Sākums / Notikumi / Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 3. grupa

Seminārs "Sistēmas TEDIS izmantošana darba organizācijā" 3. grupa

Seminārā būs iespēja papildināt savas zināšanas par sistēmas TEDIS izmantošanu darba organizācijā. Tiks izskatītas tādas tēmas kā grupas apmeklējumu tabele, izglītības iestādes kalendārs, darbinieku ēdināšanas dienu uzskaites tabele, ēdināšana brīvdienās, rīkojumi – likmes maiņa, produktu uzskaite – patēriņa atskaite u.c.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Visu skolu pedagogi ,  Skolu direktoru vietnieki,  Skolu direktori,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,  Lietveži

Personāls, kurš strādā ar sistēmu TEDIS (jāzina UDV lietotājvārds un parole)

 Profesionālās pilnveides forma

Seminārs

  Lektors

Kristaps Jansons, Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes Metodoloģijas nodaļas eksperts

  Norises laiks un vieta

17.04.2018 10:00 - 13:00

Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

4
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

 Kontaktpersona

Zane Namatēva, t. 67105129, zane.namateva@riga.lv

  Vietas

19 (1 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk