Sākums / Svešvalodu skolotāji

Svešvalodu skolotāji

Profesionālās izdegšanas sindroms - kursi valodu jomas pedagogiem

Svešvalodu skolotāji ,  Latviešu valodas un literatūras skolotāji Valodu jomas pedagogi

Skolotāju darbam mūsdienās ir raksturīgas dažādas pretrunas: lomu spektra dažādība, vecāku atšķirīgās gaidas no pedagoga un bērna, skolēnu ģimenes situācijas ietekme uz bērna uzvedību un mācību motivāciju, vides ietekme, zems prestižs sabiedrībā, kas var radīt zināmu diskomfortu. Pedagogu profesija ir pakļauta stresam, kas var veicināt „ izdegšanas sindromu”. Lai novērstu iepriekš minēto, būtiski ir izprast, kā darbojas stresa, ”izdegšanas sindroma” mehānisms, aptvert tā cēloņus un sekas, apzināties resursus, kas var palīdzēt sabalansēt profesionālās un personīgās vērtības, personīgo virzību, dzīves mērķus un uzdevumus. Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.04.2018 līdz 25.04.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās

Svešvalodu skolotāji Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Programmā tiks aktualizēta runātprasmes nozīme skolēna personības attīstībā, runāšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Klausītāji gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā un īstenošanā runātprasmes attīstīšanai stundās, kas sekmēs izvirzīto uzdevumu īstenošanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.03.2018 līdz 10.05.2018

  16h

  27 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk