Sākums / Svešvalodu skolotāji

Svešvalodu skolotāji

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12. ,  Svešvalodu skolotāji Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kursos aktualizēs skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nozīmi, skolotāja lomu šajā procesā, padziļinās izpratni par pieejām un metodēm pārbaudes darbu veidošanā un to vērtēšanā, atgriezeniskās saites nozīmi mācību priekšmeta satura apguvē. Nodarbībās pārrunās 21.gadsimta skolotāja svarīgākās darba aktualitātes. Kursu dalībnieki dalīsies pieredzē izglītības procesa nodrošināšanā (metodiskie materiāli, pārbaudes darbu paraugi, u.tml.) un diskutēs par iegūto pieredzi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.11.2017 līdz 12.12.2017

  12h

  25 (1 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk