Sākums / Notikumi / Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Kursos aktualizēs skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nozīmi, skolotāja lomu šajā procesā, padziļinās izpratni par pieejām un metodēm pārbaudes darbu veidošanā un to vērtēšanā, atgriezeniskās saites nozīmi mācību priekšmeta satura apguvē. Nodarbībās pārrunās 21.gadsimta skolotāja svarīgākās darba aktualitātes. Kursu dalībnieki dalīsies pieredzē izglītības procesa nodrošināšanā (metodiskie materiāli, pārbaudes darbu paraugi, u.tml.) un diskutēs par iegūto pieredzi.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Svešvalodu skolotāji

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Ināra Zdanovska, VISC

  Norises laiks un vieta

30.11.2017 15:00 - 18:00

12.12.2017 15:00 - 18:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

12
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 22.08

 Kontaktpersona

Sarmīte Katkeviča, t. 67105581, sarmite.katkevica@riga.lv

  Vietas

25 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk