Sākums / Notikumi

Notikumi

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Valoda atver durvis uz kultūru, mākslu, arhitektūru, kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  15 (0 brīvas)

Krievu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbības paredzētas pieaugušajiem ar nelielām priekšzināšanām. Tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 21.12.2018

  80h

  15 (12 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei ar nelielām priekšzināšanām, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot ikvienu par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  15 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Centrs - Mainītas kursu norises dienas!

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot ikvienu par patstāvīgu valodas lietotāju.

Kurss paredzēts pieaugušajiem ar pavisam nelielām priekšzināšanām.

Izmaiņas!

Kursi notiks pirmdienās, trešdienās un kursus vadīs Anna Lavrecka!

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.10.2018 līdz 28.11.2018

  50h

  19 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Purvciems

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei ar priekšzināšanām, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.09.2018 līdz 18.12.2018

  50h

  17 (0 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Iļģuciems - kursi pārcelti uz novembri. Pirmā nodarbība 6.11.

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.09.2018 līdz 20.12.2018

  80h

  15 (7 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Iļģuciems - kursi atcelti!

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.09.2018 līdz 15.12.2018

  50h

  15 (11 brīvas)

Spāņu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Āgenskalns

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  17 (7 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Āgenskalns

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  17 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  17 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (C1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  15 (4 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Jugla

Rīgā kopā,  Jugla

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2018 līdz 03.12.2018

  50h

  20 (0 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Mācību dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamajiem skolēniem ar redzes traucējumiem.

Programmas tēmas:

1. Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem.

3. Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana).

4. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

5. Datortehnoloģiju izmantošana vājredzīgo un neredzīgu bērnu mācību procesā.

6. Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

7. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.11.2018 līdz 24.11.2018

  16h

  17 (0 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 28.11.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 05.12.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt (1. grupa)

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

 

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.11.2018 līdz 13.12.2018

  12h

  25 (11 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (10. grupa) -KURSI ATCELTI!

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  30 (25 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (6. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  28 (0 brīvas)

Radošuma un domāšanas attīstīšana skolēniem fizikas pamatskolas kursā

Fizikas skolotāji fizikas pamatskolas pedagogi

Kursu programma piedāvā  skolotājiem iegūt pieredzi, kā skolēnos  fizikas pamatskolas kursā attīstīt, uzlabot  un veidot radošo domāšanu, mācīties domāt un domāt par mācīšanos. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kas jāņem vērā skolēnu domāšanā, pašiem gatavojot domāšanas uzdevumus fizikas stundām un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai. Kursu dalībnieki apgūs paņēmienus kritiskās domāšanas un radošuma caurviju prasmju mācīšanā skolēniem. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.10.2018 līdz 06.12.2018

  12h

  24 (6 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 04.12.2018

  16h

  14 (0 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē. 3.grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 26.11.2018

  12h

  32 (15 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām)

Visu skolu pedagogi

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  19 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem 4.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 26.10.2018 līdz 07.12.2018

  18h

  12 (0 brīvas)

Dizaina process no vajadzību apzināšanas līdz izstrādājuma pilnveidei

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji mājturības un tehnoloģiju I (tekstila) skolotāji 5.-9.kl.

Programmas mērķis ir sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā projekta “Skola 2030” kontekstā un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūru dizainā un tehnoloģijās. Skolotāji veidos, aprobēs un izvērtēs produktīvu stundu, plānos dizaina procesa posmu mērķtiecīgu mācīšanu mājturībā un tehnoloģijās, modelēs pašvadītu mācīšanos tēmai lentīšu izšūšana, novērtēs to.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  24 (2 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē. (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  30 (5 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 27.11.2018

  12h

  28 (5 brīvas)

Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt. 4. grupa

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

Informāciju par pieteikšanos programmai direktoru vietniekiem lūgums skatīt skolas e-pastā.

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.11.2018 līdz 21.11.2018

  8h

  25 (10 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (5. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klašu skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 27.11.2018

  8h

  25 (13 brīvas)

Kritiskās domāšanas un debašu prasmju attīstīšana, 1. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  27 (13 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.11.2018 līdz 10.12.2018

  12h

  30 (10 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē (5. grupa)

Vizuālās mākslas skolotāji,  Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji,  Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.11.2018 līdz 03.12.2018

  8h

  30 (9 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (3. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.11.2018 līdz 06.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (5. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.11.2018 līdz 28.11.2018

  12h

  30 (1 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (9. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2018 līdz 13.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (11. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.11.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  30 (5 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (12. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.11.2018 līdz 03.12.2018

  12h

  26 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (14. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.11.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  30 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (3. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.11.2018 līdz 23.11.2018

  8h

  30 (11 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (4. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.11.2018 līdz 30.11.2018

  8h

  30 (11 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (5. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.12.2018 līdz 07.12.2018

  8h

  30 (8 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.12.2018 līdz 04.12.2018

  8h

  30 (-1 brīvas)

Kursi "Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā" 3.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.11.2018 līdz 20.11.2018

  12h

  27 (2 brīvas)

Kursi "Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā" 4.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.11.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  27 (0 brīvas)

Profesionālās pilnveides SUPERVĪZIJAS pirmsskolu pedagogiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.11.2018 līdz 17.12.2018

  16h

  13 (0 brīvas)

Kursi "Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai" 4.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.11.2018 līdz 23.11.2018

  12h

  27 (0 brīvas)

Kursi "Didaktiskā spēle kā skolēnu mācību motivācijas veidotājs"

Sociālo zinību skolotāji,  Ekonomikas skolotāji

Kursa mērķis ir papildināt zināšanas un attīstīt prasmes ekonomikas un sociālo zinību satura īstenošanas organizācijai atbilstoši kompetencēs balstītai satura apguvei.  Programmā paredzēta ekonomisko zināšanu nostiprināšana un papildināšana, didaktisko spēļu izmantošana un dažādu sociālās un pilsoniskās jomas macību priekšmetu satura integrēšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.11.2018 līdz 30.11.2018

  8h

  25 (8 brīvas)

Kursi "Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai", 4.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6.klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.11.2018 līdz 20.11.2018

  8h

  15 (0 brīvas)

Kursi "Skolotāja personība kā motivators skolēnu darbībai un izaugsmei, kā savstarpējo attiecību spogulis un attieksmes veidotāja"

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Ķīmijas skolotāji,  Ģeogrāfijas skolotāji,  Fizikas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji,  Bioloģijas skolotāji 1.-12.klašu pedagogi

Skolotāji apzināsies savas personības attīstības daudzveidību, atklājot gan sevī, gan apkārtējos mentālo un emocionālo resursu attīstības un pilnveidošanās iespējas. Izprotot un analizējot sevi, skolotājs sāks labāk izprast arī citus. Skolotāji apzināsies savus iekšējos un ārējos resursus, kas var mazināt spriedzes līmeni un nodrošināt psiholoģisko, kā rezultāta arī fizisko veselību, kas savukārt ietekmē kopumā pedagoga kompetences, profesionālo darbību. Skolotāji apzinās savas personības lomu audzināšanas procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.11.2018 līdz 23.11.2018

  12h

  25 (7 brīvas)

Kursi "Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai", 5.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 04.12.2018

  8h

  19 (8 brīvas)

Kursi "Koučings pedagoga karjeras konsultanta darbā"

Karjeras izglītības darba koordinatori, pedagogi - karjeras konsultanti

Programma  ir veidota, lai pilnveidotu pedagogu karjeras konsultantu prasmes un zināšanas par koučinga metodisko paņēmienu iespējamu pielietošanu ikdienas darbā

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.11.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Seminārs "Lasītprasmes straujas uzlabošanas iespējas, pielietojot nestandarta metodes"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogu iepazīstināšana praktisku nodarbību formā ar nestandarta lasītprasmes uzlabošanas un pilnveidošanas metodēm. Metožu pamatā ir bērnu audiāli-lineārās  uztveres kā arī sīkās motorikas izmantošana lasītprasmes apgūšanas procesā, pielietojot šim nolūkam atbilstošus metodiskos materiālus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2018 11:00 - 13:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Metodiskā diena “Iespēja skolotājam būt radošam, brīvam un atbildīgam”

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi

Metodiskās dienas dalībniekiem iks dota iespēja piedalīties grupu rīta cēlienā, pilnveidot savu profesionālo praksi, sadarboties ar kolēģiem, apkopot savu un kolēģu pieredzi ceļā uz kompetencēs balstītā satura izpratnes veidošanu un pedagoģiskā procesa plānošanu.
Tiek aicināti pedagogi, kuri aktīvi piedalīsies un līdzdarbosies.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Informatīvs seminārs "Aktualitātes vēstures mācību procesā"

Vēstures skolotāji

Darba kārtība

 

15.00 – 16.00

Valsts pārbaudes darbi vēsturē. Aktualitātes, analīze

Vita Jaunozola, Valsts izglītības satura centrs

16.00 – 17.00

Projekta “Skola 2030” aktualitātes

Valdis Klišāns, Projekta “Skola 2030” eksperts

17.00 – 17.30

Vēstures 25. olimpiādes saturs un 2. posma norise 9. un 10.-12. klašu skolēniem

Liene Riekstiņa - Ādažu vidusskolas vēstures skolotāja, Valsts izglītības satura centrs,

Liene Ozoliņa, vēstures skolotāja Jēkabpils valsts ģimnāzijā, vecākais eksperts projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", eksperts VISC.

Iveta Razumovska – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

17.30-17.45

Jautājumi, debates

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2018 15:00 - 18:00

  4h

  100 (28 brīvas)

Metodiskā diena "Lietpratības pieejas iespējas pirmsskolā."

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogi pieredzes apmaiņas laikā pilnveidos lietpratības pieejas teorētiskās un praktiskās zināšanas pedagoģiskā procesa organizācijā un ikdienas norisēs Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādē.
Dienas laikā  pedagogi veidos  komandas skatījumu uz vides, pieejas ieviešanas iespējām un ikdienas norises pārmaiņām, ieviešot lietpratības pieeju.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2018 09:00 - 12:00

  4h

  20 (0 brīvas)

Kursi "Mūsdienīga un kompetencēs balstīta mūzikas izglītība"

Mūzikas skolotāji

Programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt viņu teorētiskās zināšanas un pilnveidot kompetences par mūsdienīgu mūzikas mācības raksturīgajām iezīmēm, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Pedagogi pilnveidos zināšanas, kā praktiski īstenot diferencētu pieeju katrā mūzikas stundā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas stundās. Vokālais darbs, intonācija, unisona veidošana, darbs ar ārpus toņa dziedošiem bērniem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.11.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Metodiskā diena "Skolotāja loma mācību pieejas maiņā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Izpratnes maiņa par mācību procesa organizēšanu un bērna mācīšanos, nosaka arī izpratnes maiņu par skolotāja darbību mācību procesā.  Mēs kā skolotāji biežāk neesam pacietīgi un sniedzam gatavas atbildes vai “darām bērna vietā”.  Bet šodien, viens no svarīgākajiem uzsvariem pirmsskolas izglītībā ir dot bērnam iespēju patstāvīgi veidot izpratni par lietām, tajā skaitā – mēģinot un kļūdoties. Skolotāja loma ir būt bērna mācīšanās mērķtiecīgam virzītājam, uzmanīgi vērojot un konkrētās situācijās pamanot, brīžus, kuros jāiesaistās, lai viņu atbalstītu.  Dalīsimies pieredzē, kā mūsu iestādes skolotāji organizē mācību procesu tā, lai bērni būtu brīvi savās izvēlēs, darbībās un lēmumos, bet vienlaicīgi attīstītu konkrētas prasmes, veidotu izpratni un attieksmi. Aktualizēsim skolotāja lomu mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. Būs iespēja novērot divas rotaļnodarbības jauktā vecuma grupās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.11.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Seminārs "Sasniedzamais rezultāts valodu jomā (svešvalodā), mācību materiāli kā mācību stundas sagatavošanas instrumenti"

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Semināra mērķis ir pilnveidot krievu valodas ( svešvalodas) pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūru, sasniedzamajiem rezultātiem, programmu un temata pasi.

Kursi pārcelti uz 28. novembri, jo lektore ir komandējumā!!!!!

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.11.2018 15:00 - 18:00

  4h

  35 (8 brīvas)

Metodiskā pēcpusdiena eksakto priekšmetu pedagogiem "Skolotāja loma mācību pieejas maiņā"

Matemātikas skolotāji,  Ķīmijas skolotāji,  Ģeogrāfijas skolotāji,  Fizikas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji,  Bioloģijas skolotāji matemātikas un dabaszinātņu priekšmetu skolotāji

Skolotājiem būs iespēja iegūt plašāku un dziļāku izpratni par pilnveidotā mācību satura un pieejas maiņu matemātikas un dabaszinātņu jomas priekšmetos. Tiks piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās runāsim  par skolēnam saprotamu un sasniedzamu rezultātu, kā kopīgi ar kolēģiem plānot un saskaņot mācību saturu, kādas stratēģijas izmantot, kā sekmēt  un atbalstīt skolēnu domāšanas attīstību, utt.

Uzzināt vairāk

  metodiskā pēcpusdiena

  21.11.2018 15:30 - 18:30

  4h

  80 (42 brīvas)

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 2.grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.11.2018 13:00 - 16:00

  4h

  20 (6 brīvas)

Kursi "Skolēnu radošuma un domāšanas attīstīšana ģeogrāfijas apguves mācību procesā"

Ģeogrāfijas skolotāji

Skolotāji  iegūs pieredzi, kā skolēniem  ģeogrāfijas mācību procesā attīstīt, uzlabot  un veidot radošo un kritisko domāšanu. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kas jāņem vērā, pašiem gatavojot domāšanas uzdevumus ģeogrāfijas  stundām, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai. Kursu dalībnieki apgūs paņēmienus kritiskās domāšanas un radošuma caurviju prasmju mācīšanā skolēniem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.11.2018 līdz 30.11.2018

  12h

  25 (11 brīvas)

Kursi "Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā" 4. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.11.2018 līdz 30.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā"4.grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas.   Lūdzam reģistrējoties uz semināru piezīmēs norādīt ieņemamo amatu (piem. skolas direktors/vietnieks,  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/ vietnieks vai metodiķis, lietvedis utt.) ​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  23.11.2018 10:00 - 13:00

  4h

  16 (2 brīvas)

Kursi "Mērķtiecīga mācību uzdevumu plānošana un īstenošana"

Vēstures skolotāji,  Sociālo zinību skolotāji

Programmas ietvaros skolotāji pilnveidos prasmes plānot mērķtiecīgus uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstus mācību uzdevumus skolēniem, pārrunās kritēriju un uzdevumu veidošanas pieredzi, kā arī sniegs atgriezenisko saiti. Programmas apguves rādītājs: izstrādāts, īstenots un analizēts viens mācību uzdevums.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2018 līdz 11.12.2018

  12h

  28 (6 brīvas)

Seminārs "Novada olimpiādes tēma" pamatskolā

Matemātikas skolotāji

Informatīvs seminārs  9.-12. klašu matemātikas skolotājiem par 2018./2019. mācību gada Novada matemātikas olimpiādes tēmu “Svēršanas uzdevumi” -  īsa teorija un raksturīgākie piemēri.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.11.2018 15:00 - 18:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Kursi "Vērtībizglītība pirmsskolā" (4. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2018 līdz 28.11.2018

  8h

  24 (0 brīvas)

Kursi "Sistēmas RDLIS izmantošana darba organizācijā" (6. grupa)

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par lietojumprogrammu RDLIS. Dalībnieki praktiski darbosies ar lietojumprogrammu RDLIS: nomenklatūra, amatpersonu (darbinieku) saraksti, korespondences dokumentu veidi, rīkojumi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2018 09:00 - 12:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Metodiskās dienas seminārs "Ceļš uz mūsdienīgu pieeju izglītībā - kā tas ir pie mums?" -26.11.

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis" metodiskās dienas ietvaros piedāvā atklātu bērnu darbošanās vērojumu un pēc tam diskusiju par to, kā kompetenču pieeja strādā un var strādāt. Daudzo un dažādo materiālu izmantošana nodarbībās. Diskusija par to, vai ir nepieciešams otrs pedagogs, lai aktīvi darbotos: pirmsskolas pieredze - skolotājām palīdz skolotāju palīgi. To var, ja grib! 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.11.2018 09:00 - 12:00

  4h

  22 (0 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā"5.grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas.   Lūdzam reģistrējoties uz semināru piezīmēs norādīt ieņemamo amatu (piem. skolas direktors/vietnieks,  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/ vietnieks vai metodiķis, lietvedis utt.) ​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2018 14:00 - 17:00

  4h

  16 (1 brīvas)

Seminārs "Novada olimpiādes tēma" vidusskolā

Matemātikas skolotāji vidusskolas matemātikas pedagogi

Informatīvs seminārs  9.-12. klašu matemātikas skolotājiem par 2018./2019. mācību gada Novada matemātikas olimpiādes tēmu “Svēršanas uzdevumi” -  īsa teorija un raksturīgākie piemēri.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2018 15:30 - 18:30

  4h

  30 (0 brīvas)

Kursi "Atgriezeniskās saites iegūšana, izmantojot IKT""

Bioloģijas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji,  Fizikas skolotāji,  Ģeogrāfijas skolotāji,  Ķīmijas skolotāji dabaszinātņu jomas pedagogi ar nelielām IKT zināšanām

Programma paredzēta pedagogiem, lai padarītu skolotāja ikdienu vieglāku ar IKT palīdzību. Iemācīsimies,kā strādāt ar Plickeru-, lai iegūtu atgriezenisko saiti, OneDrive-, .lai saglabātu mācību materiālus, Padleta,Gogle diska priekšrocības, lai veiksmīgi veidotu grupu darbus. Darbus veiksim arī viedtālrunī. Kā arī apskatīsim citas programmas, kuras palīdz ikdienas darbā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 07.12.2018

  12h

  19 (3 brīvas)

Metodiskā diena Rīgas 10. vidusskolā: ”Paņēmieni un metodes latviešu valodas un literatūras sekmīgai apguvei vidusskolā”

Latviešu valodas un literatūras skolotāji Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji, kuri strādā mazākumtautību skolās

Skolotājiem būs iespēja iepazīt Rīgas 10. vidusskolas latviešu valodas skolotāju pieredzi un metodiskās izstrādnes valodas un literatūras mācīšanai vidusskolā, apmeklēt vienu no 3 atklātajām stundām: ”Emigranta izjūtu tēlojums G.Janovska romānā ”Sōla” 12.klasē, ”Īpašības vārdu gramatiskās kategorijas” (īpašvārdu locīšana) 10.klasē vai “Frazeoloģismi” 12.klasē.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  29.11.2018 10:00 - 12:00

  4h

  22 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (pilnveides programma; B daļas klātienes programma) MAKSAS KURSI

Psihologi

Kursu dalībnieki pilnveidos zināšanas par bērnu vardarbības gadījumiem un to risinājumiem, kā arī tiks akcentēti pamatprincipi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Programma veidojas no moduļa A daļas – patstāvīgas zināšanu apguves un pārbaudes e-vidē un moduļa B daļas – klātienes nodarbības grupās. Klātienes nodarbībās tiek izmantotas dažādas aktivitātes un daudzveidīgas, savstarpēji saistītas un papildinošas mācību metodes e-vides iegūtajām zināšanām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.11.2018 līdz 14.12.2018

  24h

  25 (17 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā" 6.grupa

Lietveži,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Skolu direktori,  Skolu direktoru vietnieki

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas.   Lūdzam reģistrējoties uz semināru piezīmēs norādīt ieņemamo amatu (piem. skolas direktors/vietnieks,  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/ vietnieks vai metodiķis, lietvedis utt.) ​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.11.2018 10:00 - 13:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem" 2.grupa MAKSAS KURSI

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.11.2018 09:00 - 15:00

  8h

  27 (2 brīvas)

Kursi „Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.11.2018 līdz 28.11.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM (A1 LĪMENIS)

Centrs

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties angļu valodā ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.11.2018 līdz 13.12.2018

  24h

  20 (0 brīvas)

Bērna psiholoģiskā un intelektuālā gatavība, uzsākot skolas gaitas

Rīgā kopā,  Centrs Mērķauditorija: 1.un 2. klašu skolēnu vecāki

Programmā ietvertās tēmas:

• Kā vecāki var palīdzēt bērnam harmoniski iekļauties skolas dzīvē, palīdzot attīstīt tik nepieciešamo gribas darbību un uzmanības koncentrēšanās spējas.

• Ar kādām darbībām ikdienā vecāki var nostiprināt bērnā pārliecību par savām spējām arī jaunajā lomā- “skolēns”, lai bērns mācītos ar interesi un prieku.

• Kā palīdzēt bērnam kļūt pašam atbildīgam par veicamajiem pienākumiem, uzdevumiem.

• Kā attīstīt bērnā prasmes draudzēties, iesaistīties spēlēs ar vienaudžiem.

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2018 līdz 03.12.2018

  6h

  20 (17 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Rīgā kopā,  Centrs

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus.

Nodarbības notiks datorklasē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.12.2018 līdz 04.04.2019

  120h

  15 (11 brīvas)

Ķermeņa apgleznošanas māksla - henna

Centrs

Interesentiem tiek piedāvāta hennas zīmējuma uzklāšanas apmācība. Hennas klasē uzzināsiet: kas ir hennas augs, hennas  zīmējumu vēsture, hennas mākslas tradīcijas, melnā henna, henna uz ādas, hennas raksti, hennas pastas pagatavošana, hennas dziedē un iedvesmo. Un galvenais – darbošanās ar hennas pastu – zīmējuma uzklāšana.

 

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.11.2018 18:00 - 20:15

  3h

  15 (9 brīvas)

Dienas un vakara meikapa veidošana (03.12.-06.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu.

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.12.2018 līdz 06.12.2018

  9h

  12 (0 brīvas)

Matu kopšana (04.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji iegūs informāciju par matu tipiem, matu kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas kosmētiku un pielietot to ikdienā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.12.2018 18:00 - 20:15

  3h

  12 (4 brīvas)

Tekstilmozaīkas izgatavošana

Centrs,  Rīgā kopā

Kursu dalībnieki apgūs zināšanas par tekstilmozaīkas iespējām daudzveidīgu šūto izstrādājumu izgatavošanā; apgūs tekstilmozaīkas šūšanas pamatus, iemācīsies tehniski sašūt  tekstilmozaīkas blokus  un veidot izstrādājumus no vairākiem blokiem.

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.12.2018 līdz 15.12.2018

  16h

  12 (11 brīvas)

Ekskluzīvs apsveikums

Centrs,  Rīgā kopā

Ja vēlies, lai Jūsu apsveikums svētkos būtu īpašs un izpelnītos ne vien saņēmēja, bet arī pārējo viesu apbrīnu, uzdāviniet ekskluzīvu  kartiņu! Nodarbību laikā iemācīsimies rakstīt ar tušu un spalvu, izkopsim rokrakstu, aplūkosim lielo un mazo burtu pareizrakstību, kā arī teksta iekomponēšanu izvēlētajā formātā. Kad rakstīšana ar tušu un spalvu jau padosies,  veidosim īpašu, individuāla dizaina apsveikuma kartiņu radot noskaņu un burvīgus efektus, izmantojot dažādu krāsu tušas un citus materiālus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 04.12.2018

  6h

  15 (12 brīvas)

Ziemassvētku dāvana – melnā keramika

Centrs,  Rīgā kopā

Kursa ietvaros dalībnieki mācīsies izgatavot no māla -  keramikas svečturi ar gaismas lodziņiem, krūzes vai Vinnija Pūka medus podu un citas lietas, ko sirds kāro. Teorētiskajā ievadā uzzinās par izgatavoto  darbu žāvēšanas un pulēšanas noteikumiem, pēc darbu izgatavošanas būs iespēja tos apdedzināt keramikas ceplī. Būs nodrošināta iespēja izvēlētos darbus nodedzināt slāpētā ceplī. Līdzi jāņem kastīte, kur ievietot savus keramikas veidojumus līdzņešanai. (Māls un apdedzināšana nav iekļauti kursu cenā.)

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Sieviešu svārku šūšana (06.12.-08.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas izmaiņas pēc laikošanas.

 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.12.2018 līdz 08.12.2018

  16h

  12 (2 brīvas)

Rauga mīklas pīrādziņi, to gatavošana (24.11.2018.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs rauga mīklas pīrādziņu gatavošanu- mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu veidošanu, noformēšanu un gatavo pīrādziņu pasniegšanu. 

Lūdzu padomāt par izstrādājumu aiznešanu mājās - vai nu kastīte, vai groziņš!

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.11.2018 09:00 - 15:00

  8h

  12 (7 brīvas)

Ātrās piparkūkas, to gatavošana, noformēšana (01.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs piparkūku gatavošanu - mīklas gatavošana, zīmējamās masas gatavošana, izstrādājumu rotāšanu un pasniegšanu. Lūdzu padomāt par izstrādājumu aiznešanu mājās – vai nu kastīte, vai groziņš!

Uzzināt vairāk

  Kursi

  01.12.2018 09:00 - 15:00

  8h

  12 (7 brīvas)

Ātrās piparkūkas, to gatavošana, noformēšana (15.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs piparkūku gatavošanu - mīklas gatavošana, zīmējamās masas gatavošana, izstrādājumu rotāšanu un pasniegšanu. Lūdzu padomāt par izstrādājumu aiznešanu mājās – vai nu kastīte, vai groziņš!

Uzzināt vairāk

  Kursi

  15.12.2018 09:00 - 15:00

  8h

  12 (11 brīvas)

Lietišķā saziņa (Centrs)

Centrs,  Rīgā kopā

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, iesniegumos, protokolos). Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.12.2018 līdz 06.12.2018

  8h

  17 (9 brīvas)

Ķermeņa apgleznošanas māksla - henna -KURSI PĀRCELTI UZ 22.11. Rīgas Draudziņas vidusskolā

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Interesentiem tiek piedāvāta hennas zīmējuma uzklāšanas apmācība.

Hennas klasē uzzināsiet:

•   Hennas augs

•   Hennas zīmējumu vēsture

•   Hennas mākslas tradīcijas

•   Melnā henna

•   Henna uz ādas

•   Hennas raksti

•   Hennas pastas pagatavošana

•   Hennas dziedē un iedvesmo

Un galvenais – darbošanās ar hennas pastu – zīmējuma uzklāšana.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  05.12.2018 18:00 - 20:15

  3h

  15 (13 brīvas)

Ziemassvētku dāvana – melnā keramika

Čiekurkalns,  Rīgā kopā

Kursa ietvaros dalībnieki mācīsies izgatavot no māla -  keramikas svečturi ar gaismas lodziņiem, krūzes vai Vinnija Pūka medus podu un citas lietas, ko sirds kāro. Teorētiskajā ievadā uzzinās par izgatavoto  darbu žāvēšanas un pulēšanas noteikumiem, pēc darbu izgatavošanas būs iespēja tos apdedzināt keramikas ceplī.  (Māls un apdedzināšana nav iekļauti kursu cenā.)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (12 brīvas)

Zīda apgleznošana (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu laikā iemācīsimies apgleznot zīdu, apgūstot dažādas apgleznošanas tehnikas. Zīda apgleznošana nomierina, ļauj atveldzēties no ikdienas domām un stresa. Apgūstot zīda apgleznošanas pamatus un ieliekot savas emocijas, radošo iedvesmu, krāsu bagātību, galarezultātā radīsiet burvīgu mākslas darbu, kas priecēs gan pašu, gan citus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.11.2018 18:00 - 20:30

  3h

  20 (15 brīvas)

Gleznošana iesācējiem – dažādas tehnikas (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursi tiem, kas vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir aizmirstas vai arī pavisam savādākas, nekā ikdienā darāmās darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu laiks ir domāts tiem, kas vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.11.2018 līdz 29.11.2018

  9h

  20 (10 brīvas)

Dāvanu gatavošana no konfektēm (Āgenskalns) -kursi nenotiks!

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var pagatavot no konfektēm! Variējot dažādus floristikas materiālus ar konfektēm, ievērojot krāsu un kompozīciju pamatprincipus, iespējams pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko iepriecināt draugus, radus un kolēģus. Vai zinājāt, ka no konfektēm var izgatavot gan ziedus, gan ogas, veidojot skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, lai katrs pats, pielietojot savu radošo izdomu, izveidotu neatkārtojamu un vienreizēju dāvanu. Ja vēlaties kādu pārsteigt svētkos, tad kursu nodarbībās apgūsiet, kā gaumīgi izveidot skaistu dāvanu no konfektēm.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.11.2018 līdz 21.11.2018

  6h

  20 (17 brīvas)

Atklātņu, galda kartīšu un pārsteiguma kastītes gatavošana svētkiem (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Noķer savu svētku sajūtu ar jauka dizaina aploksnīti, apsveikuma kartīti vai kastīti. Tā būs lieliska iespēja iepriecināt savus radus un draugus svētkos, pasniedzot viņiem nelielu dāvaniņu, kas iesaiņota gaumīgā aploksnītē, kastītē, kurai klāt pievienota glīta apsveikuma kartīte. Kursu laikā iemācīsimies dažādas griešanas formas un veidus, lai izveidotu skaistu dāvanas iesaiņojumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  26.11.2018 18:00 - 20:30

  3h

  20 (15 brīvas)

Adventes dekorējuma izgatvošana (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas noformējumu radīšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  20 (15 brīvas)

Dāvanu izgatavošana (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu, gan stikla apgleznošanu.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (11 brīvas)

Dāvanu gatavošana no konfektēm (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var pagatavot no konfektēm! Variējot dažādus floristikas materiālus ar konfektēm, ievērojot krāsu un kompozīciju pamatprincipus, iespējams pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko iepriecināt draugus, radus un kolēģus. Vai zinājāt, ka no konfektēm var izgatavot gan ziedus, gan ogas, veidojot skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, lai katrs pats, pielietojot savu radošo izdomu, izveidotu neatkārtojamu un vienreizēju dāvanu. Ja vēlaties kādu pārsteigt svētkos, tad kursu nodarbībās apgūsiet, kā gaumīgi izveidot skaistu dāvanu no konfektēm.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.12.2018 līdz 12.12.2018

  6h

  20 (15 brīvas)

Dāvanu iesaiņošana (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ikvienam gribas savus draugus un radus iepriecināt ar jauku dāvaniņu. Ja dāvana ir glīti un gaumīgi iesaiņota, tas rada vēl lielāku prieku. Pat mazu dāvaniņu var iesaiņot tā, lai dāvanas saņēmējam aizrautos elpa. Semināra laikā apgūsim dažādas dāvanu iesaiņošanas tehnikas, kā arī dāvanu saiņošanas materiālu noslēpumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  17.12.2018 18:00 - 20:30

  3h

  20 (11 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.12.2018 līdz 12.12.2018

  6h

  20 (8 brīvas)

Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte (Āgensklans)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Nodarbībās tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt. Nodarbībās kursanti mācīsies, kā  pareizi rakstīt mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs, personīgajā izaugsmē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.12.2018 līdz 13.12.2018

  6h

  20 (12 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām)(Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim. Kurss paredzēts iesācējiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.11.2018 līdz 21.12.2018

  40h

  17 (16 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis, ar nelielam priekšzināšanām) (Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim. Programma sadalīta 2 daļās, turpinājums būs janvārī/februāri.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.11.2018 līdz 15.12.2018

  24h

  17 (15 brīvas)

Adventa dekorējumu izgatavošana (Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas noformējumu radīšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.11.2018 18:30 - 21:00

  4h

  20 (10 brīvas)

Dāvanu izgatvošana IIļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu, gan stikla apgleznošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  11.12.2018 18:30 - 21:00

  4h

  20 (19 brīvas)

Emocionālā gleznošana (Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par krāsu emocionālo iedarbību, procesiem, kas konkrētā situācijā apzināti vai neapzināti ietekmē apģērba krāsu izvēli. Dalībnieki varēs teorētiski un praktiski iepazīties ar krāsu mācību, kā arī, izmantojot krāsas, izmēģināt attēlot savu noskaņojumu, emocijas, apgūt dažādas glezniecības tehnikas un paņēmienus.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.11.2018 līdz 27.11.2018

  12h

  20 (20 brīvas)

Emocionālā gleznošana (Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par krāsu emocionālo iedarbību, procesiem, kas konkrētā situācijā apzināti vai neapzināti ietekmē apģērba krāsu izvēli. Dalībnieki varēs teorētiski un praktiski iepazīties ar krāsu mācību, kā arī, izmantojot krāsas, izmēģināt attēlot savu noskaņojumu, emocijas, apgūt dažādas glezniecības tehnikas un paņēmienus.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.12.2018 līdz 18.12.2018

  12h

  20 (20 brīvas)

Google tiešsaistes lietotņu izmantošana

Imanta,  Rīgā kopā

Kursu programma veidota, lai papildinātu un uzlabotu dalībnieku zināšanas par Google tiešsaites lietotņu izmantošanu, gūstot praktiskas iemaņas. Kursa laikā tiks apskatītas tādas tiešsaistes lietotnes kā Google dokumenti, Google izklājlapas, Google anketas un Google disks. Dalībnieki, veicot praktiskos darbus, apgūs pamatzināšanas un pamatprasmes minēto lietotņu izmantošanā. Kursu laikā katram dalībniekam tiks nodrošināti izdales materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.12.2018 līdz 06.12.2018

  6h

  15 (11 brīvas)

Es pats. Kā sev palīdzēt?

Imanta,  Rīgā kopā

Nodarbības ir veltītas aktuālām tēmām, ar kurām sastopamies ikdienā gan strādājot, gan komunicējot ar cilvēkiem, gan audzinot bērnus. Programmā tiks piedāvātas gan lekcijas, gan diskusijas, gan praktiskās nodarbības un praktiski ieteikumi, lai sniegtu kursu dalībniekiem atbalstošu, motivējošu  informāciju, kas veicinās resursu aktivizēšanos un jauno stratēģiju izstrādāšanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.11.2018 līdz 06.12.2018

  8h

  15 (15 brīvas)

Veselīga uztura ABC (Imantā)

Imanta

Kursa programma iepazīstinās dalībniekus ar veselīgas ēšanas principiem, to ievērošanu un veidošanos ikdienā, papildinās prasmi novērtēt produktu kvalitāti un garšas īpašības, saskatīt iespēju mainīt savus ēšanas paradumus. Praktiskajai nodarbībai: garšas noteikšanai nepieciešami izpētei uz grupu: 5 baltie sezonas dārzeņi un 5 maizes veidi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  17 (16 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam no 26.11.2018.

Ķengarags,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.11.2018 līdz 17.12.2018

  12h

  17 (10 brīvas)

Veselīga uztura ABC (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursa programma iepazīstinās dalībniekus ar veselīgas ēšanas principiem, to ievērošanu un veidošanos ikdienā, papildinās prasmi novērtēt produktu kvalitāti un garšas īpašības, saskatīt iespēju mainīt savus ēšanas paradumus. Praktiskajai nodarbībai: garšas noteikšanai nepieciešami izpētei uz grupu: 5 baltie sezonas dārzeņi un 5 maizes veidi (no dalībnieka EUR 1,00)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  17 (16 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Ķengaragā)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (8 brīvas)

Adventa vainaga/svečtura izgatavošana

Ķengarags,  Rīgā kopā

Tuvojoties svētkiem, svarīgi ir laicīgi padomāt par īpašas gaisotnes radīšanu mājās un arī darba vietā. Tas bieži prasa piepūli un ieguldīto laiku, bet vairo svētku nozīmību. Nodarbībā varēsiet apgūt prasmes, kas turpmāk noderēs dažādu telpas noformējumu radīšanai.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.11.2018 18:30 - 21:30

  4h

  12 (11 brīvas)

Dāvanu izgatavošana- kastītes, pudeles dekorēšana dekupāžas un stikla apgleznošanas tehnikās

Ķengarags,  Rīgā kopā

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu, gan stikla apgleznošanu. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.12.2018 18:30 - 21:30

  4h

  12 (11 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgākai ikdienai

Rīgā kopā,  Ķengarags

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.11.2018 līdz 28.11.2018

  6h

  17 (13 brīvas)

Lietišķā saziņa (Ķengarags)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, iesniegumos, protokolos). Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.11.2018 līdz 05.12.2018

  8h

  17 (15 brīvas)

Veselība, saticība un pārticība: kā organizēt un vadīt

Rīgā kopā,  Sarkandaugava

Veselības, saticība un pārticība veido cilvēka labklājības pamatu. Labklājība palīdz veidot panākumus un sasniegumus, rada prieku un komforta sajūtu. Programma paredzēta individuālo un ģimenes labklājību ietekmējošu faktoru izpratnes pilnveidei. Dalībnieki iegūs jaunas zināšanas par labklājības veidošanas dažādiem aspektiem. Tiks piedāvāta iespēja, praktiski izmēģināt veselības, saticības un pārticības līmeņa novērtēšanai, problēmu identificēšanai un risinājumu modelēšanai paredzētu anketu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  03.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  20 (17 brīvas)

Dekupāža

Rīgā kopā,  Sarkandaugava

Dekupāža ir tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu audumus, sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c lietas. Tās var būt jaunas un arī lietas, kuras savu laiku jau nokalpojušas. Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju par materiāliem, lai varētu veidot brīnišķīgus darbus pašu rokām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 04.12.2018

  6h

  12 (12 brīvas)

Ekskluzīvs apsveikums

Rīgā kopā,  Sarkandaugava

Ja vēlies, lai Jūsu apsveikums svētkos būtu īpašs un izpelnītos ne vien saņēmēja, bet arī pārējo viesu apbrīnu, uzdāviniet ekskluzīvu  kartiņu! Nodarbību laikā iemācīsimies rakstīt ar tušu un spalvu, izkopsim rokrakstu, aplūkosim lielo un mazo burtu pareizrakstību, kā arī teksta iekomponēšanu izvēlētajā formātā. Kad rakstīšana ar tušu un spalvu jau padosies,  veidosim īpašu, individuāla dizaina apsveikuma kartiņu, radot noskaņu un burvīgus efektus, izmantojot dažādu krāsu tušas un citus materiālus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.11.2018 līdz 06.12.2018

  6h

  15 (15 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas

Rīgā kopā,  Vecmīlgrāvis

Kursos mācīsimies vairākus veidus, kā veidot rotaslietas no metāla rāvējslēdžiem un filca. Papildināsim tās ar izšuvumu un pērlītēm. Kas gan var būt labāks par jaunām rotām!

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  11.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (12 brīvas)

Dāvanu saiņošana

Rīgā kopā,  Vecmīlgrāvis

Nodarbībās interesenti tiek iepazīstināti ar materiāliem, to īpašībām, dāvanu saiņošanas tehnoloģisko procesu, rezultātā iegūstot divas iesaiņotas dāvanas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (11 brīvas)

Sejas procedūras (11.12.-18.12.)

Rīgā kopā,  Purvciems

Kursu klausītāji apgūs sejas muskulatūru, iepazīsies ar langera līnijām, iegūs ieskatu sejas kosmētikas piedāvājumā, apgūs sejas pašmasāžu un sejas klasisko masāžu, apgūs sejas attīrīšanas procedūru.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.12.2018 līdz 18.12.2018

  9h

  12 (0 brīvas)

Individuālā krāsu palete un veiksmīga garderobes komplektēšana (17.12.-19.12.)

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli, atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.12.2018 līdz 19.12.2018

  9h

  12 (0 brīvas)

Dāvanu izgatavošana

Purvciems,  Rīgā kopā

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehnikas, kuras var izmantot, lai vienkārši un lēti izgatavotu dāvanas. Piemēram, uz stikla traukiem, pudelēm vienlaicīgi var izmantot gan dekupāžu, gan stikla apgleznošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  05.12.2018 18:30 - 21:30

  4h

  15 (12 brīvas)

Adventes vainagi

Zolitūde,  Rīgā kopā

Programmas ietvaros interesenti iepazīs adventes vainagu modes tendences un gatavošanā izmantojamos materiālus. Dalībnieki mācīsies, kā savīt vainaga pamatu no vīnstīgām vai bērzu zariem un izrotāt to ar dažādiem materiāliem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.11.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (2 brīvas)

Emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme vecāku saskarsmē ar pusaudžiem

Zolitūde,  Rīgā kopā

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.12.2018 18:00 - 21:00

  4h

  20 (11 brīvas)

Seminārs “Saules sistēma tavās rokās” – jaunas nestandarta metodes kompetenču pieejai izglītības saturā"

Sākumskolas skolotāji Sākumskolas pedagogi

Pedagogu iepazīstināšana praktisku nodarbību formā ar nestandarta metodēm un materiāliem dabaszinībās un matemātikā. Metožu pamatā ir bērnu vizuāli telpiskās uztveres, kā arī iespēja mācību procesā pielietot grupu, sacensību, spēles formas, izmantojot šim nolūkam atbilstošus metodiskos materiālus, piemēram, Saules sistēmas planētu telpisku modeli, Zemes uzbūves modeli u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.11.2018 15:00 - 18:00

  4h

  30 (11 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 3.grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 28.11.2018

  8h

  25 (17 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 5.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.11.2018 līdz 11.12.2018

  8h

  25 (13 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme sākumskolā 4.grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot sākumskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi sākumskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.12.2018 līdz 05.12.2018

  8h

  25 (13 brīvas)

Kursi " Kritiskās domāšanas un debašu prasmju attīstīšana", 2. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6.klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā skolotājiem sniegt informāciju par kritiskās domāšanas un debašu būtību, tās dimensijām un pielietošanas metodēm. Palīdzēt izprast kādā apjomā kritisko domāšanu veicinoši uzdevumi debašu metodes ir piemērotas sākumskolas klašu skolēniem un sagatavot atbilstošus uzdevumus dažādos mācību priekšmetos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  07.12.2018 15:00 - 18:00

  12h

  25 (23 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit