Sākums / Notikumi

Notikumi

Kursi „Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.09.2018 līdz 01.10.2018

  8h

  22 (0 brīvas)

Kursi "Digitālās prasmes un/vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai"

Sākumskolas skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību. Kursu sākumā tiks veikta aptauja, kuras laikā grupa izvēlēsies, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.09.2018 līdz 27.09.2018

  8h

  19 (4 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā" 1. grupa

Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Seminārā būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  27.09.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (1 brīvas)

Kursi "Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai" 1. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.09.2018 līdz 12.10.2018

  12h

  26 (-2 brīvas)

Seminārs "Sistēmas KAVIS izmantošana darba organizācijā" 2. grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Semināra dalībnieki pilnveidos zināšanas par sistēmu KAVIS: dokumentu izveidošana, neizpildīto uzdevumu kartītes, kartītes lauku skaidrojums, adresātu pievienošanas iespējas, saskaņotāju sarakstu veidošana u.c. tēmas. 

Uzzināt vairāk

  seminārs

  28.09.2018 10:00 - 13:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Kursi "Kritiskās domāšanas praktikums pedagogu prasmju pilnveidei" 1. grupa

Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja  izprast, kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.09.2018 līdz 09.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Valoda atver durvis uz kultūru, mākslu, arhitektūru, kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  15 (0 brīvas)

Krievu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbības paredzētas pieaugušajiem ar nelielām priekšzināšanām. Tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 21.12.2018

  80h

  15 (15 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Centrs

Rīgā kopā,  Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei ar nelielām priekšzināšanām, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot ikvienu par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  15 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Centrs - Mainītas kursu norises dienas!

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot ikvienu par patstāvīgu valodas lietotāju.

Kurss paredzēts pieaugušajiem ar pavisam nelielām priekšzināšanām.

Izmaiņas!

Kursi notiks pirmdienās, trešdienās un kursus vadīs Anna Lavrecka!

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.10.2018 līdz 28.11.2018

  50h

  19 (0 brīvas)

Bērna psiholoģiskā un intelektuālā gatavība, uzsākot skolas gaitas (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs 1. un 2. klašu skolēnu vecāki

Programmā ietvertās tēmas:

• Kā vecāki var palīdzēt bērnam harmoniski iekļauties skolas dzīvē, palīdzot attīstīt tik nepieciešamo gribas darbību un uzmanības koncentrēšanās spējas.

• Ar kādām darbībām ikdienā vecāki var nostiprināt bērnā pārliecību par savām spējām arī jaunajā lomā - “skolēns”, lai bērns mācītos ar interesi un prieku.

• Kā palīdzēt bērnam kļūt pašam atbildīgam par veicamajiem pienākumiem, uzdevumiem.

• Kā attīstīt bērnā prasmes draudzēties, iesaistīties spēlēs ar vienaudžiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.10.2018 līdz 05.10.2018

  4h

  20 (6 brīvas)

Ko bērns ar savu uzvedību vēlas pateikt pieaugušajiem, un kā rīkoties, ja bērns ir nepaklausīgs, agresīvs (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs dažādu vecumposmu bērnu vecāki

Programmā ietvertās tēmas:

• Kā palīdzēt bērnam izprast un virzīt savas emocionālās izpausmes bez dusmām, histērijām un niķiem;

• Ko vajadzētu un ko nevajadzētu teikt bērnam, kad viņš ir dusmīgs, agresīvs;

• Agresīvas uzvedības iemesli, vecāku loma un iespējas bērnu disciplinēšanā, pielietojot dažādas audzināšanas metodes;

• Bērna emocionālā komforta, laba garastāvokļa, draudzīgas attieksmes priekšnosacījumi ikdienā.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.10.2018 līdz 23.10.2018

  4h

  20 (0 brīvas)

Adīšanas pamati (Centrs)- Kursi atcelti!

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbības paredzētas adītājām/-iem ar adīšanas pamatiemaņām – prot labiski, kreiliski, saadīt, pārcelt, apmest, bet vēlas iemācīties adīt rakstus pēc tehniskā zīmējuma, pēc apraksta,  adīt kvadrātu vai citu formu, adot no centra, adīt “slinko žakardu” u.c. adīšanas knifiņus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.09.2018 līdz 15.10.2018

  12h

  3 (0 brīvas)

Aušana ar pērlītēm (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Izmantojot vienkāršas, katram pieejamas palīgierīces, audīsim rokassprādzi pērlīšu aušanas tehnikā, mācīsimies dažādus rokassprādzes aizdares veidus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.10.2018 līdz 12.11.2018

  9h

  12 (11 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Centrs) - kursi atcelti!

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.09.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (9 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  30.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (9 brīvas)

Aušana ar pērlītēm - rokassprādzes izgatavošana (Centrs)

Rīgā kopā,  Centrs

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm, un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1.nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2018 līdz 10.10.2018

  6h

  15 (11 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B2 līmenis) Čiekurkalns

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.10.2018 līdz 27.11.2018

  50h

  17 (0 brīvas)

Dāvanu saiņošana (Čiekurkalns)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Nodarbībās interesenti tiek iepazīstināti ar materiāliem, to īpašībām, dāvanu saiņošanas tehnoloģisko procesu, rezultātā iegūstot divas iesaiņotas dāvanas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  11.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (12 brīvas)

Rotaļlietas un piespraudes no tekstila (Čiekurkalns)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Nodarbībās interesenti tiek iepazīstināti ar materiāliem, to īpašībām, tekstilrotaļlietu  - amuletu, piespraudes izgatavošanas tehnoloģisko procesu, rezultātā iegūstot 2-3 rotaļlietas 

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (11 brīvas)

Dekupāža (Sarkandaugava)

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Dekupāža ir tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu audumus, sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c lietas. Tās var būt jaunas un arī lietas, kuras savu laiku jau nokalpojušas. Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju par materiāliem, lai varētu veidot brīnišķīgus darbus pašu rokām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.10.2018 līdz 17.10.2018

  6h

  12 (8 brīvas)

Adīšana ar pērlītēm (Sarkandaugava)

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Pēdējā laikā ļoti populāri kļuvuši adījumi ar pērlītēm. Greznie adījumi ar pērlītēm var būt kā elegants papildinājums apģērbam. Kurzemnieces adīja ar pērlītēm maučus pie saviem tautas tērpiem. Tos dēvē arī par maustiņiem vai roku sildītājiem. Kursos būs iespēja apgūt dažādus veidus, kā adījumu rotāt ar pērlītēm.

Uzzināt vairāk

  kursi

  15.10.2018 18:30 - 20:45

  3h

  12 (10 brīvas)

Sutažas tehnikā darinātas rotas (Sarkandaugava)

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Nodarbībā būs iespēja apgūt sutažas rotu darināšanas pamatus. Nodarbības laikā pagatavosiet  piespraudi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.10.2018 18:30 - 20:45

  3h

  12 (11 brīvas)

Pērļota rokassprādze pejota pinumā (Jugla) - KURSI ATCELTI!

Rīgā kopā,  Jugla

Rokassprādzes mūsdienās kalpo kā dekoratīvs papildinājums ikdienas un svētku tērpam. Tās var būt gatavotas no dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās. Šajā nodarbībā dalībnieki apgūst vienu no pērļu vēršanas tehnikām - pejota pinumu un izgatavos savu unikālo rokassprādzi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.09.2018 18:00 - 21:00

  4h

  3 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Purvciems

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei ar priekšzināšanām, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.09.2018 līdz 18.12.2018

  50h

  17 (1 brīvas)

Grafiskā kopēšana ar ogles zīmuļiem (Purvciems) - notiks novembrī/decembrī

Rīgā kopā,  Purvciems

Rīgas iedzīvotājiem būs iespēja apgūt grafikas kopēšanas tehniku ar ogles zīmuļiem. Tehnika ļauj viegli nokopēt augu un dzīvnieku motīvus no vecām botānikas grāmatām. Kursos izstrādāsim melnbaltus un krāsainus zīmējumus ar pasteļkrītiņiem, sagatavosim speciālo grunti autortehnikas zīmējumam, un kursu beigās katras dalībnieks radīs savu zīmējumu interjeram vai dāvanai. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.09.2018 līdz 04.10.2018

  12h

  15 (15 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas (Bolderāja)

Rīgā kopā,  Bolderāja

Kursos mācīsimies vairākus veidus, kā veidot rotaslietas no metāla rāvējslēdžiem un filca. Papildināsim tās ar izšuvumu un pērlītēm. Kas gan var būt labāks par jaunām rotām!

Uzzināt vairāk

  kursi

  16.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  12 (11 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Iļģuciems - kursi pārcelti uz novembri. Pirmā nodarbība 6.11.

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.09.2018 līdz 20.12.2018

  80h

  15 (10 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Iļģuciems - kursi atcelti!

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.09.2018 līdz 15.12.2018

  50h

  15 (12 brīvas)

Paklāja pīšana no auduma strēmelītēm (Iļģuciems)

Rīgā kopā,  Iļģuciems

Sabiedrība arvien vairāk apzinās, ka nepieciešams atbildīgāk izturēties pret dabas resursiem. Dalībnieki uzzinās, kā otrreizēji var izmantot nolietotu apģērbu, apgūs pīšanas tehniku, izgatavos praktiski izmantojamu priekšmetu – apaļas formas paklājiņu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.10.2018 18:30 - 21:30

  4h

  15 (14 brīvas)

Interneta resursu izmantošana ikdienā (Imanta) Pārcelts uz NOVEMBRI

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt papildus iemaņas interneta resursu izmantošanai ikdienā. Kursa ietvertas tēmas informācijas meklēšana, drošība internetā (drošas paroles, profilu veidošanas pamatprincipi), e-pasta kontu izveide un lietošana. Rēķinu apmaksa un iepirkumi internetā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.09.2018 līdz 27.09.2018

  6h

  15 (12 brīvas)

Mājaslapu veidošana (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts visiem, kuri vēlas iemācīties mājaslapas (tīmekļa vietnes) veidošanas un uzturēšanas pamatprincipus. Kurss sniegs pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu mājas lapu WordPress vidē.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.09.2018 līdz 22.11.2018

  60h

  12 (10 brīvas)

Ievads MS POWER POINT programmā (Imanta)

Rīgā kopā,  Imanta

MS PowerPoint iesācējiem. Kurss paredzēts tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.10.2018 līdz 25.10.2018

  6h

  15 (15 brīvas)

Spāņu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Āgenskalns

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  17 (8 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Āgenskalns

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2018 līdz 18.12.2018

  80h

  17 (6 brīvas)

Skaistumkopšana matiem - ārstnieciskā kosmētika un matu atveseļošana (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Mati – tie ir cilvēka rota. Lai mati būtu skaisti un kopti, ir jāprot tos pareizi kopt, pielietojot atbilstošus līdzekļus. Semināra laikā uzzināsiet par to, kā pareizi kopt savus matus, kādu ārstniecisko kosmētiku pielietot, lai mati būtu veseli, skaisti un mirdzoši. Seminārā tiks aplūkotas tēmas par ķīmiskiem ilgviļņiem, par keratīnu un matu laminēšanu. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē iemācīsieties, kā viegli un ērti izveidot vienkāršu, bet glītu frizūru.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.09.2018 līdz 10.10.2018

  6h

  15 (0 brīvas)

Dāvanu gatavošana no konfektēm (Āgenskalns) - kursi nenotiks!

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var pagatavot no konfektēm! Variējot dažādus floristikas materiālus ar konfektēm, ievērojot krāsu un kompozīciju pamatprincipus, iespējams pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko iepriecināt draugus, radus un kolēģus. Vai zinājāt, ka no konfektēm var izgatavot gan ziedus, gan ogas, veidojot skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, lai katrs pats, pielietojot savu radošo izdomu, izveidotu neatkārtojamu un vienreizēju dāvanu.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2018 līdz 26.09.2018

  6h

  17 (16 brīvas)

Kastīšu un kartiņu apgleznošana ar ziedu motīviem (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt dažas ziedu zīmēšanas un gleznošanas tehnikas, kuras var izmantot, lai apgleznotu  dažādas virsmas, piemēram, apsveikuma kartiņas, glāžu paliktņus, rotu kastītes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.10.2018 18:30 - 21:30

  4h

  17 (15 brīvas)

Apģērbu stilistikas pamati (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar apģērba stilistikas nozīmi tēla veidošanā un iekšējās harmonijas radīšanā, iegūt zināšanas par auguma un krāsu savstarpējo mijiedarbību un līdzsvara radīšanu, veidojot personiski individuālo tēlu. Kritiskas attieksmes izveidošana pret vispārpieņemtām modes un sabiedrības klišejām. Prasme veidot ekonomisku un idejām bagātu personisko garderobi. Pareiza apģērba dreskoda izvēle dažādās dzīves situācijās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.10.2018 līdz 25.10.2018

  9h

  17 (0 brīvas)

Paklāja pīšana no auduma strēmelītēm (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Sabiedrība arvien vairāk apzinās, ka nepieciešams atbildīgāk izturēties pret dabas resursiem. Dalībnieki uzzinās, kā otrreizēji var izmantot nolietotu apģērbu, apgūs pīšanas tehniku, izgatavos praktiski izmantojamu priekšmetu – apaļas formas paklājiņu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  16.10.2018 18:00 - 20:15

  3h

  17 (15 brīvas)

Dāvanu gatavošana no konfektēm (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Cik daudz dažādas radošas dāvanas var pagatavot no konfektēm! Variējot dažādus floristikas materiālus ar konfektēm, ievērojot krāsu un kompozīciju pamatprincipus, iespējams pagatavot ļoti jaukas dāvanas, ar ko iepriecināt draugus, radus un kolēģus. Vai zinājāt, ka no konfektēm var izgatavot gan ziedus, gan ogas, veidojot skaistu kompozīciju? Ir jāapgūst tikai pamatprasmes, ko sniegs zinoša lektore, lai katrs pats, pielietojot savu radošo izdomu, izveidotu neatkārtojamu un vienreizēju dāvanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2018 līdz 24.10.2018

  6h

  17 (1 brīvas)

Iekšējā izaugsme un dzīves kvalitāte (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Nodarbībās tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt. Nodarbībās kursanti mācīsies, kā  pareizi rakstīt mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs, personīgajā izaugsmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.09.2018 līdz 18.10.2018

  6h

  17 (8 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgākai ikdienai (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.10.2018 līdz 17.10.2018

  6h

  17 (10 brīvas)

Grāmatu lasīšanas ietekme uz dzīves kvalitāti un personības veidošanos (Āgenskalns)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kā lasīšana ietekmē domāšanu, emocionālo inteliģenci un personības veidošanos, no kā ir atkarīga cilvēka iekšējā izaugsme?

Kā šķirot ne tikai atkritumus, bet arī informāciju? 

Kā ātrāk mācīties un spēt paņemt no grāmatas maksimāli labāko un vērtīgāko? 

Kā iemācīties atcerēties izlasīto, nevis tikai būt par grāmatu "rīmu"?

Par to visu uzzināsiet seminārā. Būs diskusijas un atbildes uz jautājumiem.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2018 18:00 - 20:15

  3h

  17 (13 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A2 līmenis) Ziepniekkalns - Mainītas kursu norises dienas!

Ziepniekkalns ,  Rīgā kopā

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.09.2018 līdz 20.12.2018

  50h

  17 (11 brīvas)

Aušana ar pērlītēm un peyot pinuma rokassprādzes izgatavošana (Ziepniekkalns)

Ziepniekkalns ,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts Rīgas iedzīvotājiem, kuri vēlas iemācīties aušanas tehniku ar pērlītēm. Kursu dalībniekiem būs iespēja izgatavot PEYOT pinuma rokassprādzi, kā arī varēs iepazīties ar dažādiem aušanas materiāliem, apgūs aizdares veidus un iepazīsies ar dažādiem aušanai izmantojamiem ornamentiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.10.2018 līdz 08.10.2018

  6h

  15 (15 brīvas)

Zīda apgleznošana (Zolitūde)

Zolitūde,  Rīgā kopā

Apgūsim vispārējas teorētiskās un praktiskās zināšanas par zīda un apgleznošanas tehnikām, to pielietojumu tekstilizstrādājumos un aksesuāros. Iepazīsimies ar zīda apgleznošanai nepieciešamajiem materiāliem, krāsām, palīgierīcēm un instrumentiem. Paaugstināsim profesionālo līmeni ar jaunām prasmēm un iemaņām tekstilmākslas jomā izgatavojot radošu darbu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.10.2018 līdz 17.10.2018

  6h

  15 (9 brīvas)

Pašdarinātas papīra lampas (Zolitūde)

Zolitūde,  Rīgā kopā

Laiku pa laikam gribas pamainīt mājas interjeru, padarīt to daudz radošāku. Šoreiz sāksim ar pašdarinātu lampu. Ņemsim A-5 formāta plānus, baltus, krāsainus vai gaiši tonētus papīrus vai apdrukātus žurnālu papīrus un sarullēsim viņus uz zīmuļa, maliņu aizlīmēsim. Šādus rullīšus vajadzēs daudz, pāri simtam, atkarībā no kupola formas un lieluma. Pēc tam rullīšus ar līmes pistoles palīdzību līmēsim kopā, veidojot lampas formu. Augšējos rullīšos ielīmēsim bambusa piknika kociņus, lai abažūrs būtu izturīgāks. Elektopreču veikalā jāiegādājas vads ar spuldzes rozeti, rupjiem kokvilnas vai linu diegiem jāsastiprina viss, un lampa gatava.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.10.2018 līdz 31.10.2018

  6h

  15 (15 brīvas)

Vācu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.10.2018 līdz 26.11.2018

  50h

  15 (13 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  17 (4 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (C1 līmenis) Ķengarags

Rīgā kopā,  Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.09.2018 līdz 19.12.2018

  50h

  15 (6 brīvas)

Stresa menedžments (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko mikroklimatu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.10.2018 līdz 09.11.2018

  8h

  25 (16 brīvas)

Ārstniecības augi veselībai un skaistumam (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Dalībnieki uzzinās par ārstniecības augu izmantošanu veselībai un skaistumam. Praktiskajā daļā notiks ārstniecisko tēju dzeršana un katrs dalībnieks izvēlēsies vienu tēju, par kuru vēlēsies uzzināt visvairāk vai arī par kuru vēlas uzzināt  visvairāk.  Lektore pastāstīs par augu pozitīvajām īpašībām, receptēm un to izmantošanu ikdienā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  18.10.2018 18:00 - 20:30

  3h

  15 (8 brīvas)

Ādas auskaru, piespraudes un atslēgu piekariņu izgatavošana (Ķengarags) notiks 19.10.

Rīgā kopā,  Ķengarags

Āda jau kopš seniem laikiem tiek izmantota dažādu priekšmetu izgatavošanā. Dalībnieki, gatavojot atslēgas piekariņu un/vai auskarus,  varēs iepazīties ar ādas īpašībām, pinuma un citām dekoratīvās apstrādes tehnikām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.09.2018 18:30 - 21:30

  4h

  17 (17 brīvas)

Dekupāža (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Mūsdienās ir daudz un dažādas iespējas  radoši izpausties. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehniku, kuru var izmantot, lai vienkārši un lēti dekorētu dažādus sadzīves priekšmetus, panākot oriģinālu māksliniecisko noformējumu. Nodarbībā dekupēsim stikla pudeli, metāla kārbu, keramikas krūzi vai šķīvi.

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.09.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (7 brīvas)

Kastīšu un kartiņu apgleznošana ar ziedu motīviem (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Mūsdienās ir daudzas un dažādas iespējas realizēt savu radošumu. Programma piedāvā īsā laikā apgūt dažas ziedu zīmēšanas un gleznošanas tehnikas, kuras var izmantot, lai apgleznotu  dažādas virsmas, piemēram, apsveikuma kartiņas, glāžu paliktņus, rotu kastītes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  02.10.2018 18:30 - 21:30

  4h

  17 (14 brīvas)

Paklāja pīšana no auduma strēmelītēm (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Sabiedrība arvien vairāk apzinās, ka nepieciešams atbildīgāk izturēties pret dabas resursiem. Dalībnieki uzzinās, kā otrreizēji var izmantot nolietotu apģērbu, apgūs pīšanas tehniku, izgatavos praktiski izmantojamu priekšmetu – apaļas formas paklājiņu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.10.2018 18:30 - 21:30

  4h

  15 (14 brīvas)

Dekupāža (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Mūsdienās ir daudz un dažādas iespējas  radoši izpausties. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehniku, kuru var izmantot, lai vienkārši un lēti dekorētu dažādus sadzīves priekšmetus, panākot oriģinālu māksliniecisko noformējumu. Nodarbībā dekupēsim stikla pudeli, metāla kārbu, keramikas krūzi vai šķīvi.

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  12.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  15 (15 brīvas)

Dekupāža (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Mūsdienās ir daudz un dažādas iespējas  radoši izpausties. Programma piedāvā īsā laikā apgūt tehniku, kuru var izmantot, lai vienkārši un lēti dekorētu dažādus sadzīves priekšmetus, panākot oriģinālu māksliniecisko noformējumu. Nodarbībā dekupēsim stikla pudeli, metāla kārbu, keramikas krūzi vai šķīvi.

Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  17.10.2018 18:30 - 21:30

  4h

  15 (12 brīvas)

Ādas auskaru, piespraudes un atslēgu piekariņu izgatavošana (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Āda jau kopš seniem laikiem tiek izmantota dažādu priekšmetu izgatavošanā. Dalībnieki, gatavojot atslēgas piekariņu un/vai auskarus,  varēs iepazīties ar ādas īpašībām, pinuma un citām dekoratīvās apstrādes tehnikām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  19.10.2018 18:00 - 21:00

  4h

  17 (15 brīvas)

Veiksmīgas izstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2018 18:00 - 20:15

  3h

  20 (6 brīvas)

Emocionālās inteliģences un paškontroles nozīme vecāku saskarsmē ar pusaudžiem (Ķengarags)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas apguves laikā dalībnieki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi vecāku saskarsmē ar pusaudžiem, emocionālās inteliģences modeli un izmantošanas līmeņiem. Diskusijās tiks gūtas zināšanas par asertīvas uzvedības pielietošanu saskarsmē ar pusaudžiem, emociju neirobioloģisko pamatojumu un veselīgu emociju vadīšanu, kā arī apzinātības (mindfulness) meditācijas ideju un pielietošanu. Vecāki papildinās zināšanas par emocionālās inteliģences izmantošanu pusaudžu audzināšanā un veselīgas vides radīšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.09.2018 18:00 - 21:00

  4h

  20 (11 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis) Jugla

Rīgā kopā,  Jugla

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2018 līdz 03.12.2018

  50h

  20 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Kursos tiek plānots iemācīties sagatavot un īstenot individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, attīstot sadarbības prasmes starp skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kā arī noteikt iespējamo starpinstitūciju sadarbību. Tiks pilnveidotas pedagogu prasmes individuālā izglītības plāna sagatavošanā, aptverot  vairākus posmus: izpētes, uzdevumu izvirzīšanas, uzdevumu īstenošanas un izvērtēšanas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 21.09.2018 līdz 28.09.2018

  8h

  17 (3 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Kursos tiek plānots iemācīties sagatavot un īstenot individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, attīstot sadarbības prasmes starp skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kā arī noteikt iespējamo starpinstitūciju sadarbību. Tiks pilnveidotas pedagogu prasmes individuālā izglītības plāna sagatavošanā, aptverot  vairākus posmus: izpētes, uzdevumu izvirzīšanas, uzdevumu īstenošanas un izvērtēšanas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.10.2018 līdz 12.10.2018

  8h

  17 (8 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Kursos tiek plānots iemācīties sagatavot un īstenot individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, attīstot sadarbības prasmes starp skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kā arī noteikt iespējamo starpinstitūciju sadarbību. Tiks pilnveidotas pedagogu prasmes individuālā izglītības plāna sagatavošanā, aptverot  vairākus posmus: izpētes, uzdevumu izvirzīšanas, uzdevumu īstenošanas un izvērtēšanas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.10.2018 līdz 26.10.2018

  8h

  17 (10 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Kursos tiek plānots iemācīties sagatavot un īstenot individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, attīstot sadarbības prasmes starp skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kā arī noteikt iespējamo starpinstitūciju sadarbību. Tiks pilnveidotas pedagogu prasmes individuālā izglītības plāna sagatavošanā, aptverot  vairākus posmus: izpētes, uzdevumu izvirzīšanas, uzdevumu īstenošanas un izvērtēšanas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.11.2018 līdz 09.11.2018

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas, izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 21.09.2018 līdz 28.09.2018

  8h

  17 (12 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas, izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.10.2018 līdz 12.10.2018

  8h

  17 (10 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas, izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.10.2018 līdz 26.10.2018

  8h

  17 (11 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas, izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.11.2018 līdz 09.11.2018

  8h

  17 (0 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Mācību dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamajiem skolēniem ar redzes traucējumiem.

Programmas tēmas:

1. Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem.

3. Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana).

4. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

5. Datortehnoloģiju izmantošana vājredzīgo un neredzīgu bērnu mācību procesā.

6. Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

7. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.09.2018 līdz 29.09.2018

  16h

  17 (11 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Mācību dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamajiem skolēniem ar redzes traucējumiem.

Programmas tēmas:

1. Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem.

3. Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana).

4. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

5. Datortehnoloģiju izmantošana vājredzīgo un neredzīgu bērnu mācību procesā.

6. Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

7. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.10.2018 līdz 13.10.2018

  16h

  17 (4 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Mācību dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamajiem skolēniem ar redzes traucējumiem.

Programmas tēmas:

1. Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem.

3. Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana).

4. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

5. Datortehnoloģiju izmantošana vājredzīgo un neredzīgu bērnu mācību procesā.

6. Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

7. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.11.2018 līdz 03.11.2018

  16h

  17 (11 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Mācību dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamajiem skolēniem ar redzes traucējumiem.

Programmas tēmas:

1. Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem.

3. Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana).

4. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

5. Datortehnoloģiju izmantošana vājredzīgo un neredzīgu bērnu mācību procesā.

6. Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

7. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.11.2018 līdz 24.11.2018

  16h

  17 (12 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus.

Programmas tēmas:

1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības īpatnības, to ietekme uz mācību procesu.

2. Integrētā un bilingvālā mācību metode, mācoties darot.

3 Prevencijas pasākumu veidu modelēšana.

4. Praktiski ieteikumi runas attīstībai un vārdu krājuma paplašināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.10.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (1. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi.

Programmas tēmas:  

1. Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.

2. Alternatīvās komunikācijas mācīšana.

3. Vizuālais atbalsts mācību vidē.

4. Vizuālā atbalsta metodiku praktiska veidošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  11.10.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi.

Programmas tēmas:  

1. Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.

2. Alternatīvās komunikācijas mācīšana.

3. Vizuālais atbalsts mācību vidē.

4. Vizuālā atbalsta metodiku praktiska veidošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.10.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi.

Programmas tēmas:  

1. Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.

2. Alternatīvās komunikācijas mācīšana.

3. Vizuālais atbalsts mācību vidē.

4. Vizuālā atbalsta metodiku praktiska veidošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi.

Programmas tēmas:  

1. Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.

2. Alternatīvās komunikācijas mācīšana.

3. Vizuālais atbalsts mācību vidē.

4. Vizuālā atbalsta metodiku praktiska veidošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.10.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu skolotāju zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi.

Programmas tēmas:  

1. Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.

2. Alternatīvās komunikācijas mācīšana.

3. Vizuālais atbalsts mācību vidē.

4. Vizuālā atbalsta metodiku praktiska veidošana.

Uzzināt vairāk

  kursi

  01.11.2018 09:30 - 16:20

  8h

  17 (0 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 01.10.2018 līdz 04.10.2018

  8h

  24 (23 brīvas)

Koučings pedagoga karjeras konsultanta darbā

Karjeras izglītības darba koordinatori, pedagogi - karjeras konsultanti

Programma  ir veidota, lai pilnveidotu pedagogu karjeras konsultantu prasmes un zināšanas par koučinga metodisko paņēmienu iespējamu pielietošanu ikdienas darbā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 01.10.2018 līdz 10.10.2018

  12h

  24 (17 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 28.11.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Vecāku pedagoģiskā kompetence

Visu skolu pedagogi

Programma “Vecāku pedagoģiskā kompetence” tiek apskatīta kā koncepts, kas raksturo vecāku partnerību bērna audzināšanā sadzīves praksē, faktorus, kas sekmē dzīves kvalitāti gan bērniem, gan vecākiem un paskaidro pozitīvos bērna attīstības nosacījumus ģimenē. Balstoties uz daudzveidīgām atziņām par vecāku kompetenci, ir iespējams izstrādāt vecāku pedagoģiskās kompetences attīstības veicinošas darbības programmas izglītības iestādēs, atrast skaidrus mērķus, uzdevumus,  kritērijus efektīvam modelim programmas realizācijai katrā situācijā. Tā ir sistēma ar daudz uzdevumiem, ko īsteno efektīvā skolas un ģimenes sadarbībā ar prioritāti – bērna psihiskā, emocionālā un fiziskā veselība.
 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 09.10.2018

  6h

  25 (20 brīvas)

Supervīzija mājmācības pedagogiem

Mājmācības skolotāji

Programma paredzēta speciālistu kapacitātes stiprināšanai, papildinot zināšānas par individuālu sarežģītu situāciju risināšanu darbā ar izglītojamajiem mācīšanās procesā, kā arī papildināt speciālistu zināšanas un prasmes stratēģiskai situāciju vadīšanai un pārvaldīšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.10.2018 līdz 29.10.2018

  10h

  10 (8 brīvas)

Digitālās prasmes un/vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 23.10.2018

  8h

  19 (16 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā 1. grupa

Sākumskolas skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).
Nodarbību tematika:
• iekļaujošas klases veidošana, sadarbība un saliedēšanās,
• diskutēšanas, vienošanās prasmes,
• refleksija, izvērtēšanas un pašnovērtējuma instrumenti.
Papildus - skolotājiem būs pieejams praktisks materiāls ar dažādām metodēm līdzdalības veicināšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 11.10.2018

  0h

  25 (25 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolu pedagogu komandas

Rīgas skolu pedagogu komandas apgūs vienaudžu mācīšanās metodiku lasītprasmes attīstīšanai un aprobēs to mācību darbā. KOMANDAS JAU NOKOMPLEKTĒTAS.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 05.12.2018

  32h

  30 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 03.10.2018 līdz 14.11.2018

  18h

  12 (10 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (7. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 24.10.2018

  12h

  25 (20 brīvas)

Kursi "Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt"' 3. grupa

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

Informāciju par pieteikšanos programmai direktoru vietniekiem lūgums skatīt skolas e-pastā.

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  0 (-3 brīvas)

Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt (1. grupa)

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

Informāciju par pieteikšanos programmai direktoru vietniekiem lūgums skatīt skolas e-pastā.

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 18.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt).
Nodarbību tematika:
• iekļaujošas klases veidošana, sadarbība un saliedēšanās
• diskutēšanas, vienošanās prasmes
• refleksija, izvērtēšanas un pašnovērtējuma instrumenti
Papildus - skolotājiem būs pieejams praktisks materiāls ar dažādām metodēm līdzdalības veicināšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 15.10.2018

  8h

  25 (24 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (10. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 26.10.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 10.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 18.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 15.11.2018

  18h

  12 (11 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai (3. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.10.2018 līdz 25.10.2018

  8h

  19 (18 brīvas)

Sistēmas KADRI izmantošana darba organizācijā (2. grupa)

Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Seminārā būs iespēja papildināt zināšanas par sistēmas KADRI nepieciešamību, funkcionalitāti un priekšrocībām. Dalībnieki apgūs prasmes par jaunu darbinieku datu ievadi, darbinieku identitāti, autorizāciju un iesniegumu sagatavošanu. Tiks apskatītas sistēmas ikdienas uzturēšanas un informācijas aktualizācija, kā arī darba tiesisko attiecību izbeigšana (tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem), pārskati un atskaites.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  04.10.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (8 brīvas)

Noslēgto līgumu pārvaldība, izmantojot RD Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammu LĪGUMI (1. grupa)

Skolu direktori,  Lietveži izglītības iestāžu direktori, iestāžu saimniecības vadītāji, lietveži u.c. darbinieki, kas veic līgumu reģistrāciju lietojumprogrammā LĪGUMI

Seminārā būs iespēja apgūt RD Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas LĪGUMI apgādes* un realizācijas** līgumu reģistrācijas pamatus, iepazīties ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē iestāžu noslēgto līgumu pārvaldību. Tiks izskatīti dažādi līgumu veidi un to reģistrācijas kārtība.
*Apgādes līgumi - ikmēneša komunālo pakalpojumu u.c. pakalpojumu/preču piegāžu līgumi; **Realizācijas līgumi - telpu nomas un citu sniegto maksas pakalpojumu līgumi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.10.2018 14:00 - 17:00

  4h

  35 (8 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (3. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.10.2018 līdz 16.11.2018

  18h

  12 (8 brīvas)

Līdzdalību veicinoša pieeja mācību procesā (3. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Kursu programma paredz teorētisku ieskatu un praktisku metožu programmu, kas palīdzēs ikvienam pedagogam veidot draudzīgu, uz sadarbību vērstu klases kolektīvu, lai soli pa solim skolēnos attīstītu līdzdalības prasmes (izteikt savu viedokli, ieklausīties citu domās un sajūtās, sadarboties kopā komandās, izprast sevi un citus, pieņemt kopīgus lēmumus un diskutēt). 
Nodarbību tematika:
• iekļaujošas klases veidošana, sadarbība un saliedēšanās
• diskutēšanas, vienošanās prasmes
• refleksija, izvērtēšanas un pašnovērtējuma instrumenti
Papildus - skolotājiem būs pieejams praktisks materiāls ar dažādām metodēm līdzdalības veicināšanai. 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2018 līdz 18.10.2018

  8h

  25 (21 brīvas)

Pārsprieduma rakstīšana un vērtēšana vidusskolā

Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Nodarbību tematika: skolēnu sagatavošana pārsprieduma rakstīšanai vidusskolā, ieteikumi temata izvēlei, pārsprieduma saturiskā plānošana mācību un valsts latviešu valodas pārbaudes darbā, pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji. 

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2018 līdz 29.10.2018

  16h

  30 (15 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2018 līdz 15.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.10.2018 līdz 23.10.2018

  12h

  25 (1 brīvas)

Kustību māksla kā individuālo spēju izpausmes līdzeklis sportā

Sporta skolotāji

Kursu programma piedāvā radošas kustību improvizācijas nodarbības, kurās liela uzmanība tiek pievērsta mugurkaulu nostiprinošiem un stāju koriģējošiem vingrinājumiem un dažādām ķermeņa atslābināšanas tehnikām. Nodarbībās tiks izmatoti laikmetīgās dejas un klasikas elementi, kur bērniem ir iespēja radoši izpausties.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.10.2018 līdz 30.10.2018

  8h

  25 (13 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 31.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (6. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 21.11.2018

  12h

  25 (20 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides SUPERVĪZIJAS pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju vietnieki

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 07.11.2018

  18h

  12 (12 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 18.10.2018

  12h

  5 (0 brīvas)

Noslēgto līgumu pārvaldība, izmantojot RD Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammu LĪGUMI (2. grupa)

Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži izglītības iestāžu direktori, iestāžu saimniecības vadītāji, lietveži u.c. darbinieki, kas veic līgumu reģistrāciju lietojumprogrammā LĪGUMI

Seminārā būs iespēja apgūt RD Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas LĪGUMI apgādes* un realizācijas** līgumu reģistrācijas pamatus, iepazīties ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē iestāžu noslēgto līgumu pārvaldību. Tiks izskatīti dažādi līgumu veidi un to reģistrācijas kārtība.
*Apgādes līgumi - ikmēneša komunālo pakalpojumu u.c. pakalpojumu/preču piegāžu līgumi;
**Realizācijas līgumi - telpu nomas un citu sniegto maksas pakalpojumu līgumi.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  11.10.2018 14:00 - 17:00

  4h

  35 (33 brīvas)

Radošuma un domāšanas attīstīšana skolēniem fizikas pamatskolas kursā

Fizikas skolotāji fizikas pamatskolas pedagogi

Kursu programma piedāvā  skolotājiem iegūt pieredzi, kā skolēnos  fizikas pamatskolas kursā attīstīt, uzlabot  un veidot radošo domāšanu, mācīties domāt un domāt par mācīšanos. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kas jāņem vērā skolēnu domāšanā, pašiem gatavojot domāšanas uzdevumus fizikas stundām un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai. Kursu dalībnieki apgūs paņēmienus kritiskās domāšanas un radošuma caurviju prasmju mācīšanā skolēniem. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.10.2018 līdz 06.12.2018

  12h

  20 (15 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides SUPERVĪZIJAS skolu direktoriem

Skolu direktori,  Profesionālo izglītības iestāžu vadītāji (direktori un vietnieki) Izglītības iestāžu direktori

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 12.10.2018 līdz 09.11.2018

  18h

  12 (10 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē (4. grupa)

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.10.2018 līdz 05.11.2018

  12h

  25 (20 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē, 1. grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.10.2018 līdz 05.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās (1.grupa)

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 23.10.2018

  8h

  24 (22 brīvas)

Sistēmas RDLIS izmantošana darba organizācijā (3. grupa)

Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži,  Skolu direktoru vietnieki skolu direktori, pirmsskolu vadītāji, vietnieki, lietveži (jaunie darbinieki)

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par lietojumprogrammu RDLIS. Dalībnieki praktiski darbosies ar lietojumprogrammu RDLIS:  nomenklatūra, amatpersonu (darbinieku) saraksti, korespondences dokumentu veidi, rīkojumi.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  16.10.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (16 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē, 2. grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 06.11.2018

  12h

  24 (21 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē „skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2018 līdz 27.11.2018

  16h

  12 (0 brīvas)

Metodiskā diena "Pieejas maiņa pirmsskolas mācību saturā: sadarbība un atbalsts"

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolu vadītāju vietnieki, pedagogi

Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde dalīsies savā pieredzē, kā maziem soļiem īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu pirmsskolā. Akcentēsim sadarbības aspektu skolotājs- iestādes administrācija. Aktualizēsim jautājumu par grupas vides iekārtošanu, izvērtējot katrs savas iestādes iespējas. Kā arī dalīsimies pieredzē par mācība procesa plānošanu, akcentējot caurviju prasmju un mācību jomu iekļaušanu. Būs iespēja tikties ar pedagogu, kurš praktiski izstāstīs, ar ko sākt mācību satura plānošanu jaukta vecuma grupā. Darba valoda- bilingvāli.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  17.10.2018 09:00 - 12:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Kā top produkts (2. grupa)

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji mājturības un tehnoloģiju II (koka un metāla)skolotāji

Kursu dalībnieki aktualizēs mūsdienīga mācību procesa nozīmi un pilnveidos kompetences sadarbības veicināšanā. Skolotāji apzinās mūsdienu amatniecības nozīmi, iepazīstot  produktu ražošanas iespējas  un praktiski veidos uzdevumu piemērus par produktiem no dažādiem materiāliem, izmantojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 17.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  18 (11 brīvas)

Pieredzes apmaiņas seminārs uz Kauņas “Saulės” gimnaziju un KTU inžinerijos licėju

Matemātikas skolotāji,  Fizikas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji matemātikas un dabaszinību jomu pedagogi

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kauno “Saulės” gimnaziju un KTU inžinerijos licėju matemātikas un dabaszinātņu jomu skolotājiem par pedagogu savstarpējo sadarbības organizēšanu  izglītības procesa īstenošanā, par metodisko paņēmienu dažādību praktisko nodarbību organizēšanā, lai uzlabotos  skolēnu mācību rezultāti. Izbraukšana no ORIGO plkst. 7.00. Detalizēta programma tiks izsūtīta uz izbraukuma semināra pieteikto dalībnieku e-pastiem. 

Lūdzam komentārā piefiksēt mācību priekšmeta jomu, kurā darbojaties! No katras izglītības iestādes var pieteikties 2-3 pedagogi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  17.10.2018 07:00 - 21:00

  8h

  30 (8 brīvas)

VIIS (Valsts izglītības informācijas sistēmas) datu bāzes izmantošana izglītības iestādes darba organizācijā

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Lietveži skolu direktori, direktoru vietnieki, lietvedes

Semināra dalībnieki varēs papildināt zināšanas par VIIS datu bāzes izmantošanu izglītības iestādes darba organizācijā. Tiks apskatītas tēmas: VIIS juridiskais pamats, piekļuve, atbildība, uzbūve, personu datu (izglītojamais, pedagoģiskais un tehniskais darbinieks) ievade, VIIS datu apmaiņa, VIIS tarifikācijas ievade un saskaņošanas procedūra.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  17.10.2018 09:30 - 12:30

  4h

  80 (68 brīvas)

Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā

Rīgā kopā personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  17.10.2018 13:00 - 16:00

  4h

  19 (18 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (1. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  18.10.2018 09:00 - 15:00

  8h

  25 (13 brīvas)

Kursi "Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai" 3.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.10.2018 līdz 08.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (2.grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 24.10.2018

  8h

  24 (0 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē. 3.grupa

Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 26.11.2018

  12h

  24 (22 brīvas)

Vizuālizpratne kā kompetence. 2.grupa

Vizuālās mākslas skolotāji vizuālās mākslas skolotāji 4.-9.klasēs

Pedagogi pilnveidos zināšanas par projekta SKOLA2030 darba idejām mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”. Analizējot un praktiski aprobējot projektā izstrādāto dokumentu saturu mācību jomā kopumā, skolotāji iepazīsies ar sasniedzamo rezultātu kā kompleksu mērķi; analizēs un izstrādās vizuālās mākslas programmas tematu izklājumu, kā arī strukturēs un pilnveidos vērtēšanas principus vizuālajā mākslā. Nozīmīgs akcents būs teorētiska un praktiska vizuālizpratnes kā kompetences pilnveide pilsētvidē un muzejā. Aicinām pieteikties skolotājus, kuri neapmeklēja šo kursu programmu maijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 06.11.2018

  12h

  24 (15 brīvas)

Kritiskās domāšanas praktikums pedagogu prasmju pilnveidei. 2. grupa

Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 24.10.2018

  12h

  25 (23 brīvas)

Sistēmas RDLIS izmantošana darba organizācijā. 3.grupa

Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Semināra dalībnieki iegūs pamatzināšanas par lietojumprogrammu RDLIS. Dalībnieki praktiski darbosies ar lietojumprogrammu RDLIS:  nomenklatūra, amatpersonu (darbinieku) saraksti, korespondences dokumentu veidi, rīkojumi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  23.10.2018 09:00 - 12:00

  4h

  16 (11 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem. 2.grupa MAKSAS KURSI

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  23.10.2018 09:00 - 15:00

  8h

  25 (22 brīvas)

Informatīvi metodiskais seminārs krievu valodas skolotājiem (mazākumtautību skolas)

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāji krievu valodas skolotāji (mazākumtautību skolas)

Informatīvi metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par krievu valodas pārbaudes darbu atgriezenisko saiti , programmu, caurviju prasmēm u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  23.10.2018 10:00 - 14:00

  5h

  50 (33 brīvas)

Informatīvi metodiskais seminārs angļu valodas skolotājiem

Svešvalodu skolotāji ,  Angļu valodas skolotāji

Informatīvi metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par angļu valodas pārbaudes darbu  rezultātiem,  metodiskie ieteikumi par izglītojamo prasmēm pārbaudes darbu  mutvārdu daļā, vizuālas sistēmas pielietošana mācību procesā,digitālais portfelis, caurviju prasmēm u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā ( 1 pedagogs no skolas) .

Uzzināt vairāk

  seminārs

  24.10.2018 10:30 - 15:30

  6h

  50 (31 brīvas)

Informatīvi metodiskais seminārs vācu valodas skolotājiem

Vācu valodas skolotāji,  Svešvalodu skolotāji

Informatīvi metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par vācu valodas valodas pārbaudes darbu  rezultātiem,  metodiskie ieteikumi par izglītojamo prasmēm pārbaudes darbu  mutvārdu daļā, digitālais portfelis, caurviju prasmēm u.c. aktualitātēm šajā mācību gadā. (1 pedagogs no skolas.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  24.10.2018 12:00 - 15:30

  5h

  30 (27 brīvas)

Informatīvi metodiskais seminārs krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem

Svešvalodu skolotāji ,  krievu valodas (svešvalodas) skolotāji Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Informatīvi metodiskais seminārs sniegs pārskatu  par krievu valodas (svešvalodas) valsts pārbaudes darbu metodiskajiem ieteikumiem un analīzi, caurviju prasmēm u.c.  un aktualitātēm šajā mācību gadā.  (1 pedagogs no skolas)

Uzzināt vairāk

  seminārs

  24.10.2018 11:30 - 15:30

  5h

  30 (27 brīvas)

Mūsu kolektīva ceļš uz lietpratības pieeju

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Tiks sniegts  ieskats  iestādes kolektīva skatījumā uz  iestādes pārmaiņu procesu un kopīgām nestandarta mācībām. Pedagogu kolektīvs dalīsies pieredzē ar jau paveikto un plānoto šim mācību gadam. Iestādes lietpratības projekta pārmaiņu vadīšanas un  ieviešanas darba grupa iepazīstinās ar savu pieredzi kolektīva motivēšanā un izglītošanā. Tiks gaidīti  25 apņēmības pilni un komandas darba pieredzi apgūt ieinteresēti  pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji.

 

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  24.10.2018 10:00 - 13:00

  4h

  25 (2 brīvas)

Kā pasargāt sevi no izdegšanas sindroma

Matemātikas skolotāji

Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes, lai izprastu, kā darbojas stresa,” izdegšanas sindroma” mehānisms, aptvertu tā cēloņus un sekas.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.10.2018 līdz 29.10.2018

  12h

  25 (21 brīvas)

Informatīvi metodiskais seminārs latviešu valodas metodisko komisiju vadītājiem/pedagogiem

Latviešu valodas un literatūras skolotāji latviešu valodas metodisko komisiju vadītāji/skolotāji; latviešu kā otrās valodas metodisko komisiju vadītāji/pedagogi

Semināra darba kārtībā: Skola2030 ekspertu skatījums, kā tiek plānotas latviešu valodas mācības pamatskolas un vidusskolas posmā, informācija par pārbaudes darbiem un to rezultātiem; aktualitātes - olimpiāžu organizēšana, pedagogu novērtēšana u.c. Metodiskās darbnīcas. Programma tiks izsūtīta uz skolām un ievietota RIIMC mājas lapā 11.10.

Uzzināt vairāk

  informatīvais seminārs

  25.10.2018 09:30 - 16:00

  6h

  100 (82 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē. 9. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 15.11.2018

  12h

  25 (25 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām)

Visu skolu pedagogi

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  19 (1 brīvas)

Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un radīt pašiem!

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogiem tiks dota iespēja:                                                                                                                                                   

• Gūt īsu ieskatu par “Viršu dārza” pieredzi projektā “Kompetencēs balstīts izglītības saturs” (apm. 40 min.);
• Iepazīties ar temata plānojumu un plāna īstenošanas procesu oktobra mēnesī “Viršu dārzā” (apm. 40 min.);
• Vērot, kā temata apgūšanas process atspoguļojas konkrētas grupas vidē un gūt  ieskatu, kā un ko bērni mācās šādā vidē ( apm.40.min);
• Ar “Viršu dārza” pedagogu atbalstu piedzīvot praktisku iespēju pašiem izzināt, pētīt un radīt (apm.30.min.); 
• Piedalīties noslēguma diskusijā “Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un radīt pašiem” (apm.40 min.)
• Sniegt atgriezenisko saiti par  piedzīvoto  un novēroto “Viršu dārzā” (apm. 30 min.)
• Saņemt atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  25.10.2018 09:00 - 13:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās. (2.grupa)

Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 31.10.2018

  8h

  24 (22 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (2 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 3. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem 4.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 26.10.2018 līdz 07.12.2018

  18h

  12 (3 brīvas)

Dizaina process no vajadzību apzināšanas līdz izstrādājuma pilnveidei

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji mājturības un tehnoloģiju I (tekstila) skolotāji 5.-9.kl.

Programmas mērķis ir sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā projekta “Skola 2030” kontekstā un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūru dizainā un tehnoloģijās. Skolotāji veidos, aprobēs un izvērtēs produktīvu stundu, plānos dizaina procesa posmu mērķtiecīgu mācīšanu mājturībā un tehnoloģijās, modelēs pašvadītu mācīšanos tēmai lentīšu izšūšana, novērtēs to.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 22.11.2018

  12h

  24 (13 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē. 1. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 29.11.2018

  12h

  25 (19 brīvas)

Caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” attīstīšana 1.-6.klasē. 4.grupa

Sākumskolas skolotāji,  Visu skolu pedagogi 1.-6. klases skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos. Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.10.2018 līdz 27.11.2018

  12h

  24 (24 brīvas)

Produktīva mācību stunda 1.-6. klasē. 13. grupa

Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem sākumskolā. Kursu dalībnieki izpratīs produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (21 brīvas)

Kritiskās domāšanas praktikums pedagogu prasmju pilnveidei. 3. grupa

Visu skolu pedagogi ,  Sākumskolas skolotāji 1.-6. klases skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas  prasmes un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast kādas īpatnības jāņem vērā sākumskolas bērnu domāšanā, pašiem gatavojot savus uzdevumus un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 14.11.2018

  12h

  25 (19 brīvas)

Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt. 4. grupa

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

Informāciju par pieteikšanos programmai direktoru vietniekiem lūgums skatīt skolas e-pastā.

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.10.2018 līdz 05.12.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Produktīvs mācību process stundā – kā to pamanīt (2. grupa)

Skolu direktoru vietnieki 1.-6. klases direktoru vietnieki izglītības jomā

Informāciju par pieteikšanos programmai direktoru vietniekiem lūgums skatīt skolas e-pastā.

Programmas mērķis ir pilnveidot direktoru vietnieku izglītības jomā izpratni par pārmaiņām izglītības procesā,  produktīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes un skolotāja sniegtās atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.  Attīstīt prasmi saskatīt un novērtēt, kā skolotājs realizē kompetencēs balstītu mācību procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.11.2018 līdz 15.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit