecināta vēstījuma valodai, tās dažādajiem aspektiem un saprotamības kritērijiem, savukārt stabila un pārliecināta publiskā tēla veidošanā palīdzēs publiskās uzstāšanās psiholoģisko un neverbālo aspektu analīze, praktiski padomi, kā regulēt stresu un atbildēt uz klausītāju uzdotajiem „neērtajiem” jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2019 līdz 25.02.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

VEIKSMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME UZRUNĀT AUDITORIJU - Centrs, Valodiņa

Centrs

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  06.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

LIETIŠĶĀ SAZIŅA (Centrs)

Centrs

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, iesniegumos, protokolos). Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2019 līdz 28.01.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (Centrs)

Centrs

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus. Nodarbības notiks datorklasē.

Kursu norises laiks: 04.02. - 27.05.2018. plkst. 18.00 – 21.00 (15 nedēļas; 2 x nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.02.2019 18:00 - 21:00

  120h

  17 (14 brīvas)

VĀCU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A1 LĪMENIS) Centrs

Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 26.03.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

KRIEVU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) Centrs

Centrs

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti. Pēc diagnosticējošā ievadtesta rezultātiem programmas saturs tiks pielāgots kursantu reālam līmenim maksimālā rezultāta sasniegšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 18.04.2019

  60h

  15 (13 brīvas)

ANGĻU VALODA (A1 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) Centrs

Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 08.04.2019

  75h

  20 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS) Centrs

Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju atbilstoši A2 valodas sākuma līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 11.03.2019

  50h

  18 (0 brīvas)

ITĀĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) - centrs, Valodiņa

Centrs

Valodas kurss paredzēts padziļinātākai itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenī). Nodarbībās dalībnieki iemācīsies uztvert atsevišķas un  vienkāršas frāzes, apgūs informāciju par personu,  ģimeni, darbu, vietu ģeogrāfisko aprakstu. Spēs izteikties vienkāršos  teikumos, aprakstīt savu izskatu, sajūtas, pastāstīt par brīvo laiku, interesēm.  Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 07.05.2019

  80h

  15 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit