Sākums / Notikumi / Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Supervīzija paredzēta jaunajiem klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto  situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts  praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Klašu audzinātāji

Jaunie klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Maira Bluša, mag. psych.

  Norises laiks un vieta

23.03.2017 14:30 - 17:30

30.03.2017 14:30 - 17:30

07.04.2017 14:30 - 17:30

21.04.2017 14:30 - 17:30

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

16

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bez maksas
citiem EUR 29,44

 Kontaktpersona

Kitija Čipāne, t.67105546, kitija.cipane@riga.lv

  Vietas

15 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk