Sākums / Notikumi / Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības pamati

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus.

Nodarbības notiks datorklasē.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Centrs,  Rīgā kopā

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Inta Grīnberga, uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) nozares konsultante darba devēja jautājumos

  Norises laiks un vieta

06.02.2018 18:00 - 20:30

08.02.2018 18:00 - 20:30

13.02.2018 18:00 - 20:30

15.02.2018 18:00 - 20:30

20.02.2018 18:00 - 20:30

22.02.2018 18:00 - 20:30

27.02.2018 18:00 - 20:30

01.03.2018 18:00 - 20:30

06.03.2018 18:00 - 20:30

08.03.2018 18:00 - 20:30

13.03.2018 18:00 - 20:30

15.03.2018 18:00 - 20:30

20.03.2018 18:00 - 20:30

22.03.2018 18:00 - 20:30

27.03.2018 18:00 - 20:30

29.03.2018 18:00 - 20:30

03.04.2018 18:00 - 20:30

05.04.2018 18:00 - 20:30

10.04.2018 18:00 - 20:30

12.04.2018 18:00 - 20:30

17.04.2018 18:00 - 20:30

19.04.2018 18:00 - 20:30

24.04.2018 18:00 - 20:30

26.04.2018 18:00 - 20:30

01.05.2018 18:00 - 20:30

03.05.2018 18:00 - 20:30

08.05.2018 18:00 - 20:30

10.05.2018 18:00 - 20:30

Rīgas Valsts tehnikums, K.Valdemāra iela 1c, Rīga

  Mācību stundu skaits

120
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

EUR 220.80
var maksāt 2 daļās

 Kontaktpersona

Sandra Cīrule, tālr. 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv

  Vietas

15 (1 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk