Sākums / Notikumi / Valsts simbolu lietošana izglītības iestādē un etiķete 11 gr.

Valsts simbolu lietošana izglītības iestādē un etiķete 11 gr.

Programma paredzēta skolu pedagogiem, lai papildinātu zināšanas par valsts simbolu lietošanu izglītības iestādē. Runāsim par valsts svētkiem, to nozīmi un svinēšanu. Programmas dalībnieki veidos scenāriju svētku svinēšanai. Nodarbībās tiks aktualizēti arī etiķetes un starptautisko pieklājības normu ievērošanas pamatprincipi.

Pieteikties

  Mērķauditorija

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Klašu audzinātāji

 Profesionālās pilnveides forma

kursi

  Lektors

Zane Circene, Saeimas Protokola vadītāja vietniece, Mg.Oec.

  Norises laiks un vieta

14.11.2017 15:00 - 17:30

16.11.2017 15:00 - 17:30

RIIMC, Kaņiera iela 15, Rīga

  Mācību stundu skaits

6
1 mācību stundas ilgums 45 minūtes

  Dalības maksa

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem bezmaksas
citiem EUR 11.04

 Kontaktpersona

Daina Keidāne, t. 67105550, daina.keidane@riga.lv

  Vietas

27 (8 brīvas)

Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk