Sākums / Notikumi / Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Supervīzija paredzēta jaunajiem sākumskolas klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Sākumskolas skolotāji

Jaunie sākumskolas klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Maira Bluša, mag. psych.

  Norises laiks un vieta

06.10.2017 14:00 - 17:00

13.10.2017 14:00 - 17:00

20.10.2017 14:00 - 17:00

27.10.2017 14:00 - 17:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

16
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 29.44

 Kontaktpersona

Inga Liepniece, t. 67105544, inga.liepniece@riga.lv

  Vietas

15 (3 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk