Sākums / Jaunumi / Beigušās mācības topošajiem skolotāju konsultantiem

Beigušās mācības topošajiem skolotāju konsultantiem

piektdiena, 2017. gada 30. jūnijs

27.un 28. jūniju Rīgas topošie skolotāji konsultanti pavadīja skaistā vietā, Limbažu novadā, Vidrižu pagasta, Igates pilī, lai gūtu praktiskās iemaņas konsultanta darbā, mācoties profesionālās pilnveides kursos “Konsultanta mācību pieredze - izaicinājumi un ieguvumi”.

 

Vasaras skolā piedalījās 26 Rīgas pedagogi. Kursus vadīja pieredzējuši lektori – Inga Pāvula un Reinis Upenieks.

Programmas galvenais mērķis bija veidot skolotāju- konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē balstītu profesionālo atbalstu skolotājiem mācību procesa kvalitātes uzlabošanai.

Nodarbību laikā pedagogi attīstīja prasmi analizēt stundas, sniegt atgriezenisko saiti skolotājam un palīdzēt viņam virzīties stundā no reproducēšanas un frontāla darba uz produktīviem uzdevumiem, uz skolēnu domāšanas un mācīšanās prasmju attīstīšanu, uz visu skolēnu iesaistīšanu mācīšanās procesā. Topošie konsultanti piedalījās diskusijās, pieredzes un priekšstatu izvērtēšanā un uzdevumu plānošanā savai izaugsmei, modelēja dažādas situācijas un analizēja piemērus, izspēlēja lomu spēles.

Kursu noslēgumā pedagogi saņēma arī sertifikātus par 12h profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Izvērtējot programmas saturu, pedagogu vislielākie ieguvumi bija: iespēja praktiski darboties un gūt pieredzi no citiem; sadarbības prasmes, iespēja izvērtēt sevi; situāciju modelēšana un lomu spēles, kas lika iziet ārpus komforta zonas un paskatīties uz sevi no malas, apzinoties, ko es spēju, nespēju izdarīt, kas vēl jāpilnveido; praktiski trenēties kā konsultantam.

Dažas atziņas: “Esmu gandarīta, ka šo laiku bija iespējams pavadīt kopā ar zinošiem lektoriem un kolēģiem – praktiķiem”. “Ļoti noderīgas nodarbības jebkuram skolotājam”. “Paldies par jēgpilnu laiku kopā”. “Vairāk šādu treniņu ar lomu spēlēm un to analizēšanu”. “Liels paldies jaukajām RIIMC meitenēm par ieguldīto darbu kursu organizēšanā un lektoriem par darbu, tā bija vērtīga pieredze.”

 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk