Sākums / Jaunumi / Noslēdzies projekts “Izglītība izaugsmei 2017”

Noslēdzies projekts “Izglītība izaugsmei 2017”

otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

2017. gada 14. un 15. jūnijā ar plašu programmu forumā noslēdzās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk – RIIMC) organizētais skolu un pedagogu izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”, kurš šogad notika Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.

 

Projektā „Izglītība izaugsmei 2017” skolu kolektīvi un pedagogi varēja piedalīties 2 aktivitātēs:

  1. aktivitāte: Projektu konkurss “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”;
  2. aktivitāte: Pedagogu radošās darbības konkurss “Radi. Rādi. Redzi.” (sadarbībā ar Pierīgas  Izglītības pārvaldi un Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi).

Projektu konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” mērķis bija  sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt pedagogu kolektīva profesionālo kompetenču pilnveidi. RIIMC atbalstīja 14 Rīgas skolas, kurās tika īstenoti projekti par skolām aktuālām tēmām: efektīva mācību stunda un efektīva komunikācija, digitālā pratība, kompetenču pilnveide, kultūras un uzņēmējdarbības izglītība.

Projektu laikā skolās tika īstenotas dažādas profesionālās pilnveides aktivitātes: lekcijas, diskusijas, praktiskie un grupu darbi, problēmsituāciju analīze, dalīšanās  pieredzē, mācības – gan tiešsaistē, gan klātienes nodarbības, gan mācoties patstāvīgi.

Kā galvenos ieguvumus skolas uzskata: sekmētas  pedagogu sadarbības prasmes darba ilgtermiņa plānošanā un procesu analīzē, izveidota sadarbība ar citām skolām, sagatavoti digitālie mācību līdzekļi, pilnveidotas komandas sadarbības prasmes, pedagogi motivēti mainīt attieksmi.

Forumā skolas prezentēja projekta rezultātus gan stendos, gan īsās video filmās, kā arī rādīja labās prakses piemērus darba grupās - PRĀTNĪCĀS.

Ar sīkāku informāciju var iepazīties RIIMC speciāli izdotajā brošūrā “Izglītība izaugsmei 2017” un RIIMC mājas lapā (www.riimc.lv).

Projekta “Izglītība izaugsmei 2017” 2. aktivitātē Rīgas, Jūrmalas un Pierīgas skolu pedagogi piedalījās pedagogu radošās darbības konkursā „Radi. Rādi. Redzi.”, kura mērķis bija apzināt, popularizēt aktīvus un radošus pedagogus, kuri izmanto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences.

Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi: 18 Rīgas pedagogu, 12 Pierīgas un 7 Jūrmalas pedagogu pieteikumi. Pēc klātienes mācību stundu vērošanas  konkursa komisija  pieņēma  lēmumu izvirzīt uz forumu 21 pedagogu, kuri saņēma augstāko punktu skaitu, sagatavojot stenda referātus par vēroto stundu. Forumā 21 labākais pedagogs prezentēja savu mācību stundu, kā, izmantojot dažādas netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, sasniegt izvirzītos mācību stundas mērķus un uzdevumus.

Ar balvām, diplomiem un atzinības rakstiem RIIMC godināja šī gada konkursa laureātus:

1.vieta
Zina Jonušaite , Rīgas 19. vidusskola.

2.vieta
Raimonds Jankovskis, Babītes vidusskola;
Eva Jākobsone, Ādažu vidusskola;
Ilga Rozamasceva, Rīgas 10. vidusskola.

3.vieta
Daiga Krieviņa, Mārupes pamatskola;
Inese Gaša, Mārupes vidusskola;
Dace Brūna, Mālpils internātpamatskola.

Atzinības saņēma:
Arnolds  Ziemelis, Rīgas 28. vidusskola;
Kristīne Katinska, Rīgas 19. vidusskola;
Solvita Lapiņa, Mālpils internātpamatskola;
Antra Freimane, Mārupes pamatskola;
Dace Jansone, Jūrmalas sākumskola “Atvase”;
Rodrigo Kronbergs, Jūrmalas sākumskola “Atvase”;
Ineta  Popenkova, Vaivaru pamatskola;
Ina Pokromoviča, Jūrmalas sākumskola “Atvase”;
Signe Bērziņa, Jūrmalas sākumskola “Atvase”;
Gunta Liepiņa, Jūrmalas sākumskola “Atvase”;
Tatjana Guļajeva, Rīgas Anniņmuižas vidusskola,
Marita Rozefelde, RTU Inženierzinātņu vidusskola;
Lelde Nagle, Vangažu vidusskola;
Inese Lude, A.Pumpura Rīgas 11. pamatskola.

Forumā par kompetenču pieejā balstītu mācību procesu ar savu skatījumu dalījās Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu koordinatore Aira Kumerdanka.  Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" vadītājs  Rolands Ozols stāstīja par to, kā mācīt sevi un ļaut citiem iemācīties pašiem, bet Pēteris Urtāns  no “RigaBrain” smadzeņu treniņu centra runāja par to, kā labāk atcerēties informāciju, ja izmanto mūsdienu smadzeņu darbības principus mācīšanās procesā. Savukārt Vīgants Radziņš no LMT Biznesa vadības dienesta informēja par digitālo zināšanu nepieciešamību jebkurā nozarē un jebkurā profesijā un savstarpējās sadarbības prasmēm starp dažādām nozarēm jeb tā saukto tīklošanos.

Foruma otrajā dienā  ar savu pieredzi par to,  kā dzīvot līdzi laikam izglītībā, dalījās Aivars Gribusts, Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs, bet Dana Narvaiša, Cēsu Jaunās sākumskolas direktore, stāstīja par skolu, kas mācās. Paneļdiskusijā piedalījās Inguna Helviga, Imantas vidusskola direktore, Dzintars Dvinskis, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pedagogs, Rūdolfs Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors, Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors un diskutēja par tēmu ,,Skola, kas mācās”.

Paldies par darbu un sadarbību foruma organizēšanā moderatoram Ansim Bogustovam, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas direktoram Guntim Vasiļevskim ar komandu, visiem foruma “Izglītība izaugsmei 2017” dalībniekiem.

Lai radošas un inovācijām bagātas ieceres Jaunajā mācību gadā!

Foruma lektoru prezentācijas.

Informāciju sagatavoja:
Inga Liepniece, Daina Keidāne (RIIMC)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk