Sākums / Notikumi

Notikumi

Itāļu valoda ar priekšzināšanām (A2 līmenis)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā neatrastos. Valoda skan arhitektūras harmonijā, modes dizaineru radītajos darbos. Tā skan mākslas un mūzikas radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē baudīt un priecāties par dzīvi, tās vienkāršībā un krāšņumā. Šajā kursā turpināsim apgūt valodu, kā palīgus valodas apguves padziļināšanai ņemsim arhitektūru, mākslu, mūziku, modi, kino. Aplūkosim katru jomu atsevišķi, svarīgākos cilvēkus, to veikumu. Tās ir jomas, kas Itāliju ir padarījušas tik pievilcīgu un skaistu pasaules acīs. Vairāk runāsim, izteiksimies, jautāsim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.10.2017 līdz 05.03.2018

  120h

  15 (0 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.09.2017 līdz 01.02.2018

  120h

  13 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 un B2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2017 līdz 21.12.2017

  60h

  15 (-1 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Jugla

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties angļu valodā ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 20.12.2017

  60h

  14 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Sarkandaugava

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2017 līdz 21.12.2017

  60h

  15 (2 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)-KURSI NENOTIKS!

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 20.12.2017

  60h

  5 (-1 brīvas)

Knipelētas mežģīnes

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids. Tā pirmsākumi meklējami Itālijā 16.gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2017 līdz 19.12.2017

  36h

  10 (0 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība" - kursi nenotiek!

Rīgā kopā,  Centrs

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.10.2017 līdz 09.01.2018

  60h

  30 (29 brīvas)

Vācu valoda bez priekšzināšanām (I programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Kopā RIIMC piedāvā trīs vācu valodas kursu programmas pieaugušajiem: bez priekšzināšanām Vācu valoda I; ar priekšzināšanām Vācu valoda II; Vācu valoda III - komunikācijai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.11.2017 līdz 20.12.2017

  26h

  15 (9 brīvas)

Krievu valodas (kā svešvalodas) apguve pieaugušajiem (A)- Kursi nenotiks! Pārcelts uz 2018.gada janvāri

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi paplašinot dažādu dzīves sfēru kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.11.2017 līdz 13.03.2018

  100h

  15 (8 brīvas)

Angļu valoda ar priekšzināšanām (A2 līmenis)

Centrs,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu prasmes sazināties ikdienas un darba situācijās. Nodarbībās tiks apgūta vienkāršu un saliktu teikumu veidošana, prasme noklausīties tekstu un paplašināt esošo vārdu krājumu, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Dalībnieki apgūs aktuālas tēmas un saturu rakstiskā tekstā. Kursu noslēgumā dalībnieki pratīs uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus un CV, aprakstīs pieredzētos notikumus, plānus, pamatos un izskaidros savus uzskatus un nodomus angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.11.2017 līdz 12.01.2018

  60h

  15 (0 brīvas)

Krievu valodas (kā svešvalodas) apguve pieaugušajiem (ar priekšzināšanām)- KURSI ATCELTI!

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi paplašinot dažādu dzīves jomu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.11.2017 līdz 20.12.2017

  15h

  0 (0 brīvas)

Kalkulēšanas pamati ēdināšanas uzņēmumos - kursi nenotiks!

Rīgā kopā,  Centrs

Kursu klausītāji apgūs pamatzināšanas par cenu veidošanās īpatnībām ēdināšanas uzņēmumos, tehnoloģisko un kalkulācijas karšu sastādīšanu, produktu daudzuma aprēķiniem, izejvielu zudumiem produktu pirmapstrādes un termiskās apstrādes laikā, pārdošanas cenu kalkulēšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.12.2017 līdz 15.12.2017

  18h

  15 (11 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.11.2017 līdz 27.11.2019

  8h

  27 (0 brīvas)

Vācu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis) Kursi sāksies 9.11.2017.

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus,  saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtās prasmes vācu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.11.2017 līdz 22.02.2018

  120h

  15 (14 brīvas)

Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras vadības prasmju integrēšanai mācību saturā kompetenču pieejas kontekstā

Visu skolu pedagogi ,  Metodisko komisiju vadītāji

Globalizācija, informācijtehnoloğiju attīstība, nepārtrauktā mainība pasaulē visdažādākajās jomās nosaka jaunas pieejas nepieciešamību izglītībai: mācību saturam, mācību procesa organizēšanai, aktualizējot paša indivīda līdzdalību un līdzatbildību pašattīstībā, tostarp savas karjeras veidošanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.12.2017 līdz 20.12.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikā sākumskolā - KURSI TIEK ATCELTI!

Sākumskolas skolotāji

Kursu programmā pedagogi padziļinās izpratni par skolēnu pētnieciskās darbības nozīmi mūsdienīgā mācību procesā un tās veicināšanas iespējām matemātikā. Kursu praktiskā daļā pedagogi piedalīsies modelētās situācijās un patstāvīgi modelēs pedagoģisko situāciju, darbosies grupās, notiks pētījumu plānošana un īstenošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.12.2017 līdz 16.01.2018

  18h

  28 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk