Sākums / Notikumi

Notikumi

Kursi "Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās"

Svešvalodu skolotāji krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kursu programmā tiks aktualizēta runātprasmes nozīme skolēna personības attīstībā, runāšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Klausītāji gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā un īstenošanā runātprasmes attīstīšanai stundās. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.01.2017 līdz 30.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes angļu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālas tēmas, galveno saturu rakstītā tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties angļu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 25.05.2017

  16h

  15 (1 brīvas)

Latviešu valoda ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenis) - kursi nenotiks!

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes latviešu valodā precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uztvert un saprast aktuālas tēmas, galveno saturu rakstītā tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes saprasties latviešu valodā par dažādām tēmām sadzīvē un darbā, uztvert un sniegt informāciju, saistītu ar personiskajām, sabiedriskajām, kultūras un profesionālajām vajadzībām, aizpildīt dažādus lietišķus dokumentus, iegūtas labas valodas prasmes mutvārdos un rakstos. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt latviešu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.03.2017 līdz 04.04.2017

  16h

  15 (15 brīvas)

Latviešu valoda ar priekšzināšanām (C1 līmenis - augstākais)

Rīgā kopā,  Centrs

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  14 (-1 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju. Daudzi mūsu izcilie mūziķi, mākslinieki papildina savu profesionalitāti tieši Itālijā. Tā ir valsts, kurai pieder gandrīz lielākā daļa pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma, tāpēc rodas nepieciešamība to vairāk  iepazīt. Iepazīšana notiek ar valodas apguves starpniecību. Valoda atver durvis uz kultūru, mākslu, arhitektūru kā arī uz cilvēku, kurš dzīvo šajā valstī, kultūrā, paradumos. Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem bez priekšzināšanām, tā ietver 11 tēmas.
 

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.02.2017 līdz 28.06.2017

  120h

  15 (2 brīvas)

Latviešu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)-KURSI NENOTIKS!!!!

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes latviešu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt latviešu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.02.2017 līdz 28.06.2017

  100h

  0 (0 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas

Rīgā kopā,  Jugla

Kursos dalībnieki apgūs vairākus rāvējslēdzēju rotu veidus, veidojot rotaslietas no metāla rāvējslēdzējiem un filca un papildinot tās ar izšuvumu un pērlītēm.

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.03.2017 18:00 - 21:00

  4h

  10 (2 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.03.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (2 brīvas)

Knipelētas mežģīnes

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids. Tā pirmsākumi meklējami Itālijā 16.gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes.
Latvijā ar knipelēto mežģīņu darināšanu sāka nodarboties 18. un 19.gadsimta mijā. Tolaik labais tonis prasīja, lai muižnieku meitas prastu muzicēt, dejot, gleznot vai strādāt smalkus rokdarbus. Pamazām knipelēšanas prasmi apguva arī muižās kalpojošās latvietes. Apguvušas vienkāršākos knipelēšanas paņēmienus, viņas veidoja mežģīnes ar kurām rotāja apģērbu, linu dvieļus un citas sadzīves tekstilijas.
Šī kursa ietvaros apgūti dažādi knipelēšanas tehnikas pamati, tiks knipelēti fona tīkliņi un režģi (dvieļu galu mežģīnes) un veidotas knipelētas mežģīnes latviešu tautas tērpu rotājumos.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.02.2017 līdz 25.04.2017

  36h

  15 (0 brīvas)

Grāmatvedības pamati

Rīgā kopā,  Centrs

Kursa programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus.
Nodarbības notiks datorklasē. Informācija pa tālruni 27260001

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 13.02.2017 līdz 24.05.2017

  120h

  15 (9 brīvas)

Programma MS PowerPoint lietpratējiem- kursi notiks aprīlī

Rīgā kopā,  Imanta

Ms PowerPoint lietpratējiem. Šis kurss paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuri vēlas izmantot paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas, lai veidotu prezentācijas un kļūtu produktīvāki savā darbā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.03.2017 līdz 28.03.2017

  6h

  15 (9 brīvas)

E-kursu veidošana un vadīšana Moodle e-mācību sistēmā

Rīgā kopā,  Imanta

E–kursu veidošana un vadīšana Moodle e–mācību sistēmā. Kurss paredzēts, lai sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes patstāvīgai un efektīvai e – kursu Moodle e – mācību sistēmā pasniegšanai. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanai un izmantošanai e – mācību vidē MOODLE.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 04.04.2017

  6h

  15 (13 brīvas)

Es pats. Kā sev palīdzēt

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbību laikā būs iespēja iepazīt stresa pārvarēšanas stratēģijas. Gūt priekšstatu par emocijām, to veidiem. Tiks apgūtas prasmes noteikt sev vēlamos mērķus un iespēju tos sasniegt, apzinātiet prasmi parūpēties par sevi. Pilnveidot savu atmiņu, uzmanības noturību, koncentrēšanās spējas (mini treniņš).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 27.04.2017

  8h

  20 (4 brīvas)

Jauno tehnoloģiju pielietošana pedagoģiskajā procesā

Svešvalodu skolotāji ,  Angļu valodas skolotāji angļu valodas skolotāji

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT)  ir katra skolēna ikdiena, tāpēc pedagogi arvien vairāk cenšas ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijas klasēs un izmantot tās mācību procesā. Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana mācību procesā uzlabo skolēnu zināšanas un sekmes. Programma ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 01.03.2017 līdz 05.04.2017

  10h

  19 (0 brīvas)

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana sākumskolas mācību procesā (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas skolotājiem, lai pilnveidotu prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta, iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kurās tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.03.2017 līdz 06.04.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Viss par cilvēku – ķermenis, kustība, siluets, tēls un vēstījums

Vizuālās mākslas skolotāji,  Mūzikas un mākslu skolu pedagogi vizuālās mākslas pedagogi un mākslas skolas pedagogi

Kursu laikā skolotāji apmeklēs Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolu, Jūrmalas mākslas skolu un muzejus, kur papildinās zināšanas par cilvēka figūras daudzveidīgajām attēlošanas iespējām, kā arī uzzinās,  kā runāt par cilvēka attēlojumu mākslas darbos. Praktiskajā darbībā skolotāji pilnveidos izpratni par kustīgu tēlu attēlošanu, veidošanu un būvēšanu, veidojot uzskates materiālus mācību stundām.
Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli un dalība diskusijās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.03.2017 līdz 09.05.2017

  20h

  25 (1 brīvas)

Izglītības iestādes darba kvalitāte un vadītāju profesionālās darbības novērtēšana. 2.modulis.

Skolu direktori

Programma nodrošina zināšanu apguves iespēju par vispārējās izglītības iestāžu un programmu kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas aktualitātēm, stājoties spēkā Ministru kabineta 2016. gada 20. decembrī noteikumiem Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kā arī par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 14.03.2017 līdz 28.03.2017

  12h

  27 (0 brīvas)

Tiešsaistes (on-line) iespējas bioloģijas mācību procesa efektivitātes palielināšanai

Bioloģijas skolotāji

Nodarbību laikā tiks iegūtas zināšanas un prasmes par dažādu tiešsaistes materiālu izmantošanu bioloģijas stundu plānošanā un norisē. Tiks gūts ieskats darbā ar interaktīvās mācību vides rīkiem un to pielietojumu mācību stundu veidošanā. Nodarbība organizēta tā, lai katram dalībniekam ir iespējas līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē, izmantojot datoru un interaktīvo tāfeli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.03.2017 līdz 29.03.2017

  8h

  19 (0 brīvas)

5., 6. klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai

Matemātikas skolotāji Matemātikas skolotāji 5., 6. klasēs

Lasītprasme attīsta skolēna domāšanu, spēju argumentēt, prasmi pārvērst vizuālu informāciju tekstuālā un otrādi. Nodarbībās, risinot uzdevumus, noskaidrosim galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, apzināsim tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīsimies izstrādāt vērtēšanas kritērijus, apskatīsim dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Uzzināt vairāk

 

  no 15.03.2017 līdz 06.04.2017

  12h

  30 (0 brīvas)

Mācību darba individualizācija un diferenciācija sākumskolā

Sākumskolas skolotāji

Kursa programma aptver gan individualizācijas un diferenciācijas teorētisko pamatu, gan praksi. Teorijas daļā vienlīdz citēti gan šīs pieejas slavējoši, gan kritizējošie autori, sniedzot skolotājiem plašu skatījumu un ļaujot pašiem izdarīt savus secinājumus. Praktiskā daļa veidota pēc darbnīcas principa – skolotāji uzreiz izmēģina savus spēkus diferenciācijā, veidojot diferencētus uzdevumus, plānojot un vērojot diferencētu stundu. Skolotāji nonāk pie atziņām par šo pieeju stiprajām un kritiskajām pusēm, kā arī diskutē par veidiem, kā trūkumus var mazināt un pastiprināt pozitīvo efektu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 20.04.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana sākumskolas mācību procesā (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas skolotājiem, lai pilnveidotu prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta, iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kurās tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 12.04.2017

  18h

  30 (0 brīvas)

Darba lapu veidošana un ilustrēšana Word programmā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmā tiks gūtas iemaņas strādāt ar tekstapstrādes lietotni MS Word. Lietotne piedāvā iespējas veidot dokumentus gan ar tekstuālu, gan grafisku informāciju. Kursos tiks apskatītas iespējas meklēt piemērotu informāciju ,izmantojot interneta resursus, pārnest un pārveidot šo informāciju atbilstoši konkrētajām darba vajadzībām

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.03.2017 līdz 06.04.2017

  18h

  19 (0 brīvas)

Daudzveidīgu materiālu un tehniku izmantošanas iespējas, veidojot Lieldienu rotājumus (3. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi ar darba stāžu 0-3 gadi

Pedagogi papildinās zināšanas un prasmes  par dažādu tēlotājdarbības veidu (aplicēšana, veidošana, papīra plastika, gleznošana), tehniku (aplicēšana ar krāsainām smiltīm, trafarettehnika, monotipijas, filcēšana, pīšana u. c.) pielietojumu Lieldienu tēmas risinājumā, organizējot mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas nodarbības bērniem pirmsskolas izglītībā katrā vecuma grupā. Līdzi ņemamie materiāli tiks nosūtīti pēc pieteikuma saņemšanas. Programmas apguves rādītājs būs izveidotie uzskates materiāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.03.2017 līdz 29.03.2017

  8h

  25 (0 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Klašu audzinātāji Jaunie klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

Supervīzija paredzēta jaunajiem klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto  situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts  praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

SVARĪGI!!!! No vienas skolas drīkst pieteikties tikai viens jaunais klašu audzinātājs (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)!!!!

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.03.2017 līdz 21.04.2017

  16h

  15 (0 brīvas)

Mūsdienu literatūras didaktikas novitātes

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāji

Krievu valodas skolotāji tiks iepazīstināti ar literatūras didaktikas īpatnībām mācību stundās.  Kursa programma piedāvā pedagogiem divus tematiskos blokus: mūsdienu literāro tekstu īpatnības un tekstu analīzes paņēmienus un inovatīvo pedagoģisko stratēģiju izmantošanu literatūras stundās. Kursa programma paredz problēmu minilekcijas, praktisko radošo darbu ar tekstiem, praktiskās pieredzes un ideju apmaiņu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 27.03.2017 līdz 26.04.2017

  16h

  27 (0 brīvas)

Statistikas datu sagatavošana izmantošanai ekonomikas stundās

Ekonomikas skolotāji

Kursu nodarbību laikā pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes sagatavot statistikas datus vizualizācijai un prezentācijai ekonomikas mācību stundās.
Nepieciešamos datus pedagogi meklēs un atlasīs LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē, apstrādās tos programmā MS Excel, veiks nepieciešamos aprēķinus, veidos diagrammas. Gala rezultātā atlasītie un apstrādātie dati tiks vizualizēti prezentācijas programmā, kā arī izmantoti darba lapu izstrādē programmā MS Word.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.03.2017 līdz 12.04.2017

  12h

  18 (3 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji Skolas komanda (3-5 skolotāji), 4.-7. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju metodisko pieredzi skolēnu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanā un iepazīstināt ar jaunākajiem metodiskajiem ieteikumiem. Kursu nodarbībās skolotāji apgūs Eiropas un ASV izglītības sistēmā ieviesto vienaudžu mācīšanās metodiku, aprobēs to mācību darbā. Kursos iesaistītajiem skolotājiem būs iespēja piedalīties izbraukumsenārā Latvijas skolās, kuras veiksmīgi ir ieviesušas vienaudžu mācīšanās metodiku un piedalīties vasaras skolas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.03.2017 līdz 12.05.2017

  24h

  25 (0 brīvas)

Kompetenču pieejā balstīts rokdarbu mācību saturs pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi pilnveidos izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu rokdarbos pirmsskolā: praktiski apgūs rotaļnodarbību organizēšanas metodiku, praktiski darbosies ar dažādiem materiāliem, veidojot uzskates materiālus mācību nodarbībām ar uztinumiem, izšūšanu, vilnas velšanu, pīšanu un aušanu. Programmas apguves rādītājs: praktiski izveidotie uzskates materiāli, rotaļnodarbību piemēri.

Līdzi ņemamo materiālu saraksts tiks nosūtīts e-pastā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 20.04.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Darba lapu veidošana lasītprasmes attīstīšanai pirmsskolā, izmantojot Widgit simbolu valodu

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Nodarbībās pedagogi apgūs darba lapu veidošanu lasītprasmes attīstīšanai. Rakstot tekstu, datorprogramma piedāvā to ilustrēt, lai izglītojamie vieglāk uztvertu tekstu. Izmantojot šo programmu, ir iespēja viegli veidot rēbusus, ilustrētas darba lapas matemātikas un dabaszinību apguvei. Pedagogiem, kuri apmeklēs šos kursus, nav nepieciešamas specifiskas iemaņas darbam ar datoru.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 05.04.2017

  8h

  19 (0 brīvas)

Ritma nozīme bērna attīstībā pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas mūzikas pedagogi un sporta pedagogi, kas pasniedz ritmiku

Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes mūzikas rotaļnodarbību plānošanā un organizēšanā, apgūs metodiskos paņēmienus bērna muzikalitātes sekmēšanai daudzveidīgā muzikālajā darbībā. Papildinās savu pieredzi ar dažāda veida ritma vingrinājumiem un ritma izjūtas attīstīšanas paņēmieniem; iegūs idejas par dažāda veida dejām (deju atribūti, stils, žanri, u.c. ); darbojoties grupās, dalīsies ar savu radošo pieredzi, veidojot un demonstrējot dejas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 06.04.2017

  12h

  28 (0 brīvas)

Darba plānošana un organizēšana pagarinātajā dienas grupā

Sākumskolas skolotāji

Kursu dalībnieki gūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par darba dažādošanas iespējām pagarinātās darba dienas grupā.

Nodarbību tematika: 1. Pagarinātās dienas grupas organizēšana skolā. 2. Darba organizēšana un metožu izvēle pagarinātās dienas grupā. 3. Attīstošās spēles un rotaļas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.04.2017 līdz 25.04.2017

  12h

  28 (-1 brīvas)

Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā (1.grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu  pirmskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, bērnu intereses radīšanai  par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un ieteikumi eksperimentu izvēlei un eksperimentēšanas organizēšanai telpās un apkārtējā vidē  dabaszinībās pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.04.2017 līdz 20.04.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.04.2017 līdz 27.04.2017

  8h

  30 (0 brīvas)

Mūsdienīga sporta stunda sākumskolā

Sporta skolotāji sporta skolotāji sākumskolā

Mūsdienīga pieeja sporta stundās veicina skolēnu motivāciju, entuziasmu un interesi iesaistīties fiziskajās aktivitātēs. Seminārā tiks aktualizēts pozitīvas sadarbības veicināšana starp skolēniem un skolotāju. Pedagogi praktiski apgūs inovatīvas mācību metodes sporta stundu vadīšanā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  05.04.2017 15:00 - 17:30

  4h

  28 (22 brīvas)

Logopēdiskās spēles

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas pedagogi un logopēdi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē

Programma paredzēta  pirmsskolas skolotājiem un logopēdiem, lai bagātinātu pedagogu pieredzi didaktisko spēļu un vingrinājumu izmantošanā bērnu valodas attīstībai.Teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās skolotāji un logopēdi  apgūs logopēdiskās spēles elpas, artikulācijas, sīkās motorikas, fonemātiskās dzirdes, kā arī valodas gramatikas un saistītās runas attīstīšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 27.04.2017

  12h

  28 (0 brīvas)

Bilingvālās mācības mazākumtautību pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas pedagogi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē (ar pedagoga darba stāžu līdz 2 gadiem)

Kursos aktualizēs bilingvāla mācību procesa īstenošanu mazākumtautību pirmsskolā, padziļinās izpratni par pieejām un metodēm otrās valodas izmantošanā dažādu mācību priekšmetu satura apguvei bilingvālajā pedagoģiskajā procesā. Nodarbībās pārrunās integrēta izglītības satura apguves plānošanu un īstenošanu bilingvāli.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 28.04.2017

  18h

  25 (0 brīvas)

Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu pirmskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu intereses radīšanai  par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un ieteikumi eksperimentu izvēlei un eksperimentēšanas organizēšanai telpās un apkārtējā vidē  dabaszinībās pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 20.04.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Mūsdienīgas latviešu valodas un literatūras mācīšana, izmantojot IT

Latviešu valodas un literatūras skolotāji Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji

Kursi paredzēti latviešu valodas un literatūras skolotājiem, lai gūtu ieskatu IT izmantošanas iespējām latviešu valodas un literatūras stundās. Aplūkosim arī skolēncentrētu mācību pieeju, kas balstīta izglītības kompetencēs. Kursu programma paredz arī praktisku darbošanos ar balsošanas pultīm un interaktīvajiem materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 28.04.2017

  12h

  25 (10 brīvas)

Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana un lasītprasmes veicināšana matemātikas mācību priekšmeta stundās

Matemātikas skolotāji matemātikas skolotāji pamatskolā un vidusskolā

Skolēni savā ikdienā lieto IT, arī skolotājiem jābūt prasmīgiem šajā jomā, lai izmantotu skolēniem tuvu domāšanas veidu un vidi akadēmisko zināšanu un prasmju attīstībai. Nodarbībās tiks apskatītas ikdienā visbiežāk lietoto operētājsistēmu un lietotņu iespējas mācību stundās matemātikā. Tiks veidoti stundu piemēri, kuros IKT tiek lietotas mērķtiecīgai skolēnu prasmju un zināšanu pilnveidošanai dabaszinātnēs un tālākajā karjerā. Programmas pamatā ir izmantota labās prakses  pieredze un citviet pasaulē apgūtie piemēri par to, kā efektīvi izmantot IKT kā instrumentu mācību darbā. Kopējais darba rezultāts tiks  apvienots stundu piemēru un uzdevumu datu bāzē, ko ar jauniegūtajām zināšanām varēs izmantot mācību darbā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 28.04.2017

  12h

  20 (9 brīvas)

Datorikas apguves satura komponenti un to apguves metodes/ 1.modulis

Informātikas un programmēšanas skolotāji datorikas un informātikas skolotāji

No 2018.gada septembra skolās tiek plānots ieviest jaunu datorikas mācību priekšmetu. Mācību programmu paraugi ir pieejami šeit: http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas_pam_izgl.shtml

Šis ir pirmais jaunais datorikas kursa piedāvājums pa līmeņiem, uz kuru tiek aicināti kursa dalībnieki - iesācēji, kuri datoriku plāno mācīt vai to dara pirmo gadu. Nākošā pamatlīmeņa kursu nodarbības tiek plānotas 24. un 26.aprīlī. Uz tām jāpiesakās atsevišķi, ja ir vēlme šo kursu turpināt. Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar datorikas mācību satura komponentiem. Tiks apskatītas mācību satura apguvei izmantojamās metodes un formas, kā arī vērtēšanas formu un metodisko paņēmienu daudzveidība, to izvēle atbilstoša vērtēšanas mērķim un vietai mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.04.2017 līdz 12.04.2017

  8h

  19 (11 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās (2. grupa)

Visu skolu pedagogi Skolas komanda (3-5 skolotāji), 4.-7. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju metodisko pieredzi skolēnu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanā un iepazīstināt ar jaunākajiem metodiskajiem ieteikumiem. Kursu nodarbībās skolotāji apgūs Eiropas un ASV izglītības sistēmā ieviesto vienaudžu mācīšanās metodiku, aprobēs to mācību darbā. Kursos iesaistītajiem skolotājiem būs iespēja piedalīties izbraukumsenārā un skolu metodiskajās dienās, kuras veiksmīgi ir ieviesušas vienaudžu mācīšanās metodiku. Augustā pedagogi piedalīsies vasaras skolas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.04.2017 līdz 18.05.2017

  24h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem

Tehniskie darbinieki izglītības iestādes tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  19.04.2017 10:00 - 16:00

  8h

  28 (0 brīvas)

Saskarsmes procesa virzība ar izteikti emocionāliem bērnu vecākiem

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Analizējot konkrētas situācijas darbā ar vecākiem, akcentējot konkrētas rīcības  stratēģijas, pedagogi pilnveidos  savu profesionālo kompetenci. Būs iespēja pārrunāt situācijas, kurās bērnu vecāki izrāda savas pretenzijas emocionāli uzbrūkošā formā, izprast šādas reaģēšanas iemeslus un meklēt taktiskus paņēmienus efektīvas sadarbības veicināšanai. Pieaugušie apgūs dažādus pašpalīdzības paņēmienus saskarsmē ar izteikti emocionāliem vecākiem, uzzinās, kā attieksmes un subjektīvās uztveres virzības maiņa var palīdzēt stiprināt viņu psiholoģisko veselību.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.04.2017 līdz 16.05.2017

  16h

  28 (0 brīvas)

Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās, izmantojot VIMALA metodiku

Visu skolu pedagogi humanitāro un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetu pamatskolas un vidusskolas skolotāji

Praktiskā semināra mērķis iepazīstināt ar Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāju pieredzi par vienaudžu mācīšanās iespējas izmantošanu dažādu mācību priekšmetu stundās, lai veicinātu skolēnu aktīvu iesaistīšanos lasīšanas procesā un sekmētu jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanu. Jēgpilna lasītprasmes apguve ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina labāku konkurētspēju jebkurā dzīves jomā, tāpēc īpaši jāaktualizē lasītprasmes kompetences attīstība.

Uzzināt vairāk

  praktisks seminārs

  19.04.2017 13:00 - 16:00

  4h

  40 (18 brīvas)

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm "Kamolītis" un "Kāpēcīši"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavu  par iekļaujošas pieejas īstenošanu pirmsskolas izglītības procesā Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Kamolītis"un  bērnu veselības un fiziskās attīstības veicināšana, izziņas intereses veicināšana un pētīšanas prasmju veicināšana Jelgavs pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē "Kāpēcīši".

Uzzināt vairāk

  Pieredzes apmaiņas brauciens

  20.04.2017 07:45 - 17:00

  6h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes). 
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 26.04.2017

  8h

  30 (-1 brīvas)

Mūsdienīga un efektīva klases stunda

Klašu audzinātāji

Kursos dalībnieki aktualizēs teorētiskās zināšanas un pieredzi par mūsdienīgu un efektīvu klases  stundu. Tiks akcentēti  socializācijas, pašmotivācijas, mediju izglītības, pilsoniskās, starpkultūru izglītības aspekti audzināšanas procesā, kā arī  karjeras izglītība kā plānotu pasākumu, programmu kopums izglītojamo karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, nodrošinot saikni ar reālo darba tirgus vidi. Dalībnieki tiks rosināti izmantot e-vides iespējas, kooperatīvās mācīšanās principus, dažādas radošas pieejas ar praktisku piemēru palīdzību

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 11.05.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

LEGO robotika

Sākumskolas skolotāji,  Informātikas un programmēšanas skolotāji sākumskolas un pamatskolas skolotāji ar pamatprasmēm datora lietošanā, informātikas skolotāji

Zināšanas robotikā palīdz skolotājam mācīt fiziku, tehnoloģijas, matemātiku un vienlaicīgi pielietot mācību apguves procesā tādas prasmes kā komandas darbu, problēmu risināšanu un inovāciju vadību. Robotu konstruēšana notiek komandā, robotu programmēšana – individuāli. Kursa laikā dalībnieki apgūst LEGO robotu programmēšanas pamatus un gūst ieskatu, kā LEGO robotiku izmantot skolā mācību nodarbībās.

Datoram jābūt  aprīkotam ar EV3 programmatūru un  jābūt USB ligzdai. 90% praktisko darbu – uzdevumu sekmīga izpilde ir nepieciešama, lai pabeigtu sekmīgi kursu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 09.05.2017

  12h

  20 (4 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  21.04.2017 09:00 - 15:00

  8h

  28 (0 brīvas)

Datorikas apguves satura komponenti un to apguves metodes/ 2.modulis

Informātikas un programmēšanas skolotāji datorikas un informātikas skolotāji

No 2018.gada septembra skolās tiek plānots ieviest jaunu datorikas mācību priekšmetu. Mācību programmu paraugi ir pieejami šeit: http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas_pam_izgl.shtml

Šis ir pirmais jaunais datorikas kursa piedāvājums pa zināšanu līmeņiem, uz kuru tiek aicināti kursa dalībnieki ar nelielām priekšzināšanām, kuri datoriku jau māca. Iesācēju līmeņa kursu nodarbības tiek plānotas 10. un 12.aprīlī. Uz tām jāpiesakās atsevišķi, ja ir vēlme šo kursu iesākt pie tās pašas lektores.

Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar datorikas mācību satura komponentiem. Tiks apskatītas mācību satura apguvei izmantojamās metodes un formas, kā arī vērtēšanas formu un metodisko paņēmienu daudzveidība, to izvēle atbilstoša vērtēšanas mērķim un vietai mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.04.2017 līdz 26.04.2017

  8h

  19 (13 brīvas)

Mācību satura plānošana sociālo prasmju un ētisko vērtību apguvē pirmsskolas vecuma bērniem

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma aktualizēs pirmsskolas pedogogu zināšanas saistībā ar izglītojamo izpratnes veidošanu par tolerantu savstarpējo komunikāciju un empātisku un tikumisku rīcību.Lekciju, diskusiju un praktisko nodarbību laikā pirmsskolas skolotāji gūs ieskatu izglītojasmo pozitīvi motivētas uzvedības veicinošās metodēs, izglītojošo projektu organizēšanā, kā arī sociālo spēļu integrēšanā nodarbību saturā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.04.2017 līdz 03.05.2017

  8h

  25 (1 brīvas)

Fizisko aktivitāšu ietekme uz veselību

Sporta skolotāji

Kursu programma aktualizēs pedagogu zināšanas par mazkustību kā hipokinētisko saslimšanu riska faktoru. Dalībnieki papildinās zināšanas kā ar fiziskajām aktivitātēm (intensitāte, apjoms) uzlabot labsajūtu un pozitīvās emocijas. Praktiski pedagogi apgūs vingrinājumus kā paaugstināt fizisko un mentālo labsajūtu – uzlabojot sirds-asinsrites, elpošanas, kustību-balsta, gremošanas un nervu sistēmas darbību. Skolotāji gūs ieskatu par pašmasāžas tehnikas izmantošanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 27.04.2017

  8h

  28 (15 brīvas)

Angļu valoda ar priekšzināšanām, lai pastiprinātu komunikācijas prasmes (III programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu prasmes sazināties ikdienas  un darba situācijās. Nodarbībās tiks apgūta vienkāršu un saliktu teikumu veidošana, prasme noklausīties tekstu un  paplašināt esošo vārdu krājumu, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Dalībnieki apgūs aktuālas tēmas un saturu rakstiskā tekstā. Kursu noslēgumā dalībnieki pratīs uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus un CV, aprakstīs pieredzētos notikumus, plānus, pamatos un izskaidros savus uzskatus un nodomus angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.04.2017 līdz 10.05.2017

  18h

  15 (0 brīvas)

Angļu valoda (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs.

Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās, iegūtas prasmes  runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši B1 sākuma līmeņa pakāpei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 19.06.2017

  60h

  15 (8 brīvas)

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (II programma)

Zolitūde,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 19.06.2017

  66h

  15 (14 brīvas)

Vācu valoda bez priekšzināšanām (I programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.04.2017 līdz 15.05.2017

  18h

  15 (13 brīvas)

Vācu valoda ar nelielām priekšzināšanām (II programma)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Saprast aktuālās tēmās, galveno saturu rakstiska tekstā, prast uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumu.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.05.2017 līdz 14.06.2017

  18h

  15 (11 brīvas)

Sieviešu tautas tērpu galvassegu darināšana

Rīgā kopā,  Centrs

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, mēs katrs vēlamies savu tautas tērpu. Katram tautastērpam atbilstoši ir paredzēta arī sava galvas rota. Kursu ietvarā piedāvājam iepazīties un pašam pagatavot savu galvas segu atbilstoši izvēlētajam tautas tērpam.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.04.2017 līdz 26.05.2017

  36h

  10 (8 brīvas)

Relaksācijai un skaistu darbu veidošanai no papīra - darbs ar papīra lentītēm - kvīlings

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Rokdarbi no papīra, pat vesels papīra mākslas veids – tā varētu dēvēt šo interesanto un radošo “papīra strēmelīšu tehniku” – kvīlingu. Šim rokdarbu veidam Tev būs nepieciešams krāsainais papīrs, šķēres un līme, kur pēc tam dažāda platuma papīra strēmelītes tiks līmētas, locītas, savienotas, noslēgumā radot “papīra mākslas darbu”.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.04.2017 līdz 26.04.2017

  6h

  12 (11 brīvas)

Dekupāžas tehnikas pamati

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Dekupāža ir tehnika, kuru izmanto, lai dekorētu audumus, sadzīves priekšmetus, mēbeles u.c lietas. Tās var būt jaunas un arī lietas, kuras savu laiku jau nokalpojušas. Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un iegūt informāciju par materiāliem, lai varētu veidot brīnišķīgus darbus pašu rokām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.04.2017 līdz 27.04.2017

  6h

  15 (12 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas

Rīgā kopā,  Centrs

Kursos dalībnieki apgūs vairākus rāvējslēdzēju rotu veidus, veidojot rotaslietas no metāla rāvējslēdzējiem un filca un papildinot tās ar izšuvumu un pērlītēm.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.04.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (14 brīvas)

Brošas no sutažas

Zolitūde,  Rīgā kopā

Nodarbībās ar krāsainām sutažas lentītēm un dažāda izmēra pērlītēm ar diega un adatas palīdzību tiks šūtas brošas un piestrādātas  piespraudes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.04.2017 18:00 - 20:30

  3h

  15 (13 brīvas)

Galvas, apģērba un kaklarotu veidošana no auduma ziediem

Rīgā kopā,  Centrs

Tuvojas pavasaris un vasara, izlaidumu laiks, kad aktuāls kļūst tērps un arī tā būtisks papildinājums – rotas. Šobrīd jau vairākus gadus modes aktualitāte ir ziedu rotas, kas brīnišķīgi papildina gan ikdienas apģērbu, gan svētku tērpu.

Nodarbībās paredzēts iepazīt un darboties ar dažādas faktūras un materiāla audumu, to apstrādājot (kausējot, sašujot), veidot auduma ziedus. Šos ziedus savstarpēji kombinējot, kā arī papildinot ar citiem materiāliem (pērlēm, putna spalvām u. c.), tiek veidots dizains galvas rotai (matu stīpiņa, gumija) un/vai apģērba rotai (piespraude). Otrs darinājums ir šī laika aktualitāte čokers– cieša kaklarota, kuras dizains tiek papildināts ar šūtiem auduma ziediem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.05.2017 līdz 15.05.2017

  6h

  15 (8 brīvas)

Spēkazīmju un augu nospiedumu T-krekls

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Seno baltu spēka zīmes un koku un augu nospiedumi T kreklu dizainā balināšanas tehnikā.

Zīmes ir enerģijas un informācijas nesējas, vārtu atslēdzējas saziņai pašam ar sevi. Ikdienas dzīvē zīmes veicina pašapziņu, atveseļošanos, personības izaugsmi. Interesenti papildinās zināšanas arī par raksta kompozīciju. Kokiem un augiem ir savs ar noteikta veida enerģijām piesātināts enerģētiskais lauks. Kursos tiks piedāvāta metodika, kā noskaidrot „savu” zīmi, nepieciešamo augu,  kā arī praktiska darbošanās balināšanas tehnikā, izgatavojot savu spēka T-kreklu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  15.05.2017 17:00 - 20:00

  4h

  15 (14 brīvas)

Izšūšana ar lentītēm

Rīgā kopā,  Centrs

Jaunas vēsmas vēlamies arī mājas interjerā. Nomainot tikai spilvenus, interjers tiek atsvaidzināts. Kursos interesentiem būs iespēja apgūt vienkāršākos dūrienu veidus vienvirziena izšūšanā ar lentītēm, veidot kompozīciju spilvenam un to realizēt radošajā darbā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  17.05.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (12 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.05.2017 18:00 - 21:00

  4h

  15 (14 brīvas)

Galvas rotu izgatavošana (uz stīpas)

Rīgā kopā,  Jugla

Ir brīži, kad gribas izcelties vai gluži vienkārši – būt saskaņā ar sevi. Rota – veids, kas palīdz realizēt šo vēlmi, tā ir  pašizteiksme, raksturs, sajūtas...

Nodarbības laikā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, kas dos interesentiem iespēju  darināt galvas rotu, atbilstoši vēlamajam stilam, krāsām, noskaņai, tērpam ikdienai vai svētku brīdim.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.05.2017 18:00 - 20:15

  3h

  15 (14 brīvas)

Pastalu darināšana

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Pastalas ir no viena ādas gabala piegriezts un ar siksniņu savelkams apavs, senākā apavu forma. Mūsdienās  tās izmanto gan folkloras kolektīvu dalībnieki, gan arī  tautisku dizainu cienoši cilvēki. Kursos Jūs sagaida ceļš no ādas gabala līdz skaistām, pašu izgatavotām pastalām. Konstruēsim piegrieztni, piegriezīsim  ādu, vērsim siksnas, veidojot savilkumus. Iepazīsim  dažādus pastalu veidus.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  05.06.2017 17:00 - 20:00

  4h

  15 (15 brīvas)

Zivju ādu ģērēšana un apstrāde

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Mūsdienās zivju ādu apstrādā un plaši izmanto sāmu tautas un iedzīvotāji Sibīrijā, Aļaskā un Kanādas ziemeļos. Latvijā šis amats ir gandrīz izzudis, lai gan  nosaukums „zutenis” norāda uz to, ka maki senāk Latvijā ir šūti no zušu ādas. Etno eko festivāla “Sviests” radošo darbnīcu laikā norvēģu meistari apmācīja lektori zivju ģērēšanā, cerot, ka šī senā prasme Latvijā atkal tiks atdzīvināta.  Tas ir ļoti svarīgi, jo zināšanas izzūd ļoti ātri. Nāc, iemācīsies tīrīt, ģērēt un sagatavot dažādu zivju ādas, kuras pēc tam varēsi  izmantot dažādu ādas izstrādājumu izgatavošanai!

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.06.2017 līdz 16.06.2017

  5h

  15 (15 brīvas)

Austas kaklarotas gatavošana

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursu nodarbībās būs iespēja apgūt pamatprincipus aušanā ar pērlītēm. Katram kursu dalībniekam būs iespēja izvēlēties rakstus un aust kaklarotas, izvēloties formu, skaras un kulonu.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.04.2017 līdz 17.05.2017

  12h

  15 (14 brīvas)

Aušana ar pērlītēm - rokassprādzes izgatavošana

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas dalībnieki apgūs pamatprincipus aušanā ar pērlītēm un noaudīs rokassprādzi. Programmas 1. nodarbībā iepazīsimies ar materiālu un rakstu daudzveidību, audīsim rokassprādzi pēc izvēlēta raksta. 2. nodarbībā iepazīsimies ar aizdares veidiem un veidosim aizdari noaustajai rokassprādzei.

 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.04.2017 līdz 25.04.2017

  6h

  15 (13 brīvas)

Profesionāla make-up veidošanas pamati (bez priekšzināšanām)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Kursu dalībnieki iemācīsies pareizi izveidot sejas reljefu, kā arī profesionāli izveidot dienas make-up, vakara make-up, uzzinās par dažādiem make-up veidiem un īpašībām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.04.2017 līdz 26.04.2017

  12h

  15 (5 brīvas)

Profesionāla make-up veidošanas pamati (bez priekšzināšanām)

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kursu dalībnieki iemācīsies pareizi izveidot sejas reljefu, kā arī profesionāli izveidot dienas make-up, vakara make-up, uzzinās par dažādiem make-up veidiem un īpašībām.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 27.04.2017

  12h

  15 (4 brīvas)

Pirmie soļi darbā ar datoru

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas, lai varētu uzsākt darbu ar datoru, lai iepazītos ar Windows darba vidi un tās pamatelementiem un pamatiespējām. Kursa ietvaros tiks runāts arī par teorijas jautājumiem, kas palīdzēs vieglāk izprast ar datoriem saistīto terminoloģiju, ar kuru saskaramies ikdienā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.04.2017 līdz 12.04.2017

  6h

  12 (11 brīvas)

Ievads MS PowerPoint programmā

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri ir ieinteresēti apgūt galvenās prasības, lai veidotu un pārveidotu pamata prezentācijas, izmantojot Microsoft Office PowerPoint.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.04.2017 līdz 20.04.2017

  6h

  12 (11 brīvas)

Programma MS PowerPoint lietpratējiem

Rīgā kopā,  Imanta

Šis kurss paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuri vēlas izmantot paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas, lai veidotu prezentācijas un kļūtu produktīvāki savā darbā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.04.2017 līdz 26.04.2017

  6h

  15 (14 brīvas)

Ievads MS Excel programmā

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas datu atlasīšanai un filtrēšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.05.2017 līdz 17.05.2017

  12h

  15 (12 brīvas)

Programma MS Excel lietpratējiem

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas, lai izmantotu Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī vēlas padziļināt savas zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.05.2017 līdz 25.05.2017

  4h

  15 (0 brīvas)

Interneta resursu izmantošana ikdienā

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt papildus iemaņas interneta resursu izmantošanai ikdienā. Kursā ietvertās tēmas ir informācijas meklēšana, drošība internetā (drošas paroles, profilu veidošanas pamatprincipi), e-pasta kontu izveide un lietošana, rēķinu apmaksa un iepirkumi internetā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.05.2017 līdz 31.05.2017

  6h

  15 (15 brīvas)

Psiholoģiskais portrets un pašanalīze, izmantojot dzimšanas datus (13.-17. nodarbība no 17 nodarbību cikla)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Skaitļi – tā ir enerģija. Protot to izlasīt un saprotot cēloņus, mēs varam mainīt savu attieksmi. Tas sniedz atbildes uz jautājumiem, kāpēc esam tādi, kādi esam, kāpēc es konkrētā situācijā rīkojos tā, bet apkārtējie – kaut kā savādāk.

Datums slēpj cilvēka rīcību, bet mēnesis – rīcības motīvus. To zinot, mēs varam uzlabot savstarpējo komunikāciju gan ģimenē, gan darbā.

Zināšanas rada izpratni, kas palīdz pieņemt atšķirīgo, izmainot attieksmi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.04.2017 līdz 30.05.2017

  20h

  15 (8 brīvas)

Psiholoģiskais portrets un pašanalīze, izmantojot dzimšanas datus (6.-10. nodarbība no 17 nodarbību cikla)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Skaitļi – tā ir enerģija. Protot to izlasīt un saprotot cēloņus, mēs varam mainīt savu attieksmi. Tas sniedz atbildes uz jautājumiem, kāpēc esam tādi, kādi esam, kāpēc es konkrētā situācijā rīkojos tā, bet apkārtējie – kaut kā savādāk.

Datums slēpj cilvēka rīcību, bet mēnesis – rīcības motīvus. To zinot, mēs varam uzlabot savstarpējo komunikāciju gan ģimenē, gan darbā.

Zināšanas rada izpratni, kas palīdz pieņemt atšķirīgo, izmainot attieksmi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 25.05.2017

  20h

  15 (9 brīvas)

Kā pasargāt sevi no izdegšanas sindroma

Ziepniekkalns ,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas sevi pasargāt no stresa. Cilvēks darbā piedzīvo nemitīgu ilgtermiņa stresu, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt emocionālo līdzsvaru, lai nepazaudētu profesionālo darba kvalitāti. Kursu dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kuras veicina izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai novērstu profesionālo izdegšanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.04.2017 līdz 24.04.2017

  10h

  15 (13 brīvas)

JIN SHIN JYUTSU (Džin Šin Džitsu) fizio-filozofijas pamati

Rīgā kopā,  Imanta

Nodarbībās būs iespēja gūt ieskatu JIN SHIN JYUTSU mākslas pamatprincipos. Iepazīties ar metodes vienkāršību un vispusīgajām pielietošanas iespējām, apgūt universālus soļus pašpalīdzībā, ko varēs izmantot jebkurā vietā un laikā.

Tiks sniegta informācija par Ķīnas klasiskās medicīnas viedokli veselīga uztura nozīmīgumā, tā apzinātu izvēli, par uzturu kā ārstniecības līdzekli, tiks gūtas zināšanas par cilvēka dažādiem attīstības posmiem (pirmsskola, skolas laiks, jaunība, brieduma gadi, menopauze, andropauze).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.04.2017 līdz 11.05.2017

  10h

  15 (14 brīvas)

Starptautiskā lietišķā etiķete. Diplomātiskais protokols

Rīgā kopā,  Centrs

Mērķis: sniegt zināšanas par lietišķo etiķeti, profesionālo saskarsmi un diplomātisko protokolu, to izmantošanu kā sava, tā arī uzņēmuma vai organizācijas tēla pilnveidošanai. Izprast lietišķās etiķetes normu ievērošanas nepieciešamību pildot ikdienas darba pienākumus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.04.2017 10:00 - 16:30

  8h

  25 (13 brīvas)

Prāta daba un tā savaldīšanas mehānismi

Rīgā kopā,  Centrs

Nodarbībās iepazīsim mūsu prāta un domāšanas veida īpatnības, apgūsim, kā un kāpēc mūsos attīstās nekontrolējami domu mutuļi. Izskatīsim dažādas tehnikas, kas var palīdzēt sakārtot “galvu”, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un sniegt drosmi rīkoties.  Kā arī identificēsim katra dalībnieka individuālo prāta dabu ar astroloģijas palīdzību, lai izprastu specifiskās pasaules uztveres īpatnības un kā ar tām strādāt.

Šīs nodarbības būs īpaši piemērotas visiem tiem, kuriem ir grūti tikt galā ar nekontrolējamo domu plūdumu, to radīto nervozitāti, grūtsirdību un pesimismu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 05.04.2017 līdz 12.04.2017

  6h

  25 (22 brīvas)

Emociju daba un harmonizācija

Rīgā kopā,  Centrs

Nevienam jau vairs nav noslēpums, cik liela ietekme ir mūsu noskaņojumam un mūsos dominējošajām emocijām. Kad esam pozitīvu emociju pārņemti, ir sajūta, ka it viss ir pa spēkam. Kad mūsos dominē bailes - pat visvienkāršākās aktivitātes mēs veicam ar grūtībām. Šajās nodarbībās caur astroloģiskiem arhetipiem, mēs iepazīsim 12 emociju izpausmes veidus, tajos atpazīstot gan katrs pats sevi, gan savus tuviniekus un draugus. Tas sniegs ieskatu atšķirīgajā pasaules uztverē, pielāgošanās spējās un prieka avotos. Tas ļaus atpazīt subjektīvo mātes (arī kā jūs uztver bērns) un sievas tēlu (arī kādu sievu meklē jūsu draugs) un uzzināt, ko instinktīvi sagaidām no ģimenes, kas sniegs komforta sajūtu un ne tikai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 08.05.2017 līdz 15.05.2017

  6h

  25 (23 brīvas)

Minimālās higiēnas prasības pārtikas aprites uzņēmumos

Rīgā kopā,  Centrs

Mērķis: sniegt zināšanas par higiēnas parasībām un sanitārijas pasākumiem pārtikas uzņēmumos. Izprast pārtikas produktu izmantošanas sanitārijas un darba higiēnas pamatprincipus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  20.05.2017 10:00 - 16:30

  8h

  25 (24 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk