Sākums / Notikumi

Notikumi

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes angļu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālas tēmas, galveno saturu rakstītā tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties angļu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 25.05.2017

  16h

  15 (0 brīvas)

Latviešu valoda ar priekšzināšanām (C1 līmenis - augstākais)

Rīgā kopā,  Centrs

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  14 (-1 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju. Daudzi mūsu izcilie mūziķi, mākslinieki papildina savu profesionalitāti tieši Itālijā. Tā ir valsts, kurai pieder gandrīz lielākā daļa pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma, tāpēc rodas nepieciešamība to vairāk  iepazīt. Iepazīšana notiek ar valodas apguves starpniecību. Valoda atver durvis uz kultūru, mākslu, arhitektūru kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām, tā ietver 11 tēmas.
 

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  15 (1 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus.
Nodarbības notiks datorklasē. Informācija pa tālruni 27260001

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.02.2017 līdz 24.05.2017

  120h

  15 (9 brīvas)

Angļu valoda (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs.

Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās, iegūtas prasmes  runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši B1 sākuma līmeņa pakāpei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 19.06.2017

  60h

  15 (0 brīvas)

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (II programma)

Zolitūde,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 19.06.2017

  66h

  15 (1 brīvas)

Vācu valoda ar nelielām priekšzināšanām (II programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Saprast aktuālās tēmās, galveno saturu rakstiska tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumu.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.05.2017 līdz 14.06.2017

  18h

  15 (0 brīvas)

Sieviešu tautas tērpu galvassegu darināšana

Rīgā kopā,  Centrs

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Katram tautastērpam atbilstoši ir paredzēta arī sava galvas rota. Kursu ietvarā piedāvājam iepazīties un pašam pagatavot savu galvas segu atbilstoši izvēlētajam tautas tērpam.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 26.05.2017

  24h

  10 (0 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.05.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (5 brīvas)

Galvas rotu izgatavošana (uz stīpas)

Rīgā kopā,  Jugla

Ir brīži, kad gribas izcelties vai gluži vienkārši – būt saskaņā ar sevi. Rota – veids, kas palīdz realizēt šo vēlmi, tā ir  pašizteiksme, raksturs, sajūtas...

Nodarbības laikā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, kas dos interesentiem iespēju  darināt galvas rotu, atbilstoši vēlamajam stilam, krāsām, noskaņai, tērpam ikdienai vai svētku brīdim.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.05.2017 18:00 - 20:15

  3h

  15 (7 brīvas)

Pastalu darināšana

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Pastalas ir no viena ādas gabala piegriezts un ar siksniņu savelkams apavs, senākā apavu forma. Mūsdienās  tās izmanto gan folkloras kolektīvu dalībnieki, gan arī  tautisku dizainu cienoši cilvēki. Kursos Jūs sagaida ceļš no ādas gabala līdz skaistām, pašu izgatavotām pastalām. Konstruēsim piegrieztni, piegriezīsim  ādu, vērsim siksnas, veidojot savilkumus. Iepazīsim  dažādus pastalu veidus.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  05.06.2017 17:00 - 20:00

  4h

  15 (10 brīvas)

Zivju ādu ģērēšana un apstrāde

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Mūsdienās zivju ādu apstrādā un plaši izmanto sāmu tautas un iedzīvotāji Sibīrijā, Aļaskā un Kanādas ziemeļos. Latvijā šis amats ir gandrīz izzudis, lai gan  nosaukums „zutenis” norāda uz to, ka maki senāk Latvijā ir šūti no zušu ādas. Etno eko festivāla “Sviests” radošo darbnīcu laikā norvēģu meistari apmācīja lektori zivju ģērēšanā, cerot, ka šī senā prasme Latvijā atkal tiks atdzīvināta.  Tas ir ļoti svarīgi, jo zināšanas izzūd ļoti ātri. Nāc, iemācīsies tīrīt, ģērēt un sagatavot dažādu zivju ādas, kuras pēc tam varēsi  izmantot dažādu ādas izstrādājumu izgatavošanai!

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.06.2017 līdz 16.06.2017

  5h

  15 (8 brīvas)

Programma MS Excel lietpratējiem

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, lai izmantotu Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī vēlas padziļināt savas zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.05.2017 līdz 25.05.2017

  4h

  15 (0 brīvas)

Interneta resursu izmantošana ikdienā

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt papildus iemaņas interneta resursu izmantošanai ikdienā. Kursā ietvertās tēmas ir informācijas meklēšana, drošība internetā (drošas paroles, profilu veidošanas pamatprincipi), e-pasta kontu izveide un lietošana, rēķinu apmaksa un iepirkumi internetā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.05.2017 līdz 31.05.2017

  6h

  15 (6 brīvas)

Attieksmju un vērtību veidošana kompetenču pieejas kontekstā*

Visu skolu pedagogi

Lai bērni izaugtu par veiksmīgiem cilvēkiem, viņiem ir nepieciešama atbalstoša vide, cieņa, uzticēšanās un uzmundrinājums. Programma papildinās pedagogu izpratni, zināšanas un pieredzi par  attieksmju un vērtību veidošanu mācību procesā kompetenču pieejas kontekstā.

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, punkts nr. 11.4.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.05.2017 līdz 24.05.2017

  6h

  25 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (3. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.05.2017 līdz 25.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (4. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.05.2017 līdz 30.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Integrētu nodarbību veidošana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas pedagogi, kuri strādā sagatavošanas un vecākajās grupās

Temata ietvaros kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskām atziņām un prakses analīzi par integrēto nodarbību mācību procesa organizēšanas īpatnībām, pamatojoties uz darbības pieejas būtību, atklājot pieejas galvenās pazīmes un plānos nodarbības, ņemot vērā bērnu individuālās vajadzības.

Kursu dalībnieki gūs izpratni par dažādu metožu, darba formu un līdzekļu izmantošanu. Programmas apguves rādītājs: pieredzes apmaiņas diskusija par jēgpilna pedagoģiskā procesa organizēšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.05.2017 līdz 25.05.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Lasīt un rakstīt prasmes apguves posmi, saturs un integrācijas kopsakarības latviešu mācībvalodas pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas (latviešu mācībvaloda) pedagogi

Programmas saturs aktualizē katra dalībnieka izpratni un profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa īstenošanā, attīstot bērnu lasīt un rakstīt prasmi un rotaļnodarbību jēgpilnu pielietošanu integrētā mācīšanās procesā. Programmas apguves laikā paredzēta pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru analīze.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.05.2017 līdz 23.05.2017

  12h

  28 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (5. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.05.2017 līdz 26.05.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (6. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.05.2017 līdz 06.06.2017

  8h

  26 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās*

Visu skolu pedagogi

Skolotāji pilnveidos izpratni par tikumiskās audzināšanas izaicinājumiem mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un veidos tikuma pratības veicināšanai paredzētās aktivitātes scenāriju.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 25.05.2017

  6h

  25 (-1 brīvas)

Speciālas zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (7. grupa)

Visu skolu pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 06.06.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Stress un izdegšanas sindroms pedagoga darbā*

Visu skolu pedagogi

Skolotājs darbā piedzīvo nemitīgu ilgtermiņa stresu, ļoti būtiski saglabāt emocionālo līdzsvaru, lai nezaudētu profesionālo darba kvalitāti. Kursu dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kas var veicināt izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai pasargātu savu veselību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.05.2017 līdz 02.06.2017

  12h

  25 (-1 brīvas)

Vecāku pedagoģiskā kompetence*

Visu skolu pedagogi

Programma palīdzēs pedagogiem veidot  izpratni par vecāku pedagoģiskās kompetences modeli, atspoguļojot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.05.2017 līdz 29.05.2017

  6h

  26 (0 brīvas)

Muzikālās un mākslinieciskās darbības veidu sintēze mūzikas mācībā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Mūzikas un mākslu skolu pedagogi pirmsskolas mūzikas pedagogi

Kursu programma veidota, lai pilnveidotu zināšanas par bērnu patstāvīgās muzicēšanas darbību. Programmas gaitā pedagogus iepazīstinās ar dažādu mūzikas instrumentu un skaņu rīku izmantošanu mūzikas mācībā. Programma aktualizēs svētku sociāli emocionālo ietekmi uz pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un svētku noskaņojuma radīšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.05.2017 līdz 29.05.2017

  8h

  28 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības*

Visu skolu pedagogi

Pedagogi tiek iepazīstināti ar personības psihiskajiem mehānismiem, kuri socializācijas procesā nodrošina noteiktu vērtību, tikumu apzinātu internalizāciju un pašregulējošas, individuāli un sociāli atbildīgas personības attīstību. Tāpat tiek analizētas mērķtiecīgas pedagoģiskās mijiedarbības iespējas šīs attīstības veicināšanā. Pedagogi tiek rosināti praktiski aktualizēt tipiskākās grūtības, ar kurām sastopas tikumiskās audzināšanas un vērtību sistēmas veidošanās praksē pedagoģiskajā mijiedarbībā. Diskusiju rezultātā izkristalizējas pedagoģiskās mijiedarbības tipiskākās kļūdas un neveiksmju cēloņi, kā arī tiek apzinātas iespējas veiksmīgākai pedagoģiskajai mijiedarbībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.05.2017 līdz 02.06.2017

  6h

  25 (-1 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk