Sākums / Notikumi / Angļu valoda ar priekšzināšanām, lai pastiprinātu komunikācijas prasmes (III programma)

Angļu valoda ar priekšzināšanām, lai pastiprinātu komunikācijas prasmes (III programma)

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu prasmes sazināties ikdienas  un darba situācijās. Nodarbībās tiks apgūta vienkāršu un saliktu teikumu veidošana, prasme noklausīties tekstu un  paplašināt esošo vārdu krājumu, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Dalībnieki apgūs aktuālas tēmas un saturu rakstiskā tekstā. Kursu noslēgumā dalībnieki pratīs uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus un CV, aprakstīs pieredzētos notikumus, plānus, pamatos un izskaidros savus uzskatus un nodomus angļu valodā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Rīgā kopā,  Ķengarags

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Irina Klišāne, Rīgas 84. vidusskolas angļu valodas skolotāja

  Norises laiks un vieta

05.04.2017 18:00 - 19:30

07.04.2017 17:30 - 19:00

12.04.2017 18:00 - 19:30

19.04.2017 18:00 - 19:30

21.04.2017 17:30 - 19:00

26.04.2017 18:00 - 19:30

28.04.2017 17:30 - 19:00

03.05.2017 18:00 - 19:30

10.05.2017 18:00 - 19:00

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

18
1 stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

EUR 33,12

 Kontaktpersona

Sandra Cīrule, t.67105579, sandra.cirule@riga.lv

  Vietas

15 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk