Sākums / Jaunumi / Noslēdzies pedagogu radošās darbības konkursa „Radi. Rādi. Redzi” 1. posms

Noslēdzies pedagogu radošās darbības konkursa „Radi. Rādi. Redzi” 1. posms

pirmdiena, 2017. gada 15. maijs

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) tradicionāli arī šajā mācību gadā izsludināja pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. Redzi”. Tika izstrādāts nolikums, izveidota komisija un no 2016. gada oktobra pedagogi varēja pieteikties konkursam. Šogad konkurss tika organizēts sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Pierīgas Izglītības pārvaldi.

 

Konkursā pedagogi varēja piedāvāt viena mācību priekšmeta brīvi izvēlētu mācību stundu, attīstot skolēnos vienu vai vairākas kompetences: mācīšanās mācīties kompetence; matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence; saziņas dažādās valodās kompetence; sociālā un pilsoniskā kompetence; pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence; digitālā kompetence; kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

Pedagogiem bija jāiesūta pieteikums ar savas mācību stundas plānu un laiku, kurā viņi parāda klātienē novadītu mācību stundu. Pirms tika uzsākta stundu vērošana, pedagogi apmeklēja 8 stundu ievadseminārus, kuru laikā analizēja mācību stundu situācijas, diskutēja par atšķirīgām pieejām un rezultātiem mācību procesam: kā diferencēt darbu stundā un organizēt jēgpilnas atgriezeniskās saites saņemšanu, kopīgi mācījās plānot uz skolēniem sasniedzamu rezultātu virzītas stundas, kurās skolēni paši konstruē zināšanas.

Mācību stundu klātienē vēroja izveidota vērtēšanas komisija no RIIMC, Jūrmalas Izglītības pārvaldes un Pierīgas Izglītības pārvaldes speciālistiem, pēc iepriekš zināmiem stundu vērtēšanas kritērijiem. Komisija uz forumu “Izglītība izaugsmei 2017” šā gada 14. un 15. jūnijā izvirzīja pedagogus, kuri vērtējumā saņēmuši augstāko punktu skaitu. Šie pedagogi piedalīsies forumā, dalīsies pieredzē, sagatavojot stenda referātus par konkursā pieteikto stundas tēmu.

Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi: 18 Rīgas pedagogu, 12 Pierīgas un 7 Jūrmalas pedagogu pieteikumi.  Konkursa komisija veica pieteikto stundu vērošanu un  tika pieņemts lēmums izvirzīt uz forumu ar stenda referātiem 21 pedagogu, kuri saņēma augstāko punktu skaitu:

Vārds

Uzvārds

Skola

Priekšmets

Zina

Jonušaite

Rīgas 19. vidusskola

Dabaszinības

Dace

Brūna

Mālpils internātpamatskola

Dabaszinības

Raimonds

Jankovskis

Babītes vidusskola

Biznesa angļu valoda

Kristīne

Katinska

Rīgas 19. vidusskola

Vizuālā māksla

 Inese

Gaša

Mārupes vidusskola

Matemātika

Arnolds

Ziemelis

Rīgas 28. vidusskola

Mājturība un tehnoloģijas

Ineta

Popenkova

Vaivaru pamatskola

Latviešu valoda

Antra

Freimane

Mārupes pamatskola

Latviešu valoda

Ilga

Rozamasceva

Rīgas 10. vidusskola

Mājturība un tehnoloģijas

Solvita

Lapiņa

Mālpils internātpamatskola

Matemātika

Tatjana

Guļajeva

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Matemātika

Rodrigo

Kronbergs

Jūrmalas sākumskola “ Atvase”

Matemātika

Dace

Jansone

Jūrmalas sākumskola “ Atvase”

Matemātika

Eva

Jākobsone

 Ādažu vidusskola

Sociālās zinības

Daiga

Krieviņa

Mārupes pamatskola

Fizika

Marita

Rozefelde

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Literatūra

 Ina

Pokromoviča

Jūrmalas sākumskola “Atvase”

Dabaszinības

Signe

Bērziņa

Jūrmalas sākumskola “Atvase”

Angļu valoda

Gunta

Liepiņa

Jūrmalas sākumskola “Atvase”

Angļu valoda

Inese

Lude

A.Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Matemātika

Lelde

Nagle

Vangažu vidusskola

Latviešu valoda

Noslēguma posmā pedagogi prezentēs savu pieredzi forumā „Izglītība izaugsmei 2017”, kurš notiks š.g. 14. un 15. jūnijā, demonstrējot savus stendu referātus, kā attīstīt skolēnos vienu vai vairākas kompetences mācību stundā.

Komisija pēc stendu referātu prezentācijām un vērotajām stundām noteiks uzvarētājus, kuri saņems vērtīgas balvas.

 

Informāciju sagatavoja galvenās speciālistes Iveta Razumovska, Daina Keidāne, Sandra Cīrule.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk