Sākums / Notikumi / Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība"

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība"

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Rīgā kopā,  Ķengarags

 Profesionālās pilnveides forma

Kursi

  Lektors

Sandra Zariņa, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja, Imants Ludvigs Miķelsons, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pasniedzējs, darba aizsardzības speciālists, 10 gadus praktiskā darba pieredze darba aizsardzībā, ugunsdr

  Norises laiks un vieta

16.04.2018 18:00 - 21:00

18.04.2018 18:00 - 21:00

23.04.2018 18:00 - 21:00

25.04.2018 18:00 - 21:00

02.05.2018 18:00 - 21:00

07.05.2018 18:00 - 21:00

09.05.2018 18:00 - 21:00

14.05.2018 18:00 - 21:00

16.05.2018 18:00 - 21:00

21.05.2018 18:00 - 21:00

23.05.2018 18:00 - 21:00

28.05.2018 18:00 - 21:00

30.05.2018 18:00 - 21:00

04.06.2018 18:00 - 21:00

06.06.2018 18:00 - 21:00

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

60
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

EUR 110.40
var maksāt 2 daļās

 Kontaktpersona

Sandra Cīrule, t. 67105579, sandra.cirule@riga.lv

  Vietas

17 (7 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk