Sākums / Notikumi

Notikumi

Latviešu valoda (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Bolderāja

Nodarbības paredzētas cilvēkiem ar priekšzināšanām latviešu valodā. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Nodarbībās apskatīsim tēmas, kas saistītas ar ikdienas dzīvi- mana pilsēta, darbs, svētku atzīmēšana, darba tirgus, kā arī apgūsim lietišķos rakstus.  Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 15.11.2016 līdz 23.03.2017

  100h

  10 (3 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem"

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  20.01.2017 09:00 - 15:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem"

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.01.2017 10:00 - 16:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Kursi „Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.01.2017 līdz 26.01.2017

  8h

  25 (-2 brīvas)

Kursi "Īsu literāru formu izmantošana runātprasmes attīstīšanai krievu valodas (svešvalodas) stundās"

Svešvalodu skolotāji krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Kursu programmā tiks aktualizēta runātprasmes nozīme skolēna personības attīstībā, runāšanas mērķi un uzdevumi pamatskolā. Klausītāji gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā un īstenošanā runātprasmes attīstīšanai stundās. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.01.2017 līdz 30.03.2017

  16h

  25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk