Sākums / Notikumi / 7., 8.klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai

7., 8.klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai

Pēdējā nodarbība pārcelta uz 14.11. no plkst.15.00 līdz 18.00.

Kursu programma ir paredzēta tiem matemātikas skolotājiem, kas nav vēl klausījušies šo kursu. Risinot uzdevumus, ir plānots noskaidrot galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, tiks apzinātas tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīts izstrādāt vērtēšanas kritērijus. Ir svarīgi apskatīt dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Matemātikas skolotāji

Matemātikas skolotāji, matemātikas pulciņu vadītāji (7.,8.klasēs)

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Agnese Šuste, Mg. math., LU A. Liepas NMS darbiniece, LU pasniedzēja; Maruta Avotiņa, Mg. math., LU A. Liepas NMS vadītāja p.i., LU lektore

  Norises laiks un vieta

17.10.2017 15:00 - 18:00

31.10.2017 15:00 - 18:00

14.11.2017 15:00 - 18:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Sandra Graudiņa, t. 67105540, sandra.graudina@riga.lv

  Vietas

28 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk