Sākums / Jaunumi / Partnervalstu pieredze Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas īstenotajā projektā "Skola, kas mācās"

Partnervalstu pieredze Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas īstenotajā projektā "Skola, kas mācās"

ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu "Skola, kas mācās", kura galvenais mērķis  ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstītu pedagogu profesionālo izaugsmi.

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu "Skola, kas mācās", kura galvenais mērķis  ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstītu pedagogu profesionālo izaugsmi.

Kā viena no projekta aktivitātēm ir mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu  profesionālās pilnveides organizēšanā. Marta sākumā partnervalstu projekta dalībnieki devās 5 dienu  mācību vizītē  uz Tartu (Igaunija), lai iepazītu pedagogu profesionālo pilnveidi pilsētas skolās. Tartu pēc iedzīvotāju skaita ir mazāka kā Rīga, tāpēc arī izglītības iestāžu skaits ir mazāks. Pilsētā ir vairāki skolu tipi: pašvaldības skolas, privātskolas un valsts skolas. Visas skolas pirms 3 gadiem tika reorganizētas, ievērojot principu, ka lielāko skaitu veido pamatskolas (1.-9. klase), bet vidējo izglītību skolēni var apgūt ģimnāzijās (10.-12. klase). Izglītības iespējas piedāvā arī pieaugušo ģimnāzijas. Jāpiebilst, ka pamatizglītības iestādes Igaunijā ir uz pašvaldību pleciem, bet daļa vidusskolu un ģimnāziju novadu centros ir valsts pārziņā.

Tartu partneri bija sagatavojuši lielisku iespēju ielūkoties 10 dažādu pilsētas skolu mācību procesā, vērot mācību stundas, kā arī iztaujāt skolu  pedagogus un administrāciju par  Igaunijas izglītības sistēmu, skolotāju profesionālo darbību un izaugsmi. 2012. gadā Igaunijā stājās spēkā jauns mācību standarts, kurā pievērsta lielāka uzmanība skolēnu kompetencēm. Viena no pamatprasībām izglītības iestādes darbā ir pedagoga prasmes IT lietošanā, ko arī varējām vērot stundu apmeklējumos. Skolēni stundās izmanto gan planšetes, gan portatīvos un stacionāros datorus, lai atrastu informāciju un arī piedalītos dažādās mācību aptaujās un testos. Jau no 3-4 gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs bērni lieto dažādas informācijas tehnoloģijas un apgūst robotikas prasmes.

Visās skolās, kurās bija iespēja viesoties, lielākais izaicinājums izglītībā ir skolēnu sasniegumu progress, aktīvi iesaistot tajā skolotājus un skolēnu ģimenes, arī skolas vecāku padomes. Pedagogu profesionālajā izaugsmē liels uzsvars tiek likts uz kolēģu savstarpēju stundu vērošanu un analīzi, pēc kuras tiek izveidots jautājumu loks, kas pedagogam jāpilnveido savā profesionālajā darbībā.

Plaši tiek izmantota jauno pedagogu mentorēšana, kur mentori sniedz dažāda veida atbalstu jaunajiem pedagogiem. Pirms vairākiem gadiem Igaunijā tika atcelti obligātie pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides noteikumi, mācīšanos atstājot katras izglītības iestādes pārziņā. Skolas uzdevums ir izstrādāt pedagogu mācīšanās plānu izglītības iestādē un atbildēt par tā īstenošanu un izpildi. Igaunijas skolas līdz ar to kļuvušas autonomākas savā darbībā un iespējās, pašas var brīvi izvēlēties, kāda veida profesionālā pilnveide tām būtu nepieciešama. Tās pastāvīgi veic gan iekšējo mācīšanos (skolas iekšējā vidē notiek profesionālas diskusijas un sniegts pozitīvais atbalsts), gan ārējo mācīšanos  ar iespējām piedalīties semināros, kurus piedāvā pašvaldības un valsts struktūrvienības.  

Papildus vizītēm skolās projekta dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar Tartu pilsētas dažiem apskates objektiem – A Le Coq muzeju, Tartu Vides izglītības centru, AHHAA centru. Dažos vakaros pēc brīvas izvēles varēja apmeklēt vietējo mūzikas skolas audzēkņu koncertus. Ceturtdienā visi projekta dalībnieki devās ārpus Tartu uz Polvas ciematu, kur varēja iepazīties ar jaunuzceltās Polvas Valsts ģimnāzijas darbu un telpām.

1.bildē - mācību nodarbības Tartu bērnudārzā Lotte; 2.bildē - konstruēšanas vai rasēšanas telpa Tartu Hiie skolā bērniem ar dzirdes un runas traucējumiem

1. bildē - Galvenā kāpņu daļa Polvas Valsts ģimnāzijā; 2.bildē - Telpu ieejas durvju noformējums katrai mācību telpai Polvas Valsts ģimnāzijā atspoguļo tai paredzēto mācību priekšmetu.

Projekta dalībnieku noslēguma diskusija nedēļas beigās

Informāciju sagatavoja: S.Graudiņa (RIIMC)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk