Sākums / Notikumi / Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas skolu direktoriem

Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas skolu direktoriem

Jēdziens supervījas tiešā tulkojumā nozīmē "skats no malas". Supervīzija ir darba forma, kur izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupu locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Skolu direktori

Izglītības iestāžu direktori

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

M. Bluša, Mag. Psych.

  Norises laiks un vieta

29.09.2017 10:00 - 13:00

13.10.2017 10:00 - 13:00

27.10.2017 10:00 - 13:00

24.11.2017 10:00 - 13:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

18
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 33.12

 Kontaktpersona

Zane Namatēva, t. 67105129, zane.namateva@riga.lv

  Vietas

13 (1 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk