Sākums / Notikumi / Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (5. grupa)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (5. grupa)

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus.

Tēmas:

1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības īpatnības, to ietekme uz mācību procesu.

2. Mācību metodes intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanai.

3. Praktiskas metodes pirmsskolas vecuma bērnu valodas un domāšanas attīstībai, mācoties darot.

4. Vizuālā atbalsta integrēta bilingvālā mācību metode pirmsskolas vecuma bērniem.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Iluta Vilnīte, Mg.psych., Maija Krūze, Ieva Finka, Mg. paed.

  Norises laiks un vieta

13.10.2017 09:00 - 17:30

Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs, Slāvu iela 19, Rīga

  Mācību stundu skaits

8
1 stundas ilgums 45 min.

  Dalības maksa

bez maksas

 Kontaktpersona

Inga Draveniece, 67105547, inga.draveniece@riga.lv

  Vietas

17 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk