Sākums / Notikumi / Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības

Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības

Pedagogi tiek iepazīstināti ar personības psihiskajiem mehānismiem, kuri socializācijas procesā nodrošina noteiktu vērtību, tikumu apzinātu internalizāciju un pašregulējošas, individuāli un sociāli atbildīgas personības attīstību. Tāpat tiek analizētas mērķtiecīgas pedagoģiskās mijiedarbības iespējas šīs attīstības veicināšanā.

Pedagogi tiek rosināti praktiski aktualizēt tipiskākās grūtības, ar kurām sastopas tikumiskās audzināšanas un vērtību sistēmas veidošanās praksē pedagoģiskajā mijiedarbībā. Diskusiju rezultātā izkristalizējas pedagoģiskās mijiedarbības tipiskākās kļūdas un neveiksmju cēloņi, kā arī tiek apzinātas iespējas veiksmīgākai pedagoģiskajai mijiedarbībai.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Visu skolu pedagogi

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Dace Bērziņa, psihologs

  Norises laiks un vieta

15.11.2017 14:00 - 18:30

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

6
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 11.04

 Kontaktpersona

Aija Krečko, tālr.: 67105545, aija.krecko@riga.lv

  Vietas

27 (0 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk