Sākums / Notikumi

Notikumi

Kursi "Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās"

Svešvalodu skolotāji krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kursu programmā tiks aktualizēta runātprasmes nozīme skolēna personības attīstībā, runāšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Klausītāji gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā un īstenošanā runātprasmes attīstīšanai stundās. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.01.2017 līdz 30.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām (I programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Beginner sākuma līmeņa pakāpei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.02.2017 līdz 10.03.2017

  18h

  15 (0 brīvas)

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (II programma)

Rīgā kopā,  Purvciems

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes angļu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālās tēmas, galveno saturu rakstiskā tekstā,  prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties angļu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Lower Intermediate līmeņa sākuma pakāpei.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.02.2017 līdz 02.03.2017

  18h

  15 (0 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.02.2017 līdz 23.03.2017

  16h

  15 (0 brīvas)

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes angļu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālas tēmas, galveno saturu rakstītā tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties angļu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 25.05.2017

  16h

  15 (0 brīvas)

Latviešu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes latviešu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt latviešu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.02.2017 līdz 02.03.2017

  16h

  15 (10 brīvas)

Latviešu valoda ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes latviešu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālas tēmas, galveno saturu rakstītā tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties latviešu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt latviešu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.03.2017 līdz 04.04.2017

  16h

  15 (15 brīvas)

Latviešu valoda ar priekšzināšanām (C1 līmenis - augstākais)

Rīgā kopā,  Centrs

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  14 (-1 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju. Daudzi mūsu izcilie mūziķi, mākslinieki papildina savu profesionalitāti tieši Itālijā. Tā ir valsts, kurai pieder gandrīz lielākā daļa pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma, tāpēc rodas nepieciešamība to vairāk  iepazīt. Iepazīšana notiek ar valodas apguves starpniecību. Valoda atver durvis uz kultūru, mākslu, arhitektūru kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām, tā ietver 11 tēmas.
 

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  15 (3 brīvas)

Latviešu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)-KURSI NENOTIKS!!!!

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes latviešu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt latviešu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.02.2017 līdz 28.06.2017

  100h

  0 (0 brīvas)

Austas kaklarotas gatavošana - kursi notiks aprīlī un maijā

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursu nodarbībās būs iespēja apgūt pamatprincipus aušanā ar pērlītēm. Katram kursu dalībniekam būs iespēja izvēlēties rakstus un aust kaklarotas, izvēloties formu, skaras un kulonu.
Līdzi jāņem: pērlīšu aušanas stelles, čehu vai Toho pērlītes, diegi, adatas.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.02.2017 līdz 16.03.2017

  12h

  15 (12 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Ķengarags

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.02.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (9 brīvas)

Sutažas rotu dizains

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Sutažas rotām piemīt vieglums un izsmalcinātība. Šajā tehnikā darinātas rotas pasvītros katras dāmas  sievišķību un neatkārtojamību. Jārēķinās, ka katra rota ir rūpīgs darbs, kas prasa pacietību un precizitāti. Kursos jūs sagaida : iepazīšanās ar sutažas auklām, zināšanas, kā pareizi sašūt sutažas auklas, rotas dizaina izveidošana, elementu šūšana, elementu savienošana, pamatnes un aizdares veidošana.
Darināsim: auskarus, matu stīpiņas rotājumus, kulonus, rokassprādzes, piespraudes un kaklarotas, katrs kļūdams par unikālu rotu dizaineri.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  03.03.2017 17:00 - 20:00

  4h

  15 (10 brīvas)

Aušana ar pērlītēm - rokassprādzes izgatavošana

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.03.2017 līdz 21.03.2017

  6h

  15 (9 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas

Rīgā kopā,  Jugla

Kursos dalībnieki apgūs vairākus rāvējslēdzēju rotu veidus, veidojot rotaslietas no metāla rāvējslēdzējiem un filca un papildinot tās ar izšuvumu un pērlītēm.

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.03.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (7 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.03.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (6 brīvas)

Knipelētas mežģīnes

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids. Tā pirmsākumi meklējami Itālijā 16.gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes.
Latvijā ar knipelēto mežģīņu darināšanu sāka nodarboties 18. un 19.gadsimta mijā. Tolaik labais tonis prasīja, lai muižnieku meitas prastu muzicēt, dejot, gleznot vai strādāt smalkus rokdarbus. Pamazām knipelēšanas prasmi apguva arī muižās kalpojošās latvietes. Apguvušas vienkāršākos knipelēšanas paņēmienus, viņas veidoja mežģīnes ar kurām rotāja apģērbu, linu dvieļus un citas sadzīves tekstilijas.
Šī kursa ietvaros apgūti dažādi knipelēšanas tehnikas pamati, tiks knipelēti fona tīkliņi un režģi (dvieļu galu mežģīnes) un veidotas knipelētas mežģīnes latviešu tautas tērpu rotājumos.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.02.2017 līdz 25.04.2017

  36h

  15 (0 brīvas)

Koraļļu dizaina rotas (KURSI ATCELTI)

Rīgā kopā,  Bolderāja

Kursanti iemācīsies pagatavot skaistas rotas Koraļļu tehnikā, kas līdzīgas jūras koraļļiem, izmantojot sīkpērlītes, akmentiņus, kristāliņus. Tās ir gaisīgas un krāsainas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.02.2017 līdz 01.03.2017

  6h

  15 (12 brīvas)

Profesionāla make-up veidošanas pamati

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursu dalībnieki iemācīsies pareizi izveidot sejas reljefu, kā arī profesionāli izveidot dienas make-up, vakara make-up, uzzinās par dažādiem make-up veidiem un īpašībām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.02.2017 līdz 08.03.2017

  12h

  15 (0 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus.
Nodarbības notiks datorklasē. Informācija pa tālruni 27260001

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.02.2017 līdz 24.05.2017

  120h

  15 (9 brīvas)

Aktualitātes darba tiesībās un darba aizsardzībā Latvijā un ārzemēs

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma sniegs zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības tiesisko pamatu, par darba tiesību uzraudzību Latvijā un ārzemēs. Nodarbībās tiks sniegta informācija par izmaiņām darba tiesībās un darba aizsardzībā Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī par darba tiesībām un darba aizsardzību, strādājot ārzemēs (Vācijā, Zviedrijā, Īrijā u.c.).  Informācija pa tālruni 27260001.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.02.2017 līdz 24.02.2017

  6h

  15 (14 brīvas)

Aktualitātes darba tiesībās un darba aizsardzībā Latvijā un ārzemēs

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma sniegs zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības tiesisko pamatu, par darba tiesību uzraudzību Latvijā un ārzemēs. Nodarbībās tiks sniegta informācija par izmaiņām darba tiesībās un darba aizsardzībā Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī par darba tiesībām un darba aizsardzību, strādājot ārzemēs (Vācijā, Zviedrijā, Īrijā u.c.). Informācija pa tālruni 27260001.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.02.2017 10:00 - 15:00

  6h

  15 (3 brīvas)

Manas emocijas krāsās (KURSI NENOTIKS)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Kursu dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par krāsu emocionālo iedarbību, procesiem, kas konkrētā situācijā apzināti vai neapzināti ietekmē apģērba krāsu izvēli. Dalībnieki varēs teorētiski un praktiski iepazīties ar krāsu mācību, kā arī, izmantojot krāsas, izmēģināt attēlot savu noskaņojumu, emocijas, apgūt dažādas glezniecības tehnikas un paņēmienus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.02.2017 līdz 28.02.2017

  12h

  20 (18 brīvas)

Ievads MS Excel programmā

Rīgā kopā,  Imanta

Ms Excel lietotājiem. Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.02.2017 līdz 07.03.2017

  12h

  17 (0 brīvas)

Programma MS Excel lietpratējiem

Rīgā kopā,  Imanta

Ms Excel  lietpratējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, lai izmantotu Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī vēlas padziļināt savas zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.03.2017 līdz 14.03.2017

  4h

  17 (1 brīvas)

Ievads MS PowerPoint programmā

Rīgā kopā,  Imanta

Ms PowerPoint iesācējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 21.03.2017

  6h

  15 (10 brīvas)

Programma MS PowerPoint lietpratējiem

Rīgā kopā,  Imanta

Ms PowerPoint lietpratējiem. Šis kurss paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuri vēlas izmantot paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas, lai veidotu prezentācijas un kļūtu produktīvāki savā darbā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.03.2017 līdz 28.03.2017

  6h

  15 (10 brīvas)

E-kursu veidošana un vadīšana Moodle e-mācību sistēmā

Rīgā kopā,  Imanta

E–kursu veidošana un vadīšana Moodle e–mācību sistēmā. Kurss paredzēts, lai sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgai un efektīvai e – kursu Moodle e – mācību sistēmā pasniegšanai. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanai un izmantošanai e – mācību vidē MOODLE.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 04.04.2017

  6h

  15 (14 brīvas)

JIN SHIN JYUTSU (Džin Šin Džitsu) fizio-filozofijas pamati - kursi tiek pārcelti uz aprīli

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbībās būs iespēja gūt ieskatu JIN SHIN JYUTSU mākslas pamatprincipos.
Iepazīties ar metodes vienkāršību un vispusīgajām pielietošanas iespējām, apgūt universālus soļus pašpalīdzībā, ko varēs izmantot jebkurā vietā un laikā.
Tiks sniegta informācija par Ķīnas klasiskās medicīnas viedokli veselīga uztura nozīmīgumā, tā apzinātu izvēli, par uzturu kā ārstniecības līdzekli, tiks gūtas zināšanas par cilvēka dažādiem attīstības posmiem (pirmsskola, skolas laiks, jaunība, brieduma gadi, menopauze, andropauze).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.02.2017 līdz 16.03.2017

  10h

  20 (15 brīvas)

Kā pasargāt sevi no izdegšanas sindroma - kursi notiks aprīlī

Ziepniekkalns ,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas sevi pasargāt no stresa. Cilvēks darbā piedzīvo nemitīgu ilgtermiņa stresu, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt emocionālo līdzsvaru, lai nepazaudētu profesionālo darba kvalitāti. Kursu dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kuras veicina izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai novērstu profesionālo izdegšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 27.02.2017

  10h

  20 (12 brīvas)

Es pats. Kā sev palīdzēt

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā būs iespēja iepazīt stresa pārvarēšanas stratēģijas. Gūt priekšstatu par emocijām, to veidiem. Tiks apgūtas prasmes noteikt sev vēlamos mērķus un iespēju tos sasniegt, apzinātiet prasmi parūpēties par sevi. Pilnveidot savu atmiņu, uzmanības noturību, koncentrēšanās spējas (mini treniņš).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 27.04.2017

  8h

  20 (7 brīvas)

Psiholoģiskais portrets un pašanalīze, izmantojot dzimšanas datus

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Skaitļi – tā ir enerģija. Protot to izlasīt un saprotot cēloņus, mēs varam mainīt savu attieksmi. Tas sniedz atbildes uz jautājumiem, kāpēc esam tādi, kādi esam, kāpēc es konkrētā situācijā rīkojos tā, bet apkārtējie – kaut kā savādāk. Datums slēpj cilvēka rīcību, bet mēnesis – rīcības motīvus. To zinot, mēs varam uzlabot savstarpējo komunikāciju gan ģimenē, gan darbā. Zināšanas rada izpratni, kas palīdz pieņemt atšķirīgo, izmainot attieksmi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.02.2017 līdz 21.03.2017

  20h

  20 (2 brīvas)

Bērna pašapziņa

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas ietvaros dalībnieki uzzinās  par  pašapziņas attīstību dažādos bērna vecumposmos, kā arī par tehnikas “+” pašapziņas veidošanai un par atgriezenisko saiti - no konstruktīvas līdz destruktīvai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.03.2017 18:00 - 20:30

  3h

  22 (0 brīvas)

Praktiskā psiholoģija

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu laikā dalībniekiem būs iespējas izskatīt dažādas problēmas, saistītas ar  ģimenes attiecībām, vecumposmu krīzi, kā runāt ar bērnu par grūtām tēmām, kā tikt galā ar bērna jūtām un sliktu uzvedību.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.02.2017 līdz 22.03.2017

  12h

  20 (8 brīvas)

Zefīru gatavošana

Rīgā kopā,  Jugla

Kursos dalībnieki apgūs, kā mājas apstākļos pagatavot zefīrus.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.02.2017 18:00 - 20:15

  3h

  15 (0 brīvas)

Veselīgo saldumu/konfekšu gatavošana mājās

Rīgā kopā,  Jugla

Nodarbības laikā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, kas dos ikvienam iespēju mājas apstākļos pagatavot veselīgos saldumus - konfektes, to dekorēšanu un pasniegšanu.
Teorētiskajā daļā uzzināsim par produktiem - dažādu veidu un kvalitātes riekstiem, žāvētiem augļiem un to apstrādi, sagatavošanu pirms saldumu pagatavošanas.
Praktiskajā daļā pagatavosim saldumus/konfektes, izmantojot dažādas izejvielu proporcijas, lai pēc tam novērtētu saldumu konsistences un garšas atšķirības.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.03.2017 18:00 - 20:15

  3h

  15 (0 brīvas)

Kursi "Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšanas pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Lai bērnam varētu iemācīt uzvedības kultūras normas, efektīvas savstarpējās komunikācijas formas, ir jāizprot gan bērna emocionālās, kognitīvās, fiziskās, sociālās, gribas darbības attīstības īpatnības, gan arī pozitīvas disciplinēšanas veidus. Bērni, kuri saprot, kas ir disciplīna, ir pārliecinātāki par sevi, viņiem ir lielāka ticība sev un savām spējām. Tādēļ pieaugušajiem ir tik būtiski pielietot audzināšanas darbā tieši pozitīvas disciplinēšanas stratēģijas, kas ir par pamatu emocionālajai audzināšanai. Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšana vistiešākajā veidā saistīts ar pašregulācijas, pašapziņas veidošanas, ar motivācijas procesiem, ar prasmi veidot harmoniskas attiecības. Ja bērns izprot savas un citu emocijas, iemācās tās atpazīt un regulēt, kā arī apgūst noteikumus, tas palīdz viņam turpmākajos vecumposmos labāk pašorganizēties, sasniegt izvirzītos mērķus, virzīties uz sasniegumiem, harmoniski iekļauties sociālajā vidē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.02.2017 līdz 27.02.2017

  16h

  27 (0 brīvas)

Kursi "Bilingvālās mācības mazākumtautību pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas skolotāji, kuri strādā mazākumtautību skolā (ar pedagoga stāžu līdz 2 gadiem)

Kursos aktualizēs bilingvāla mācību procesa īstenošanu mazākumtautību pirmsskolā, padziļinās izpratni par pieejām un metodēm otrās valodas izmantošanā dažādu mācību priekšmetu satura apguvei bilingvālā pedagoģiskajā procesā. Nodarbībās pārrunās integrēta izglītības satura apguves plānošanu un īstenošanu bilingvāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.02.2017 līdz 03.03.2017

  18h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšana pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Lai bērnam varētu iemācīt uzvedības kultūras normas, efektīvas savstarpējās komunikācijas formas, ir jāizprot gan bērna emocionālās, kognitīvās, fiziskās, sociālās, gribas darbības attīstības īpatnības, gan arī pozitīvas disciplinēšanas veidus. Bērni, kuri saprot, kas ir disciplīna, ir pārliecinātāki par sevi, viņiem ir lielāka ticība sev un savām spējām. Tādēļ pieaugušajiem ir tik būtiski pielietot audzināšanas darbā tieši pozitīvas disciplinēšanas stratēģijas, kas ir par pamatu emocionālajai audzināšanai. Bērna emocionālā audzināšana un pozitīva disciplinēšana vistiešākajā veidā saistīts ar pašregulācijas, pašapziņas veidošanas, ar motivācijas procesiem, ar prasmi veidot harmoniskas attiecības. Ja bērns izprot savas un citu emocijas, iemācās tās atpazīt un regulēt, kā arī apgūst noteikumus, tas palīdz viņam turpmākajos vecumposmos labāk pašorganizēties, sasniegt izvirzītos mērķus, virzīties uz sasniegumiem, harmoniski iekļauties sociālajā vidē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.02.2017 līdz 27.02.2017

  16h

  27 (0 brīvas)

Kursi "Izglītības iestādes darba organizācija. 1.modulis. Darbs ar agresīviem vecākiem"

Programma papildinās zināšanas par skolas vadības un speciālistu sadarbību ar vecākiem. Visbiežāk bērnu agresīvā vai nedisciplinētā uzvedība ir simptoms skolas un vecāku sadarbības stilam, kā arī vecāku veidotajām attiecībām ģimenē.  Skola nevar tiešā veidā iejaukties ģimenes savstarpējās attiecībās, lai palīdzētu bērnam, tādā veidā pārkāpjot savas kompetences un atbildības robežas. Bet skolas speciālistiem ir svarīgi veidot vienotu un sistemātisku sadarbības modeli ar vecākiem, nodrošinot tajā savstarpēju atbalstu gan ģimenei, gan skolai, gan arī deleģējot atbildību visiem iesaistītajiem un atbildīgajiem pieaugušajiem. Nereti vecāki, sadarbojoties ar skolas speciālistiem, ir gan apjukuši, gan uzbrūkoši vai ļoti norobežoti, tādā veidā vēloties atteikties no atbildības par problēmu risināšanu, un bieži tas izpaužas kā draudi vai pārmetumi skolas vadībai un speciālistiem par nekompetenci vai savas atbildības robežu pārkāpšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.02.2017 līdz 22.02.2017

  12h

  26 (0 brīvas)

Kursi "Mācību darba individualizācija un diferenciācija sākumskolā"

Sākumskolas skolotāji

Kursa programma aptver gan individualizācijas un diferenciācijas teorētisko pamatu, gan praksi. Teorijas daļā vienlīdz citēti gan šīs pieejas slavējoši, gan kritizējošie autori, sniedzot skolotājiem plašu skatījumu un ļaujot pašiem izdarīt savus secinājumus. Praktiskā daļa veidota pēc darbnīcas principa – skolotāji uzreiz izmēģina savus spēkus diferenciācijā, veidojot diferencētus uzdevumus, plānojot un vērojot diferencētu stundu. Skolotāji nonāk pie atziņām par šo pieeju stiprajām un kritiskajām pusēm, kā arī diskutē par veidiem, kā trūkumus var mazināt un pastiprināt pozitīvo efektu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.02.2017 līdz 13.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Konflikti un to risināšanas iespējas klases audzinātāja darbā"

Klašu audzinātāji

Konflikti ir savstarpējo attiecību un dzīves organiska sastāvdaļa, un konfliktu noregulēšana mūsu sabiedrībā, it īpaši skolā, ir ikdienas darbs. Būtiski pieņemt, ka konflikti nav tikai destruktīvi, tie sniedz arī iespējas pārmaiņām. Svarīga ir konfliktu anatomija (saprast emocijas, kas virza cilvēku konfliktā, mērķi, vajadzības u.c.faktori) un iespējamie mijiedarbības veidošanas scenāriji. Tos risinot produktīvi, ir iespēja ieraudzīt jaunus resursus un sadarbības partnerus, kā arī skolēniem parādīt adekvātas izturēšanās modeļus problēmu risināšanā.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.02.2017 līdz 09.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Fonemātiskie procesi un to nozīme runas un rakstīšanas attīstībā"

Speciālās pedagoģijas skolotāji,  Sākumskolas skolotāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji mazākumtautību pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, logopēdi un speciālie pedagogi

Kursos aktualizēs fonemātisko procesu attīstīšanas nozīmi bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumposmā. Skolotāji, speciālie pedagogi un logopēdi iepazīsies ar jēdzieniem "fiziskā dzirde", "dzirdes traucējumi", kā arī ar mūsdienīgas ārstniecības iestādes darbu, kas nodarbojas ar bērnu ausu, kakla un deguna slimību diagnostiku un ārstēšanu.|

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.02.2017 līdz 02.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Bērna muzikalitātes attīstība integrētā mūzikas rotaļnodarbībā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Mūzikas skolotāji pirmsskolas mūzikas pedagogi

Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes mūzikas rotaļnodarbību plānošanā un organizēšanā, apgūs metodiskos paņēmienus bērna muzikalitātes sekmēšanai daudzveidīgā muzikālajā darbībā, gūs ierosmes vokālā darba, mūzikas klausīšanās, rotaļu un instrumentālās muzicēšanas repertuāram.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.02.2017 līdz 03.03.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Visu skolu pedagogi

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.02.2017 līdz 22.02.2017

  8h

  27 (0 brīvas)

Kursi "Pētniecības paņēmieni rotaļās, veidojot bērnu matemātiskos priekšstatus pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolā rotaļa ir viens no galvenajiem darbības veidiem – gan audzināšanas, gan mācību paņēmiens pedagoģiskajā procesā. Rotaļas ir pietiekami daudzveidīgas, bet šajā programmā tiek paplašināta pirmsskolas pedagogu pieredze to izmantošanā, lai bērni ar rotaļu palīdzību apgūtu pētniecības paņēmienus, kas raksturīgi matemātikai – novērošanu, analīzi, sintēzi u.c.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 21.02.2017 līdz 07.03.2017

  12h

  30 (0 brīvas)

Kursi "Integrētas sporta rotaļnodarbības inovatīvie risinājumi pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas skolotāji (izņemot sporta skolotājus pirmsskolā)

Programma aktualizē sporta aktivitātes pirmsskolas izglītības integrētā satura kontekstā. Pedagogi apgūs kustību rotaļas, rotaļvingrinājumus izmantošanai sporta nodarbībās, kā arī metodiskos paņēmienus integrētu aktivitāšu organizēšanai. Ierosmes kustību rotaļu un stafešu organizēšanā, to piemērotība un atbilstība bērnu vecumam un viņa fiziskajai attīstībai. Ieskats netradicionāla inventāra izmantošanā, integrētu nodarbību organizēšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.02.2017 līdz 27.02.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem"

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.02.2017 09:00 - 15:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Seminārs "Skolēnu mācību sasniegumi fizikā un detalizētas atgriezeniskās saites iegūšana, pamatojoties uz VISC piedāvātajiem diagnosticējošajiem darbiem un piloteksāmenu" (3. grupa)

Fizikas skolotāji Latgales pr. un Centra raj. fizikas skolotāji

Metodiskais seminārs tiek organizēts, pamatojoties uz VISC prioritāti par skolēnu mācību sasniegumiem un detalizētas atgriezeniskās saites iegūšanu dabaszinātnēs, novadot VISC piedāvātos diagnosticējošos darbus fizikā, ķīmijā, dabaszinībās 9.kl., 10.kl., 11.kl un piloteksāmenu fizikā. Tiks analizēti pārbaudes darbi, novērtētas skolēnu eksperimentālās prasmes fizikā un kā tās pilnveidot , realizējot fizikas mācību priekšmeta programmas prasības. Tiks skaidroti fizikas pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, izmantojot standartizācijas materiālus.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.02.2017 15:30 - 17:30

  3h

  30 (6 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām - Zolitūdē

Zolitūde,  Rīgā kopā Rīgas iedzīvotāji

Nodarbības paredzētas cilvēkiem bez priekšzināšanām angļu valodā. Nodarbību laikā tiks praktizētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Kursi piedāvā apgūt pamata iemaņas sarunas uzsākšanā un uzturēšanā. Nodarbībās izglītojamie tiks iepazīstināti  gan ar leksiku, kas lietojama ikdienišķās situācijās, gan ar zināšanām jautājumu  veidošanā un gramatikā, kā arī apgūs pamata iemaņas vēstules  un CV rakstīšanā. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.02.2017 līdz 10.03.2017

  18h

  12 (1 brīvas)

Brošas no sutažas

Zolitūde,  Rīgā kopā Rīgas iedzīvotāji

Nodarbībās ar krāsainām sutažas lentītēm un dažāda izmēra pērlītēm ar diega un adatas palīdzību tiks šūtas brošas un piestrādātas  piespraudes.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.02.2017 18:00 - 20:30

  3h

  12 (6 brīvas)

Jauno tehnoloģiju pielietošana pedagoģiskajā procesā

Svešvalodu skolotāji ,  Angļu valodas skolotāji angļu valodas skolotāji

nformācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT)  ir katra skolēna ikdiena, tāpēc pedagogi arvien vairāk cenšas ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijas klasēs un izmantot tās mācību procesā. Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana mācību procesā uzlabo skolēnu zināšanas un sekmes. Programma ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.03.2017 līdz 05.04.2017

  10h

  19 (11 brīvas)

Emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme skolotāja darbā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji PIrmsskolu (kuras īsteno speciālās programmas) skolotāji

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi pedagoga darbā, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks apspriestas saskarsmes vadlīnijas agresīvās situācijās un  paškontroles stratēģijas un to pielietošana emociju vadīšanā skolotāja darbā, kā arī ego spēka izvērtēšanas un apzinātības (mindfulness) līmeņa process. Pedagogi papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu skolēnu izglītošanas procesā un veselīgas mācību vides radīšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.03.2017 līdz 21.03.2017

  12h

  25 (-1 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.03.2017 līdz 14.03.2017

  8h

  25 (-2 brīvas)

Interaktīvās tāfeles programmas ActivInspire pielietošanas iespējas sākumskolā (bez priekšzināšanām)

Sākumskolas skolotāji Sākumskolas (1.-6. klase) pedagogi

Pedagogi gūs priekšstatu par interaktīvās tāfeles programmas ActivInspire pielietošanas iespējām mācību procesa organizēšanā sākumskolā (1. – 6. kl.). Pedagogi apgūs darbu ar programmas ActivInspire pamatrīkiem, mācīsies izmantot programmas piedāvātās iespējas un veidot interaktīvus materiālus mācību procesa plānošanā un organizēšanā sākumskolas klasēs, kā arī mācīsies atrast un izmantot internetā pieejamos resursus darbam.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.03.2017 līdz 22.03.2017

  16h

  19 (15 brīvas)

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana sākumskolas mācību procesā (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas skolotājiem, lai pilnveidotu prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta, iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kurās tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.03.2017 līdz 06.04.2017

  16h

  25 (24 brīvas)

Peldētapmācības metodikas pilnveidošana

Sporta skolotāji Peldētapmācības skolotāji

Seminārs paredzēts  skolotājiem, kas māca peldēt apmācību vispārizglītojošās skolās. Pedagogi pilnveidos zināšanas par peldētapmācības procesa organizēšanu, nodarbību plānošanu un bērnu fizisko īpašību un prasmju attīstību peldētapmācības procesā un to novērtēšanu.
Pedagogi praktiski izmēģinās svarīgākos peldētapmācības pamatvingrinājumus, koordinācijas un prasmju apgūšanas vingrinājumus.

Uzzināt vairāk

  praktiskais seminārs

  13.03.2017 10:00 - 13:00

  4h

  25 (23 brīvas)

Jūgendstils Rīgā - gaume vai bezgaumība?

Vizuālās mākslas skolotāji,  Vēstures skolotāji,  Kulturoloģijas skolotāji

Jūgendstils ir mākslas stils, kas tik izteiksmīgi un saprotoši uzrunā visplašākās sabiedrības masas. Skaistums ir kā risinājums laikmeta pretrunām, izvērtējot jūgendstila funkcionalitāti un dekoratīvismu. Apzināt 20. gs. sākuma dažādos viedokļus par jauno virzienu mākslā un arhitektūrā.
Programmā būs iespēja iedziļināties, saprast vai vienkārši izbaudīt jūgendstilu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.03.2017 līdz 16.03.2017

  12h

  25 (21 brīvas)

Viss par cilvēku – ķermenis, kustība, siluets, tēls un vēstījums

Vizuālās mākslas skolotāji,  Mūzikas un mākslu skolu pedagogi vizuālās mākslas pedagogi un mākslas skolas pedagogi

Kursu laikā skolotāji apmeklēs Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolu, Jūrmalas mākslas skolu un muzejus, kur papildinās zināšanas par cilvēka figūras daudzveidīgajām attēlošanas iespējām, kā arī uzzinās,  kā runāt par cilvēka attēlojumu mākslas darbos. Praktiskajā darbībā skolotāji pilnveidos izpratni par kustīgu tēlu attēlošanu, veidošanu un būvēšanu, veidojot uzskates materiālus mācību stundām.
Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli un dalība diskusijās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.03.2017 līdz 09.05.2017

  20h

  25 (21 brīvas)

Lasīšanas kompetences attīstīšana. Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstīšanai. (Projekta pieredze)

Latviešu valodas un literatūras skolotāji latviešu valodas skolotāji mazākumtautību skolās

Metodiska diena latviešu valodas skolotājiem Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  14.03.2017 10:00 - 13:00

  4h

  25 (18 brīvas)

Izglītības iestādes darba kvalitāte un vadītāju profesionālās darbības novērtēšana. 2.modulis.

Skolu direktori

Programma nodrošina zināšanu apguves iespēju par vispārējās izglītības iestāžu un programmu kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas aktualitātēm, stājoties spēkā Ministru kabineta 2016. gada 20. decembrī noteikumiem Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kā arī par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.03.2017 līdz 28.03.2017

  12h

  25 (16 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  14.03.2017 09:00 - 15:00

  8h

  25 (-2 brīvas)

Daudzveidīgu materiālu un tehniku izmantošanas iespējas, veidojot Lieldienu rotājumus (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ar darba stāžu 4 gadi un vairāk

Pedagogi papildinās zināšanas un prasmes par dažādu tēlotājdarbības veidu (aplicēšana, veidošana, papīra plastika, gleznošana), tehniku (aplicēšana ar krāsainām smiltīm, trafarettehnika, monotipijas, filcēšana, pīšana u. c.) pielietojumu Lieldienu tēmas risinājumā, organizējot mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītībā katrā vecuma grupā. Līdzi ņemamie materiāli tiks nosūtīti pēc pieteikuma saņemšanas. Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.03.2017 līdz 27.03.2017

  8h

  25 (4 brīvas)

Tiešsaistes (on-line) iespējas bioloģijas mācību procesa efektivitātes palielināšanai

Bioloģijas skolotāji

Nodarbību laikā tiks iegūtas zināšanas un prasmes par dažādu tiešsaistes materiālu izmantošanu bioloģijas stundu plānošanā un norisē. Tiks gūts ieskats darbā ar interaktīvās mācību vides rīkiem un to pielietojumu mācību stundu veidošanā. Nodarbība organizēta tā, lai katram dalībniekam ir iespējas līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru un interaktīvo tāfeli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  15.03.2017 09:30 - 16:00

  8h

  19 (17 brīvas)

5., 6. klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai

Matemātikas skolotāji Matemātikas skolotāji 5., 6. klasēs

Lasītprasme attīsta skolēna domāšanu, spēju argumentēt, prasmi pārvērst vizuālu informāciju tekstuālā un otrādi. Nodarbībās, risinot uzdevumus, noskaidrosim galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, apzināsim tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīsimies izstrādāt vērtēšanas kritērijus, apskatīsim dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Uzzināt vairāk

 

  no 15.03.2017 līdz 06.04.2017

  12h

  30 (24 brīvas)

Daudzveidīgu materiālu un tehniku izmantošanas iespējas, veidojot Lieldienu rotājumus (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ar darba stāžu 4 gadi un vairāk

Pedagogi papildinās zināšanas un prasmes par dažādu tēlotājdarbības veidu (aplicēšana, veidošana, papīra plastika, gleznošana), tehniku (aplicēšana ar krāsainām smiltīm, trafarettehnika, monotipijas, filcēšana, pīšana u. c.) pielietojumu Lieldienu tēmas risinājumā, organizējot mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītībā katrā vecuma grupā.  Līdzi ņemamie materiāli tiks nosūtīti pēc pieteikuma saņemšanas. Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 28.03.2017

  8h

  25 (2 brīvas)

Mācību darba individualizācija un diferenciācija sākumskolā

Sākumskolas skolotāji

Kursa programma aptver gan individualizācijas un diferenciācijas teorētisko pamatu, gan praksi. Teorijas daļā vienlīdz citēti gan šīs pieejas slavējoši, gan kritizējošie autori, sniedzot skolotājiem plašu skatījumu un ļaujot pašiem izdarīt savus secinājumus. Praktiskā daļa veidota pēc darbnīcas principa – skolotāji uzreiz izmēģina savus spēkus diferenciācijā, veidojot diferencētus uzdevumus, plānojot un vērojot diferencētu stundu. Skolotāji nonāk pie atziņām par šo pieeju stiprajām un kritiskajām pusēm, kā arī diskutē par veidiem, kā trūkumus var mazināt un pastiprināt pozitīvo efektu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 20.04.2017

  16h

  25 (25 brīvas)

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana sākumskolas mācību procesā (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas skolotājiem, lai pilnveidotu prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta, iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kurās tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 12.04.2017

  16h

  25 (18 brīvas)

Darba lapu veidošana un ilustrēšana Word programmā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmā tiks gūtas iemaņas strādāt ar tekstapstrādes lietotni MS Word. Lietotne piedāvā iespējas veidot dokumentus gan ar tekstuālu, gan grafisku informāciju. Kursos tiks apskatītas iespējas meklēt piemērotu informāciju ,izmantojot interneta resursus, pārnest un pārveidot šo informāciju atbilstoši konkrētajām darba vajadzībām

Uzzināt vairāk

 

  no 16.03.2017 līdz 06.04.2017

  18h

  19 (10 brīvas)

Daudzveidīgu materiālu un tehniku izmantošanas iespējas, veidojot Lieldienu rotājumus (3. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ar darba stāžu 0-3 gadi

Pedagogi papildinās zināšanas un prasmes  par dažādu tēlotājdarbības veidu (aplicēšana, veidošana, papīra plastika, gleznošana), tehniku (aplicēšana ar krāsainām smiltīm, trafarettehnika, monotipijas, filcēšana, pīšana u. c.) pielietojumu Lieldienu tēmas risinājumā, organizējot mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītībā katrā vecuma grupā. Līdzi ņemamie materiāli tiks nosūtīti pēc pieteikuma saņemšanas. Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.03.2017 līdz 29.03.2017

  8h

  25 (10 brīvas)

Darbs ar datu bāzēm pirmsskolas darba organizācijā

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un metodiķi

Kursu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai padziļinātu zināšanas par darbu ar datu bāzēm: TEDIS, VIIS un KADRI. Programmā kursu dalībnieki veiks praktiskus uzdevumus, apgūs darba procesam noderīgas zināšanas un prasmes, lai tās veiksmīgi izmantotu pirmsskolas darba organizācijā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 21.03.2017 līdz 27.03.2017

  12h

  19 (0 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Klašu audzinātāji Jaunie klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

Supervīzija paredzēta jaunajiem klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto  situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts  praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.03.2017 līdz 21.04.2017

  16h

  15 (13 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.03.2017 09:00 - 15:00

  8h

  25 (0 brīvas)

Mūsdienu literatūras didaktikas novitātes

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāji

Krievu valodas skolotāji tiks iepazīstināti ar literatūras didaktikas īpatnībām mācību stundās.  Kursa programma piedāvā pedagogiem divus tematiskos blokus: mūsdienu literāro tekstu īpatnības un tekstu analīzes paņēmienus un inovatīvo pedagoģisko stratēģiju izmantošanu literatūras stundās. Kursa programma paredz problēmu minilekcijas, praktisko radošo darbu ar tekstiem, praktiskās pieredzes un ideju apmaiņu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.03.2017 līdz 26.04.2017

  16h

  25 (8 brīvas)

Statistikas datu sagatavošana izmantošanai ekonomikas stundās

Ekonomikas skolotāji

Kursu nodarbību laikā pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes sagatavot statistikas datus vizualizācijai un prezentācijai ekonomikas mācību stundās.
Nepieciešamos datus pedagogi meklēs un atlasīs LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē, apstrādās tos programmā MS Excel, veiks nepieciešamos aprēķinus, veidos diagrammas. Gala rezultātā atlasītie un apstrādātie dati tiks vizualizēti prezentācijas programmā, kā arī izmantoti darba lapu izstrādē programmā MS Word.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.03.2017 līdz 12.04.2017

  12h

  18 (17 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji Skolas komanda (3-5 skolotāji), 4.-7. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju metodisko pieredzi skolēnu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanā un iepazīstināt ar jaunākajiem metodiskajiem ieteikumiem. Kursu nodarbībās skolotāji apgūs Eiropas un ASV izglītības sistēmā ieviesto vienaudžu mācīšanās metodiku, aprobēs to mācību darbā. Kursos iesaistītajiem skolotājiem būs iespēja piedalīties izbraukumsenārā Latvijas skolās, kuras veiksmīgi ir ieviesušas vienaudžu mācīšanās metodiku un piedalīties vasaras skolas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 12.05.2017

  24h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk