Jaunumi

Kā kļūt par vadītāju pirmsskolā?

otrdiena, 17. janvāris Uzzināt vairāk

RIIMC aicina pieteikties kandidātus 2 vakantajām darbavietām: saimniecības vadītājs un galvenais speciālists

piektdiena, 13. janvāris

RIIMC aicina pieteikties kandidātus 2 vakantajām darbavietām: saimniecības vadītājs un galvenais speciālists

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Uzzināt vairāk

Janvāris un februāris - mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

ceturtdiena, 22. decembris

Janvāris un februāris ir aktīvākais mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiks. Lūdzu sekot līdzi informācijai par olimpiādēm šeit

Uzzināt vairāk

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns 2017. g. janvārim

ceturtdiena, 22. decembris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju.

Sadaļā "Tehniskie darbinieki" iespējams pieteikties uz tehnisko darbinieku kursiem par speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Uzzināt vairāk

Informācija Rīgas pedagogiem - RIIMC Metodiskās bibliotēkas klientiem

otrdiena, 13. decembris

Sakarā ar RIIMC Metodiskās bibliotēkas pāriešanu Rīgas Centrālās bibliotēkas sastāvā 2016. gada nogalē tiek pārtraukta bibliotēkas resursu izsniegšana. 2017.gadā bibliotēka turpinās darbu.

Sīkāka informācija 2017.gada janvārī. 

Uzzināt vairāk

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

otrdiena, 6. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs projektā "Izglītība izaugsmei 2017" ir uzsācis vienu no aktivitātēm - projektu konkursu "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai".

Uzzināt vairāk

Ventspils skolu un pirmsskolu vadītāji viesojās Rīgas izglītības iestādēs

piektdiena, 2. decembris

2016. gada 29. novembrī Ventspils vispārizglītojošo skolu direktori, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji devās pieredzas apmaiņas braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar darbu galvaspilsētas izglītības iestādēs.

Uzzināt vairāk

Mācību cikls skolu vadības komandām

ceturtdiena, 1. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu 2016./17. mācību gadā ir uzsācis projekta “Izglītība izaugsmei”  jaunu mācību ciklu “Vadības komandu skola”.  

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums DECEMBRIM

trešdiena, 23. novembris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Ievadseminārs projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam"

pirmdiena, 14. novembris

Š.g. 10. novembrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) aicināja Rīgas skolu pedagogus uz ievadsemināru projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”, lai iepazīstinātu ar projekta ideju, mērķi,  plānotajiem rezultātiem un projekta norisi. Semināru apmeklēja ļoti liels skaits interesentu – 105 pedagogi.

Seminārā piedalījās Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un Ventspils Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula, kura iepazīstināja klātesošos ar Ventspils pieredzi skolotāju konsultēšanas darbā, jo Ventspilī šis darbs notiek jau trešo gadu. Viņa pastāstīja par sistēmu, kāda ir Ventspilī, par skolotāju konsultanta pienākumiem. I. Pāvula skolotājiem bija sagatavojusi arī praktiskus uzdevumus, tādējādi ļaujot katram iejusties skolotāju konsultanta lomā.

Savukārt RIIMC direktore Signe Neimane informēja pedagogus par projektu "Skolotāju konsultanta darbīa pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam", ko īstenos RIIMC un RD Izglītības, kultūras un sporta departaments. Tā darbības laiks: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim. Projekta mērķis ir  veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem skolēnu mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Projekta laikā topošajiem skolotāju konsultantiem notiks mācības vienu reizi mēnesī. Projekta noslēgumā būs sagatavota zinoša skolotāju konsultantu grupa, kas pratīs sniegt konsultācijas un individualizētu atbalstu pedagogiem, balstoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar skolotāju par mācību stundu efektivitāti un par skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu.

S. Neimane iepazīstināja arī ar plānoto laika grafiku un aktivitātēm (Skatīt pielikumā)

Pedagogi tika aicināti atbildēt sev uz trim jautājumiem: Vai es to GRIBU? Vai es to VARU? Vai man to VAJAG?,  pieņemt pārdomātu lēmumu un sūtīt savu pieteikumu no 11.11. līdz 25.11.2016. projekta darba grupas vadītajai Kitijai Čipānei: kitija.cipane@riga.lv.

Uzzināt vairāk

Lasītprasmes ideju banka – vieta, kur gūst idejas

piektdiena, 4. novembris

      2016. gada oktobra brīvlaikā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  organizēja “Lasītprasmes ideju banku”, lai Rīgas skolotājiem būtu iespēja iepazīt dažāda veida pieredzi lasītprasmes attīstīšanai. Uz lasītprasmes ideju banku bija aicināti latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, krievu valodas, sākumskolas pedagogi, dabaszinību un vēstures skolotāji, kopumā piedalījās vairāk kā 100 pedagogi.

   

Uzzināt vairāk

Rīgas pedagogi piedalījās RIIMC forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā"

otrdiena, 1. novembris

     Š.g. 26. oktobrī gandrīz simts skolu pedagogi piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētājā forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā", kurš notika Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Forumā pārsvarā piedalījās skolotāji no Rīgas, taču bija arī pedagogi no Auces, Viļāniem, Jelgavas, Siguldas, Saulkrastiem un Vangažiem. 

             

 

 

       

Uzzināt vairāk

Noslēgusies konference ”Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”

otrdiena, 1. novembris

Š.g. 26.oktobrī, Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika konference „Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”, kas tika organizēta kā divu lielu aktivitāšu  - RIIMC prioritātes „Karjeras vadības prasmes un to integrēšana pedagoģiskajā procesā” un „Karjeras nedēļa 2016”- noslēgums. Konferencē piedalījās 97 pedagogi. To atklāja  RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, RIIMC  direktore Signe Neimane un VIAA Informācijas un karjeras departamenta jaunievēlētā direktore Inta Asare. 

Uzzināt vairāk

Aicinām mācīties nākamos skolotāju konsultantus

otrdiena, 1. novembris

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  2016. -2017. gadā īsteno projektu Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”.

Projekta mērķis: Veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē  balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Plānotais rezultāts: Sagatavoti skolotāju  konsultanti, kuri var savā vai citās skolās  pēc pieprasījuma sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar konkrēto pedagogu.

Projekta norise: Projekta laikā paredzēti četri vienas dienas klātienes semināri no 2017. gada janvāra līdz maijam (par tēmām- stundu vērošana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, pieaugušo mācīšana un mācīšanās u.c.) un viens 3 dienu vasaras seminārs.  Katrā seminārā plānota teorētiskā daļa un praktiskais darbs nelielās grupās, lai  analizētu un integrētu apgūto informāciju ikdienas praksē. Semināru starplaikos, individuāli un sadarbojoties ar citiem grupas dalībniekiem, plānoti patstāvīgi uzdevumi, praktizējot nodarbībās apgūtās zināšanas.

Lai rosinātu pedagogus iesaistīties projektā un iepazīstinātu ar skolotāju konsultantu idejas uzsākšanu un attīstīšanu Rīgas skolās, rosinot interesi pieteikties mācībām, aicinām interesentus apmeklēt ievadsemināru  š. g. 10. novembrī plkst. 15.00-17.00, Kaņiera ielā 15.

Semināra saturs:

 1. Konsultantu programmas galvenās tēmas (Signe Neimane).
 2. Konsultantu atlases un sagatavošanas process.
 3. Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiska dienesta konsultantu pieredze (Inga Pāvula).

Pieteikties uz semināru šeit:  līdz 10.11.2016.

Projekta darba grupas vadītāja : Kitija Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste, tālr. 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv

Pieteikuma anketa dalībai projektā nosūtāma no 11.11.2016.  līdz 25.11.2016. uz e-pastu Kitija.Cipane@riga.lv. 

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums NOVEMBRIM

pirmdiena, 24. oktobris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Forums «Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā» 26. oktobrī

pirmdiena, 10. oktobris

Aicinām Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogusi piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētājā forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā" š.g. 26. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

Forumā tiks aktualizēta informācija par pedagogu digitālās kompetences un medijpratības jēgpilnu izmantošanu mācību procesā. VISC pārstāvji informēs par digitālo kompetenci un medijpratības integrāciju vispārējās izglītības saturā. Paneļdiskusijā profesionāļi, eksperti un skolu pārstāvji aicinās uz diskusiju par digitālo pratību un medijpratību izglītībā. Foruma otrajā daļā pedagogiem būs iespēja izvēlēties un piedalīties vienā no divām darbnīcām:

 • Medijpratība. Skolu pozitīvā pieredze.
 • Digitālā pratība. Situācijas analīze.

Darbnīcās būs arī praktiskās nodarbības. Foruma laikā pedagogi varēs pilnveidot savas digitālās prasmes inovatīvam mācību procesam, padziļināt izpratni par medijpratību izglītības vidē, kā arī aktualizēt informācijas tehnoloģiju iespējas mācību procesā.

Foruma darba kārtība un  PIETEIKŠANĀS FORUMAM 

Kontaktpersona Sandra Cīrule, Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste (Sandra.Cirule@riga.lv, t. 67105579)

Uzzināt vairāk

Konference “Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē” 2016. gada 26.oktobris Friča Brīvzemnieka pamatskola, Zeļļu iela 4

piektdiena, 7. oktobris

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Skolu nodaļa  un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  aicina Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogus, pedagogus karjeras konsultantus, skolu vadības pārstāvjus uz konferenci  "Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē".

 Konferences ietvaros pedagogi uzzinās, vai karjeras  vadības kompetence ir mūsdienīga karjeras atbalsta mērķis un izaicinājums, kā, paplašinot redzesloku, paplašinām nākotnes iespējas, vai veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes , iemaņas UN īstā ATTIEKSME, kā arī katrs varēs līdzdarboties paša izvēlētajās divās darbnīcu grupās.

Kontaktpersona: Kitija Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste, 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv

Pieteikties uz konferenci līdz 24.oktobrim.

Pieteikties šeit:  Karjeras konference

Uzzināt vairāk

Sākusies skolēnu pieteikšana latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiādei

trešdiena, 5. oktobris

Rīgas mazākumtautību skolu 7.un 8.klašu skolēnus var pieteikt olimpiādei līdz 18.oktobrim mājas lapā http://riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-mazakumtautibu-izglitibas-programmu-olimpiade-7-8-klasem-21102016/519

Sadaļā Latviešu valodas olimpiāde 7.un 8.klasēm ir Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojums par olimpiādes organizēšanu un saistošie dokumenti:

 • Valsts izglītības satura centra rīkojums par olimpiāžu organizēšanu
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiādes organizēšanas kārtība.
Uzzināt vairāk

Metodiskā diena Rīgas Franču licejā latviešu valodas un literatūras skolotājiem

otrdiena, 4. oktobris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs aicina Rīgas latviešu valodas un literatūras skolotājus apmeklēt metodisko dienu Rīgas Franču licejā. Liceja skolotājas: Lita Silova, Iveta Vīduša, Jolanta Babrāne, Signe Ābola un Inese Lāčauniece dalīsies pieredzē par valodas un literatūras mācīšanu.

Reģistrācija: www.riimc.lv/pedagogiem

Metodiskās dienas darba kārtība.

Uzzināt vairāk

Rīgas skolu pedagogi gatavojas Karjeras nedēļas pasākumiem

otrdiena, 4. oktobris

Ar semināriem “Karjeras kompasa izmantošanas iespēja pedagoga karjeras konsultanta darbā” Rīgas skolu pedagogiem – karjeras konsultantiem sākas gatavošanās Karjeras nedēļai, kas galvaspilsētā risināsies divas nedēļas no 10. līdz 21. oktobrim.

Uzzināt vairāk

Rīgas dabaszinātņu pedagogiem pieejama jauna zinātnisko eksperimentu grāmata

piektdiena, 23. septembris

Projekta "Zaļā misija: Klimats" ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām.

Izglītojošais un metodiskais materiāls aptver vairākus būtiskus klimata pārmaiņu problēmjautājumus par to, kas ir klimata pārmaiņas un vai tās notiek? Kādi ir klimata pārmaiņu iemesli un sekas? Kādi ir risinājumi klimata pārmaiņu mazināšanai, un kā mēs varam šīm problēmām pielāgoties? Grāmata aptver eksperimentus, novērojumus un diskusiju tipa uzdevumus, ar kuru palīdzību iespējams veicināt Latvijas skolēnu izpratni un zināšanas par klimata pāmaiņām un to mazināšanu.

 

Uzzināt vairāk

Noslēgusies 25. ENIRDELM konference

piektdiena, 23. septembris Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums OKTOBRIM

ceturtdiena, 22. septembris Uzzināt vairāk

Informatīvais seminārs par projektu konkursu "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai"

pirmdiena, 12. septembris Uzzināt vairāk

Dāvinājumi Rīgas skolām

otrdiena, 6. septembris

Septembrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Metodiskajā bibliotēkā Rīgas izglītības iestādes var saņemt dāvinājumus:

 • Grāmatu "ATGRIEŠANĀS EIROPĀ Latvijas prezidentu, premjerministru, ministru un diplomātu esejās no starptautiskās atzīšanas līdz pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienībā 1990-2015" (grāmata paredzēta vidusskolām).
 • Grāmatu "Klimats un ilgtspējiga attīstība" (paredzēta visām skolām)
 • Mācību līdzekli 5.-9. klases skolēniem "Pasaule tīmeklī"
 • Izglītojoši informatīvus materiālus par internetu - Vaifija skola (5-7 gadus veciem vērnie) un Sārtā grāmata (apskata IT vidi Latvijā).

Minētos izdevumus lūdzam izņemt septembrī Kaņieru ielā 15, RIIMC Metodiskajā bibliotēkā darba dienās no plkst. 9.00 - 16.45, piektdienās līdz 16.00. Tālr. uzziņām 67026803.

Uzzināt vairāk

Izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”

trešdiena, 31. augusts Uzzināt vairāk

Informatīvā sanāksme Rīgas vispārējās izglītības skolu direktoru vietniekiem

otrdiena, 30. augusts

Š.g. 29. augustā Rīgas 51. vidusskolā notika Rīgas vispārējās izglītības skolu direktoru vietnieku sanāksme, kurā piedalījās 152 dalībnieki. 

Sanāksmes laikā dalībniekus jaunajam mācību gadam iedvesmoja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, dr.paed. Linda Daniela, aktualizējot  izaicinājumus izglītībā un liekot klātesošajiem padomāt par to,  kādas zināšanas un kompetences   būs nepieciešamas bērniem, kuri šogad sāk mācīties 1.klasē, bet  9.klasi pabeigs 2026.gadā un  12.klasi 2029.gadā. Galvenais pedagogu uzdevums ir panākt ne tikai to, lai bērni mācītos, bet arī gribētu mācīties, savukārt, skolotājam pašam jābūt nemitīgā attīstībā un radošam. Kā galvenos  izaicinājumus  izglītībā L. Daniela uzsvēra:  *) kā mācīties skolēniem /pedagogiem?;  *) ko darīt ar tehnoloģijām?; *) ko darīt ar atmiņas procesiem?; *) kā sadarboties ar skolēnu ģimenēm? Visām; *) kā apkopot datus? Cik daudz? Kuru? Ko ar to darīt?.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore S. Neimane iepazīstināja dalībniekus ar RIIMC prioritārajiem virzieniem 2016./2017. mācību gadā, ar  projektiem, kuri jau noslēgušies , gan arī ar tiem, kuri vēl tiek īstenoti, kā arī aicināja pedagogus  iesaistīties jaunajos projektos.  Sanāksmes dalībniekus uzrunāja arī  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas vadītāja I. Millere, kura  informēja par individuālā atbalsta programmu izstrādi bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības problēmām. Par karjeras attīstības atbalstu skolā un aktualitātēm karjeras izglītībā klātesošos informēja Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece, karjeras izglītības koordinatore Guna Pudule. RD  Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa un speciālistes – ekspertes Ā. Taurene, V. Zdanovska, Z. Doniņa un S. Upīte analizēja valsts pārbaudes darbu rezultātus 2015./2016.m.g. un informēja par prioritātēm 2016./2017.m.g.

Ar prezentācijām iepazīties šeit:

Materiālu sagatavoja: K. Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste.

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums SEPTEMBRIM

otrdiena, 23. augusts Uzzināt vairāk

Vasaras skola Rīgas pedagogiem

pirmdiena, 22. augusts

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs no 17.augusta līdz 18. augustam  organizēja vasaras skolu “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”. 

 

        

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums augustam

pirmdiena, 15. augusts Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk