Sākums / Notikumi / Mūsdienīga un efektīva klases stunda

Mūsdienīga un efektīva klases stunda

Kursos dalībnieki aktualizēs teorētiskās zināšanas un pieredzi par mūsdienīgu un efektīvu klases stundu. Tiks akcentēti socializācijas, pašmotivācijas, mediju izglītības, pilsoniskās, starpkultūru izglītības aspekti audzināšanas procesā, kā arī karjeras izglītība kā plānotu pasākumu, programmu kopums izglītojamo karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, nodrošinot saikni ar reālo darba tirgus vidi. Dalībnieki tiks rosināti izmantot e-vides iespējas, kooperatīvās mācīšanās principus, dažādas radošas pieejas ar praktisku piemēru palīdzību.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Klašu audzinātāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Jolanta Lankovska, mag.hyst.

  Norises laiks un vieta

28.09.2017 15:00 - 18:00

12.10.2017 15:00 - 18:00

26.10.2017 10:00 - 14:00

Privātā vidusskola "Klasika", Krimuldas iela 2, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Kitija Čipāne, t.67105546, kitija.cipane@riga.lv

  Vietas

25 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk