Sākums / Notikumi / Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Tēmas:

1. Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas.

2. Datortehnoloģiju izmantošana mācību procesā vājredzīgo un neredzīgu bērnu izglītošanai.

3. Vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas.

4. Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Uģis Krūkliņš, IT speciālists asistīvajās datortehnoloģijās, Sarmīte Rozīte, mag. paed., Ligita Ģeida, mag. paed., Ludmila Alne, mag. paed., Airita Buša, speciālās izglītības skolotāja

  Norises laiks un vieta

13.10.2017 09:00 - 16:30

Strazdumuižas internātvidusskola attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Braila iela 24, Rīga

  Mācību stundu skaits

8
1 stundas ilgums 45 min.

  Dalības maksa

bez maksas

 Kontaktpersona

Zane Namatēva, 67105129, zane.namateva@riga.lv

  Vietas

17 (8 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk