Sākums / Notikumi / Kursi "Kompetenču pieejā balstīts rokdarbu mācību saturs pirmsskolā", 2. grupa

Kursi "Kompetenču pieejā balstīts rokdarbu mācību saturs pirmsskolā", 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi pilnveidos izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu rokdarbos pirmsskolā: praktiski apgūs rotaļnodarbību organizēšanas metodiku, praktiski darbosies ar dažādiem materiāliem, veidojot uzskates materiālus mācību nodarbībām ar uztinumiem, izšūšanu, vilnas velšanu, pīšanu un aušanu. Programmas apguves rādītājs: praktiski izveidotie uzskates materiāli, rotaļnodarbību piemēri. Līdzi ņemamo materiālu saraksts tiks nosūtīts e-pastā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Ineta Aizporiete, LU, pasniedzēja, PII Kāpēcītis vadītājas vietniece izglītības jomā, Jēkabpils PII MA vadītāja, Māra Urdziņa - Deruma, LU, asociētā profesore, Mārīte Kokina - Lilo, LU, lektora p.i.

  Norises laiks un vieta

25.08.2017 10:00 - 13:00

05.09.2017 10:00 - 13:00

14.09.2017 10:00 - 13:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Dace Sondare, t.67105541, dace.sondare@riga.lv

  Vietas

25 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk