Sākums / Notikumi / Integrētu nodarbību veidošana pirmsskolā 2. grupa

Integrētu nodarbību veidošana pirmsskolā 2. grupa

Kursu klausītāji pilnveidos zināšanas un gūs izpratni par dažādu metožu, darba formu un līdzekļu izmantošanu pedagoģiskajā procesā, sekmējot bērna izziņas, domāšanas un radošās pieredzes attīstību,  ievērojot katra bērna attīstības likumsakarības. Kursu programmas apguves rādītājs: dalīšanās pieredzē par jēgpilna pedagoģiskā procesa organizēšanu.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolas pedagogi, kuri strādā sagatavošanas un vecākajās grupās

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Anita Petere, RPIVA, Ligita Priede, RPIVA, Rīgas 126. pirmsskolas izglītības iestāde

  Norises laiks un vieta

08.09.2017 10:00 - 15:00

14.09.2017 10:00 - 15:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Dace Sondare, t.67105541, dace.sondare@riga.lv

  Vietas

25 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk