Sākums / Notikumi / Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana un lasītprasmes veicināšana matemātikas mācību priekšmeta stundās

Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana un lasītprasmes veicināšana matemātikas mācību priekšmeta stundās

Skolēni savā ikdienā lieto IT, arī skolotājiem jābūt prasmīgiem šajā jomā, lai izmantotu skolēniem tuvu domāšanas veidu un vidi akadēmisko zināšanu un prasmju attīstībai. Nodarbībās tiks apskatītas ikdienā visbiežāk lietoto operētājsistēmu un lietotņu iespējas mācību stundās matemātikā. Tiks veidoti stundu piemēri, kuros IKT tiek lietotas mērķtiecīgai skolēnu prasmju un zināšanu pilnveidošanai dabaszinātnēs un tālākajā karjerā. Programmas pamatā ir izmantota labās prakses  pieredze un citviet pasaulē apgūtie piemēri par to, kā efektīvi izmantot IKT kā instrumentu mācību darbā. Kopējais darba rezultāts tiks  apvienots stundu piemēru un uzdevumu datu bāzē, ko ar jauniegūtajām zināšanām varēs izmantot mācību darbā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Matemātikas skolotāji

matemātikas skolotāji pamatskolā un vidusskolā

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Ilze Gaņina, Skrīveru vidusskolas matemātikas skolotāja

  Norises laiks un vieta

07.04.2017 14:30 - 18:00

21.04.2017 14:30 - 18:00

28.04.2017 14:30 - 18:00

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

16
1 stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas
citiem EUR 29,44

 Kontaktpersona

Sandra Graudiņa, t .67105540, sandra.graudina@riga.lv

  Vietas

19 (2 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk