Sākums / Notikumi / Profesionālās izdegšanas sindroms - kursi valodu jomas pedagogiem

Profesionālās izdegšanas sindroms - kursi valodu jomas pedagogiem

Skolotāju darbam mūsdienās ir raksturīgas dažādas pretrunas: lomu spektra dažādība, vecāku atšķirīgās gaidas no pedagoga un bērna, skolēnu ģimenes situācijas ietekme uz bērna uzvedību un mācību motivāciju, vides ietekme, zems prestižs sabiedrībā, kas var radīt zināmu diskomfortu. Pedagogu profesija ir pakļauta stresam, kas var veicināt „ izdegšanas sindromu”. Lai novērstu iepriekš minēto, būtiski ir izprast, kā darbojas stresa, ”izdegšanas sindroma” mehānisms, aptvert tā cēloņus un sekas, apzināties resursus, kas var palīdzēt sabalansēt profesionālās un personīgās vērtības, personīgo virzību, dzīves mērķus un uzdevumus. Darbā ar pedagogiem tiks pielietotas teorētiskā apskata, diskusiju, praktisko problēmsituāciju uzdevumu un vingrinājumu metodes.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Svešvalodu skolotāji ,  Latviešu valodas un literatūras skolotāji

Valodu jomas pedagogi

 Profesionālās pilnveides forma

Kursi

  Lektors

Anna Plisko, psihologs

  Norises laiks un vieta

16.04.2018 15:00 - 18:00

21.04.2018 15:00 - 18:00

25.04.2018 15:00 - 18:00

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

RD IKSD padotības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Kitija Čipāne, t. 67105546, kitija.cipane@riga.lv

  Vietas

25 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk