Sākums / Notikumi

Notikumi

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) -Ķengarags - kursi sāksies 04.04.2018.

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.04.2018 līdz 04.06.2018

  50h

  15 (4 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.02.2018 līdz 18.06.2018

  100h

  16 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Āgenskalns

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Spāņu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis)

Āgenskalns,  Rīgā kopā

Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām. Kursa laikā tiek apskatīti 13 komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  15 (0 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Iļģuciems

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.01.2018 līdz 30.06.2018

  100h

  15 (6 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Purvciems

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.01.2018 līdz 22.06.2018

  100h

  15 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Ziepniekkalns

Rīgā kopā,  Ziepniekkalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.01.2018 līdz 16.05.2018

  100h

  17 (0 brīvas)

Krievu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  15 (7 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā neatrastos. Valoda skan arhitektūras harmonijā, modes dizaineru radītajos darbos. Tā skan mākslas un mūzikas radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē baudīt un priecāties par dzīvi, tās vienkāršībā un krāšņumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 05.06.2018

  100h

  12 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Čiekurkalns

Čiekurkalns,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.01.2018 līdz 17.05.2018

  100h

  18 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Jugla

Rīgā kopā,  Jugla

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.01.2018 līdz 16.05.2018

  100h

  17 (0 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Centrs,  Rīgā kopā

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2018 līdz 10.05.2018

  120h

  15 (1 brīvas)

Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās

Svešvalodu skolotāji Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Programmā tiks aktualizēta runātprasmes nozīme skolēna personības attīstībā, runāšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Klausītāji gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā un īstenošanā runātprasmes attīstīšanai stundās, kas sekmēs izvirzīto uzdevumu īstenošanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.03.2018 līdz 10.05.2018

  16h

  27 (0 brīvas)

Supervīzija skolu direktoru vietniekiem

Skolu direktoru vietnieki Direktoru vietnieki

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 16.03.2018 līdz 18.05.2018

  18h

  12 (0 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas skolu direktoriem

Skolu direktori Skolu direktori

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 09.03.2018 līdz 11.05.2018

  18h

  12 (0 brīvas)

Supervīzija pedagogiem karjeras konsultantiem

Karjeras izglītības darba koordinatori, pedagogi - karjeras konsultanti

Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā, kā arī palīdz pedagogiem karjeras konsultantiem atklāt savas rakstura stiprās puses, resursus un ceļus grūtību risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 09.03.2018 līdz 27.04.2018

  16h

  12 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā" 5. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Skolu direktori Vispārizglītojošo skolu direktori, pirmsskolas vadītāji, lietveži

Seminārā būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  07.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā" 6. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Skolu direktori Vispārizglītojošo skolu direktori, pirmsskolas vadītāji, lietveži

Seminārā būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  21.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 5. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki,  Visu skolu pedagogi Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  15.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 6. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  22.05.2018 10:00 - 13:00

  4h

  19 (1 brīvas)

Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (ar priekšzināšanām) 6. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā RDLIS: nomenklatūra, dokumenti, rīkojumi, līgumi. Otrajā daļā dalībnieki darbosies sistēmā KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  17.05.2018 09:00 - 14:30

  6h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām)" 5. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  11.05.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmu KAVIS un RDLIS izmantošana darba organizācijā (bez priekšzināšanām)" 6. grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki Skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par sistēmām KAVIS un RDLIS, lai uzlabotu savu darba organizāciju. Semināra pirmajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu RDLIS, kur apskatīs tēmas par nomenklatūru, darbs ar dokumentiem, rīkojumu un līgumu reģistrēšana. Otrajā daļā dalībnieki darbosies ar sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums u.c. tēmas.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  18.05.2018 09:00 - 15:30

  8h

  16 (0 brīvas)

VIIS (Valsts izglītības informācijas sistēmas) datu bāzes izmantošana izglītības iestādes darba organizācijā 5. grupa- 10.05.

Skolu direktori Skolu direktori

Seminārā varēs papildināt zināšanas par VIIS datu bāzes izmantošanu skolas darba organizācijā. Tiks apskatīts tādas tēmas kā VIIS juridiskais pamats, piekļuve, atbildība, uzbūve, personu datu (izglītojamais, pedagoģiskais un tehniskais darbinieks) ievade, VIIS datu apmaiņa, kā arī VIIS tarifikācijas ievade un saskaņošanas procedūra.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  10.05.2018 09:30 - 12:30

  4h

  25 (0 brīvas)

VIIS (Valsts izglītības informācijas sistēmas) datu bāzes izmantošana izglītības iestādes darba organizācijā 6. grupa-17.05.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji PII vadītāji

Seminārā varēs papildināt zināšanas par VIIS datu bāzes izmantošanu skolas darba organizācijā. Tiks apskatīts tādas tēmas kā VIIS juridiskais pamats, piekļuve, atbildība, uzbūve, personu datu (izglītojamais, pedagoģiskais un tehniskais darbinieks) ievade, VIIS datu apmaiņa, kā arī VIIS tarifikācijas ievade un saskaņošanas procedūra.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  17.05.2018 09:30 - 12:30

  4h

  25 (0 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 LĪMENIS, ar nelielām priekšzināšanām)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2018 līdz 04.06.2018

  50h

  17 (13 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām)

Centrs,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2018 līdz 22.05.2018

  50h

  20 (0 brīvas)

Nūjošanas kursi "Ienūjo pavasarī"

Iļģuciems,  Rīgā kopā

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par nūjošanu, par tās izcelsmi, iespējām, līmeņiem, ietekmi uz cilvēka veselību, tās uzlabošanu. Nodarbību laikā dalībnieki dosies pretī pavasarim pa mežu un pakalniem , aktīvi nūjojot, stiepjoties un vingrojot, gūstot fizisko un emocionālo pacēlumu pēc ikdienas darba rutīnas. Nūjošana sniedz gandarījumu, uzlabojas garastāvoklis, organisms uzņem skābekli, kas trūkst pēc garās ziemas.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.03.2018 līdz 29.04.2018

  18h

  20 (0 brīvas)

Sieviešu tautastērpu galvassegu darināšana

Rīgā kopā,  Vecrīga

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Katram tautastērpam atbilstoši ir paredzēta arī sava galvas rota. Kursu ietvarā piedāvājam iepazīties un pašam pagatavot savu galvas segu atbilstoši izvēlētajam tautas tērpam.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.03.2018 līdz 28.04.2018

  24h

  15 (4 brīvas)

Sieviešu tautas tērpa tunikas krekla šūšana (ar uzšūtajiem uzplečiem)

Vecrīga,  Rīgā kopā

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Kursu programmas ietvaros  katrs dalībnieks iepazīsies ar dažādām izšūšanas tehnoloģijām, un  varēs pašūt savu kreklu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.03.2018 līdz 27.04.2018

  24h

  15 (0 brīvas)

Knipelētas mežģīnes II (paplašināts kurss)

Rīgā kopā,  Vecrīga

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids, kura pirmsākumi meklējami Itālijā 16. gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes. Knipelētas mežģīnes – II  ir paplašināts kurss, kurā varēs  iepazīties ar knipelēšanas specifikas daudzveidību.  Ja pirmajā kursā dalībnieces apguva  knipelēšanas pamatus un veidoja paraugus mežģīnēm ar kurām rotāja apģērbu, linu dvieļus un citas sadzīves tekstilijas Latvijā, tad  otrais kurss  paplašina zināšanas tehnoloģiju veidos, kuri raksturīgi arī citām valstīm.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2018 līdz 22.05.2018

  36h

  15 (7 brīvas)

Pašdarinātas papīra lampas

Zolitūde,  Rīgā kopā

Laiku pa laikam gribas pamainīt mājas interjeru, padarīt to daudz radošāku. Šoreiz sāksim ar pašdarinātu lampu. Ņemsim A-5 formāta plānus, baltus, krāsainus vai gaiši tonētus papīrus vai apdrukātus žurnālu papīrus un sarullēsim viņus uz zīmuļa, maliņu aizlīmēsim. Šādus rullīšus vajadzēs daudz, pāri simtam, atkarībā no kupola formas un lieluma. Pēc tam rullīšus ar līmes pistoles palīdzību līmēsim kopā, veidojot lampas formu. Augšējos rullīšos ielīmēsim bambusa piknika kociņus, lai abažūrs būtu izturīgāks. Elektopreču veikalā jāiegādājas vads ar spuldzes rozeti, rupjiem kokvilnas vai linu diegiem jāsastiprina viss un lampa gatava.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.06.2018 līdz 13.06.2018

  7h

  12 (9 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība"

Rīgā kopā,  Ķengarags

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.04.2018 līdz 06.06.2018

  60h

  17 (7 brīvas)

Lietišķā etiķete. Ieskats diplomātiskajā protokolā

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa mērķis: sniegt klausītājiem zināšanas par lietišķo etiķeti, profesionālo saskarsmi un diplomātisko protokolu, to izmantošanu kā sava, tā arī uzņēmuma vai organizācijas tēla pilnveidošanai. Izprast lietišķās etiķetes normu ievērošanas nepieciešamību pildot ikdienas darba pienākumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.04.2018 09:30 - 16:00

  8h

  21 (1 brīvas)

Gramatikas pasniegšanas pamatprincipi angļu valodas stundās sākumskolā

Angļu valodas skolotāji Angļu valodas skolotāji, kuriem angļu valoda ir otrā specialitāte

Kursu laikā pedagogi atsvaidzinās angļu valodas gramatiskas mācīšanas teorētiskos pamatus, tiks iepazīstināti ar gramatiski pareizas runāšanas/rakstīšanas prasmju attīstību ar dažādu uzdevumu un paņēmienu palīdzību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.04.2018 līdz 27.04.2018

  12h

  24 (0 brīvas)

Dziļās mācīšanās elementu integrēšana bioloģijas mācību procesā skolēnu radošuma un domāšanas attīstīšanai (A)

Bioloģijas skolotāji

Viens no mūsdienīgas izglītības nosacījumiem ir caurviju prasmju attīstīšana, sākot no pirmsskolas līdz pat skolas beigšanai. Bērniem un jauniešiem ir jāattīsta domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība un līdzdalība. Lai attīstītu un nostiprinātu kompetences, skolēnam ir jāmācās, iedziļinoties procesā. Programmas laikā, aktīvi līdzdarbojoties un modelējot stundu fragmentus, skolotāji apgūs, kā organizēt mācību procesu, lai palielinātu skolēnu izziņas aktivitāti, attīstītu radošumu un domāšanu. Skolotāji apgūs prasmi realizēt inovatīvu mācību procesu, integrējot mācību procesā dziļās mācīšanās elementus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.04.2018 līdz 06.06.2018

  12h

  24 (0 brīvas)

Kursu 1.nodarbība "Lasītprasmes attīstīšana matemātikas uzdevumu risināšanā un matemātisko uzdevumu paraugi kompetenču pieejas ieviešanai stundās"

Matemātikas skolotāji

Šobrīd ir zināms laiks 1.nodarbībai, par pārējo nodarbību laikiem būs informācija 1.nodarbībā. Tas varētu būt jūnijā vai augustā. Lasītprasme attīsta skolēna domāšanu, spēju argumentēt, prasmi pārvērst vizuālu informāciju tekstuālā un otrādi. Nodarbībās, risinot uzdevumus, noskaidrosim galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, apzināsim tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīsimies izstrādāt vērtēšanas kritērijus, apskatīsim dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  23.05.2018 15:00 - 18:00

  12h

  30 (3 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem" 2.grupa (maksas kursi)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.05.2018 09:00 - 15:00

  8h

  27 (26 brīvas)

Pozitīvas audzināšanas principi

Visu skolu pedagogi

Nodarbībās tiks pārrunāti bērnu nevēlamās uzvedības iemesli un cēloņi, četri neapzināti nevēlamās uzvedības mērķi. Iepazīsimies ar pozitīvās audzināšanas principiem, kuri veido veiksmīgu pamatu pieaugušo un bērnu sadarbībai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.05.2018 līdz 25.05.2018

  6h

  25 (0 brīvas)

Leksikas pasniegšanas pamatprincipi angļu valodas stundās sākumskolā

Angļu valodas skolotāji Angļu valodas skolotāji, kuriem angļu valoda ir otrā specialitāte

Kursu laikā skolotājiem būs iespēja atsvaidzināt zināšanas par leksikas pamatiem. Pedagogi tiks iepazīstināti ar pareizās runas attīstību, izmantojot konkrētus uzdevumus un paņēmienus, ar leksikas mācīšanas metodiku sākumskolas vecuma bērniem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.05.2018 līdz 31.05.2018

  12h

  24 (10 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem" 1.grupa (maksas kursi)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  17.05.2018 09:00 - 15:00

  8h

  27 (15 brīvas)

Seminārs "Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā"

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Matemātikas skolotāji,  Informātikas un programmēšanas skolotāji

Seminārs paredzēts jebkuram vispārizglītojošās skolas skolotājam, kuram ir priekšzināšanas darbā ar datoru un internetu, ir vēlme savas stundas padarīt atraktīvākas, izmantojot informāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Līdzi jāņem savas viedierīces – telefonus vai planšetes. Semināra laikā tiks izveidota sava aptauja-viktorīna quizizz.com, mentimeter.com. Tiks demonstrēts, kā izveidot Stop Motion filmiņu, izmantojot aplikāciju, ko var lejupielādēt savos līdzpaņemtajos telefonos vai arī planšetēs. Būtu labi, ja dalībniekiem būtu google konts, lai varētu padalīties ar izveidotajām filmiņām. Lai veiksmīgi varētu līdzdarboties nepieciešamas priekšzināšanas darbam arī internetā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  16.05.2018 15:00 - 18:00

  4h

  19 (0 brīvas)

Pētnieciskās darbības prasmes un skolēnu produktīva darbība matemātikas stundās

Matemātikas skolotāji Matemātikas jomas pedagogi (pamatskolā un vidusskolā)

Pētnieciskās darbības prasmes ir prasmju kopums, kas dod iespēju pāriet no reproduktīvas darbības uz produktīvu. Kā palīdzēt skolēnam tās attīstīt? Kā visveiksmīgāk organizēt  pētniecisko darbību mācību stundā? Nodarbībās tiks modelētas un analizētas situācijas,  pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā sarunā par skolēnu produktīvas darbības mērķiem, tās saistību ar pētnieciskajām prasmēm, reflektēt par savu pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.05.2018 līdz 19.06.2018

  12h

  30 (23 brīvas)

Vizuālizpratne kā kompetence

Vizuālās mākslas skolotāji

Pedagogi pilnveidos zināšanas par projekta SKOLA2030 darba idejām mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”. Analizējot un praktiski aprobējot projektā izstrādāto dokumentu saturu mācību jomā kopumā, skolotāji iepazīsies ar sasniedzamo rezultātu kā kompleksu mērķi; analizēs un izstrādās vizuālās mākslas programmas tematu izklājumu, kā arī strukturēs un pilnveidos vērtēšanas principus vizuālajā mākslā. Nozīmīgs akcents būs teorētiska un praktiska vizuālizpratnes kā kompetences pilnveide pilsētvidē un muzejā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.05.2018 līdz 04.06.2018

  12h

  20 (6 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Klašu audzinātāji Jaunie klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

Supervīzija paredzēta jaunajiem sākumskolas klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 11.05.2018 līdz 13.06.2018

  16h

  15 (3 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.05.2018 līdz 14.05.2018

  8h

  23 (-3 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk