Sākums / Notikumi / Problēmrisināšanas prasmju veidošana

Problēmrisināšanas prasmju veidošana

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kas var veicināt izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai pasargātu savu veselību. Nodarbībās tiks aktualizēts jēdziena “supervīzija” būtība, lai pedagogs spētu rast risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto situāciju var risināt savādāk. Tiks izskatīti arī juridiskie aspekti problēmsituāciju gadījumos izglītības iestādē.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Speciālo skolu skolotāji un skolotāju palīgi

Speciālo skolu pedagogi ar 1-3 gadu darba pieredzi

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Zanda Rūsiņa, juriste, Maira Bluša, Mag. Psych.

  Norises laiks un vieta

14.11.2017 15:00 - 18:00

22.11.2017 15:00 - 18:00

29.11.2017 15:00 - 18:00

06.12.2017 15:00 - 18:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

16
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 29.44

 Kontaktpersona

Zane Namatēva, t. 67105129, zane.namateva@riga.lv

  Vietas

18 (6 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk