Sākums / Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Rotaļas un spēles pedagoģiskajā procesā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Nodarbību tematika: Rotaļas un spēles bērna emocionālās, sociālās, fiziskās un intelektuālās attīstības veicinātājas. Rotaļas un pirmsskolas vecuma bērna attīstības likumsakarības. Rotaļlietu un rotaļu materiāla daudzfunkcionālā iedarbība bērnu mācīšanās sekmēšanā dažādos vecumos. Rotaļas un spēles organizēšanas nosacījumi. Pieaugušā loma bērnu radošo rotaļu un spēļu organizēšanā. Spēles un rotaļas praktiskas izmantošanas iespējas mācību procesā

Uzzināt vairāk

  kursi

  04.12.2017 09:00 - 16:00

  8h

  27 (2 brīvas)

Metodes un paņēmieni latviešu valodas vārdu krājuma paplašināšanai rotaļnodarbībās mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Mazākumtautību pirmsskolu skolotāji

Kursi paredzēti pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar mazākumtautību bērniem. Nodarbībās pārrunās veidus, kā dažādās mācību un komunikācijas situācijās- rīta aplī, rotaļnodarbībās telpā un ārā pilnveidot bērna latviešu valodas prasmes un paplašināt vārdu krājumu. Īpaša vērība tiks pievērsta emociju un runas savstarpējai mijiedarbībai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.12.2017 līdz 13.12.2017

  12h

  25 (12 brīvas)

Jautras spēles un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar ritmikas elementiem "Ziema, ziemiņa"

Mūzikas skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāji

Kursu programma veidota pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu sākumskolas mūzikas un ritmikas pedagogu kompetenču paaugstināšanai, piedāvājot Dr.paed. Gintas Pētersones veidotus vingrinājumus, ritma spēles, dziesmiņas un rotaļas, kas balstīti uz E.Žaka-Dalkroza izveidoto ritmikas mācību, dzīvespriecīgā veidā attīstot gan bērnu ritma izjūtu, gan muzikalitāti, gan radošās spējas, un ir veltīti ziemas tematikai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.12.2017 līdz 13.12.2017

  12h

  25 (5 brīvas)

Bilingvāls integrēts mācību process pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursi paredzēti pirmsskolas skolotājām, kuras strādā jaukta vecuma grupā ar mazākumtautību vai jauniebraucēju bērniem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta integrētam bilingvālam procesam jaukta vecuma grupās. Tiks apskatīti veidi, kā organizēt dienas gaitu ikdienas saziņas situācijās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.12.2017 līdz 11.12.2017

  12h

  25 (13 brīvas)

Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Lai bērnam varētu iemācīt uzvedības kultūras normas, efektīvas savstarpējās komunikācijas formas, ir jāizprot gan bērna emocionālās, kognitīvās, fiziskās, sociālās, gribas darbības attīstības īpatnības, gan arī pozitīvas disciplinēšanas veidus. Bērni, kuri saprot, kas ir disciplīna, ir pārliecinātāki par sevi, viņiem ir lielāka ticība sev un savām spējām. Tādēļ pieaugušajiem ir tik būtiski pielietot audzināšanas darbā tieši pozitīvas disciplinēšanas stratēģijas, kas ir par pamatu emocionālajai audzināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.11.2017 līdz 22.11.2017

  16h

  25 (2 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.11.2017 līdz 24.11.2017

  8h

  27 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā 9.gr.

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.11.2017 līdz 22.11.2017

  8h

  27 (0 brīvas)

Stājas vingrinājumi pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Sporta skolotāji Pirmsskolas sporta pedagogi

Kursu programma aktualizēs un papildinās pedagogu zināšanas par labas stājas nozīmi un stājas traucējumiem. Tieši pirmsskolas vecumā cilvēkam attīstās muskulatūra un skelets, tāpēc ir svarīgi sekot, lai veidojas pareiza stāja, gaita un kustības. Ja tomēr tā nav, var palīdzēt koriģējošā vingrošana, kas iedarbojas ne tikai lokāli, bet labvēlīgi ietekmē visu organismu. Praktiski pedagogi apgūs vingrinājumus, lai varētu aktīvi nostiprināt bērnu veselību

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.11.2017 līdz 04.12.2017

  8h

  28 (0 brīvas)

Emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme pirmsskolas pedagoga darbā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas izglītības iestāžu (kuras īsteno speciālās programmas) pedagogi

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi pedagoga darbā, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks apspriestas saskarsmes vadlīnijas agresīvās situācijās un paškontroles stratēģijas un to pielietošana emociju vadīšanā pedagoga darbā, kā arī ego spēka izvērtēšanas un apzinātības (mindfulness) līmeņa process. Pedagogi papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu audzēkņu izglītošanas procesā un veselīgas mācību vides radīšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.11.2017 līdz 12.12.2017

  12h

  26 (0 brīvas)

Rokas sagatavošana rakstīšanai pirms burtnīcas periodā no 1,6 gadu vecuma pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa ietvaros iespēja saklausīt mūsdienīgas un praktiskas, ikdienā pielietojamas metodes un paņēmienus, lai sagatavotu bērna roku rakstīšanai jau no 1.6 gadu vecuma. Kursu laikā Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iepazīstinās ar metodiskajiem paņēmieniem un tehniku, kā sagatavot bērnus rakstīšanai, un būs iespēja apmeklēt pirmsskolas nodarbības.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.11.2017 līdz 30.11.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Lai bērnam varētu iemācīt uzvedības kultūras normas, efektīvas savstarpējās komunikācijas formas, ir jāizprot gan bērna emocionālās, kognitīvās, fiziskās, sociālās, gribas darbības attīstības īpatnības, gan arī pozitīvas disciplinēšanas veidus. Bērni, kuri saprot, kas ir disciplīna, ir pārliecinātāki par sevi, viņiem ir lielāka ticība sev un savām spējām. Tādēļ pieaugušajiem ir tik būtiski pielietot audzināšanas darbā tieši pozitīvas disciplinēšanas stratēģijas, kas ir par pamatu emocionālajai audzināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.11.2017 līdz 11.12.2017

  16h

  26 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk