Sākums / Notikumi / Kalkulēšanas pamati ēdināšanas uzņēmumos

Kalkulēšanas pamati ēdināšanas uzņēmumos

Kursu klausītāji apgūs pamatzināšanas par cenu veidošanās īpatnībām ēdināšanas uzņēmumos, tehnoloģisko un kalkulācijas karšu sastādīšanu, produktu daudzuma aprēķiniem, izejvielu zudumiem produktu pirmapstrādes un termiskās apstrādes laikā, pārdošanas cenu kalkulēšanā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Centrs,  Rīgā kopā

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Ilze Buka, Rīgas Tūrisma um radošās industrijas tehnikuma tālākizglītības un mūžizglītības daļas vadītāja, Amatniecības kameras pavārs - meistars, vairāk kā 20 gadu praktiskā darba pieredze sabiedriskās ēdināšanas darba organizācijā un vadībā

  Norises laiks un vieta

07.02.2018 18:00 - 20:15

08.02.2018 18:00 - 20:15

09.02.2018 18:00 - 20:15

14.02.2018 18:00 - 20:15

15.02.2018 18:00 - 20:15

16.02.2018 18:00 - 20:15

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Marijas iela 4, Rīga

  Mācību stundu skaits

18
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

EUR 33.12

 Kontaktpersona

Sandra Cīrule, tālr. 67105579, Sandra.Cirule@riga.lv

  Vietas

14 (3 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk