Sākums / Notikumi / Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā 8. grupa

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā 8. grupa

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Nodarbību tematika:

  1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
  2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
  3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
  6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
  7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.
Pieteikties

  Mērķauditorija

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Ligita Landzmane, psiholoģe, Zanda Rūsiņa, juriste

  Norises laiks un vieta

08.11.2017 15:00 - 18:00

15.11.2017 15:00 - 18:00

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

8
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 14.72

 Kontaktpersona

Daina Keidāne, t. 67105550, daina.keidane@riga.lv

  Vietas

27 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk