Sākums / Notikumi / Radošuma attīstīšana sporta stundās

Radošuma attīstīšana sporta stundās

Programmas galvenais mērķis ir veicināt sporta pedagogu izpratni par radošumu, kas sekmēt skolēnu iztēles attīstību un radošas darbības aktivizēšanu.Lai attīstītu skolēniem iniciatīvu pašiem radoši darboties ir jāizveido atbilstoša vide, kā arī jānodrošina daudzveidīga un bagāta materiālu bāze. Kursu dalībnieki iepazīsies ar līdzekļiem un metodēm vispārattīstošo vingrinājumu, aerobikas un deju elementu apmācībā, kas sekmētu skolēnu iztēli un ieinteresēs tos iesaistīties prasmju apguvē.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Sporta skolotāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Inga Ozoliņa, ĀVĢ, sporta skolotāja

  Norises laiks un vieta

05.12.2017 15:30 - 18:00

07.12.2017 15:30 - 18:00

12.12.2017 15:30 - 18:00

Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2a

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Iveta Razumovska, t. 67105534, iveta.razumovska@riga.lv

  Vietas

22 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk