Sākums / Notikumi / Ugunsdrošība, elektrodrošība, darba aizsardzība

Ugunsdrošība, elektrodrošība, darba aizsardzība

Programma paredzēta strādājošajiem, kuri nav speciālisti ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā. Kursu klausītāji apgūs ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības pamatprincipus, iepazīsies ar pamatzināšanām ugunsdrošībā un elektrodrošībā un to pielietojumu dažādās darba vietās un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Centrs,  Rīgā kopā

 Profesionālās pilnveides forma

Kursi

  Lektors

Imants Ludvigs Miķelsons, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pasniedzējs, darba aizsardzības speciālists, 10 gadus praktiskā darba pieredze darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā, profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā

  Norises laiks un vieta

03.04.2018 18:00 - 20:15

04.04.2018 18:00 - 20:15

06.04.2018 18:00 - 20:15

10.04.2018 18:00 - 20:15

11.04.2018 18:00 - 20:15

17.04.2018 18:00 - 20:15

18.04.2018 18:00 - 20:15

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Marijas iela 4, Rīga

  Mācību stundu skaits

21
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

EUR 38.64

 Kontaktpersona

Sandra Cīrule, t. 67105579, sandra.cirule@riga.lv

  Vietas

15 (12 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk