Jaunumi

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

otrdiena, 2016. gada 6. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs projektā "Izglītība izaugsmei 2017" ir uzsācis vienu no aktivitātēm - projektu konkursu "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai".

Uzzināt vairāk

Ventspils skolu un pirmsskolu vadītāji viesojās Rīgas izglītības iestādēs

piektdiena, 2016. gada 2. decembris

2016. gada 29. novembrī Ventspils vispārizglītojošo skolu direktori, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji devās pieredzas apmaiņas braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar darbu galvaspilsētas izglītības iestādēs.

Uzzināt vairāk

Mācību cikls skolu vadības komandām

ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu 2016./17. mācību gadā ir uzsācis projekta “Izglītība izaugsmei”  jaunu mācību ciklu “Vadības komandu skola”.  

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums DECEMBRIM

trešdiena, 2016. gada 23. novembris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Ievadseminārs projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam"

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

Š.g. 10. novembrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) aicināja Rīgas skolu pedagogus uz ievadsemināru projektam “Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”, lai iepazīstinātu ar projekta ideju, mērķi,  plānotajiem rezultātiem un projekta norisi. Semināru apmeklēja ļoti liels skaits interesentu – 105 pedagogi.

Seminārā piedalījās Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un Ventspils Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula, kura iepazīstināja klātesošos ar Ventspils pieredzi skolotāju konsultēšanas darbā, jo Ventspilī šis darbs notiek jau trešo gadu. Viņa pastāstīja par sistēmu, kāda ir Ventspilī, par skolotāju konsultanta pienākumiem. I. Pāvula skolotājiem bija sagatavojusi arī praktiskus uzdevumus, tādējādi ļaujot katram iejusties skolotāju konsultanta lomā.

Savukārt RIIMC direktore Signe Neimane informēja pedagogus par projektu "Skolotāju konsultanta darbīa pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam", ko īstenos RIIMC un RD Izglītības, kultūras un sporta departaments. Tā darbības laiks: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim. Projekta mērķis ir  veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem skolēnu mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. Projekta laikā topošajiem skolotāju konsultantiem notiks mācības vienu reizi mēnesī. Projekta noslēgumā būs sagatavota zinoša skolotāju konsultantu grupa, kas pratīs sniegt konsultācijas un individualizētu atbalstu pedagogiem, balstoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar skolotāju par mācību stundu efektivitāti un par skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu.

S. Neimane iepazīstināja arī ar plānoto laika grafiku un aktivitātēm (Skatīt pielikumā)

Pedagogi tika aicināti atbildēt sev uz trim jautājumiem: Vai es to GRIBU? Vai es to VARU? Vai man to VAJAG?,  pieņemt pārdomātu lēmumu un sūtīt savu pieteikumu no 11.11. līdz 25.11.2016. projekta darba grupas vadītajai Kitijai Čipānei: kitija.cipane@riga.lv.

Uzzināt vairāk

Lasītprasmes ideju banka – vieta, kur gūst idejas

piektdiena, 2016. gada 4. novembris

      2016. gada oktobra brīvlaikā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  organizēja “Lasītprasmes ideju banku”, lai Rīgas skolotājiem būtu iespēja iepazīt dažāda veida pieredzi lasītprasmes attīstīšanai. Uz lasītprasmes ideju banku bija aicināti latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, krievu valodas, sākumskolas pedagogi, dabaszinību un vēstures skolotāji, kopumā piedalījās vairāk kā 100 pedagogi.

   

Uzzināt vairāk

Rīgas pedagogi piedalījās RIIMC forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā"

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

     Š.g. 26. oktobrī gandrīz simts skolu pedagogi piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētājā forumā "Digitālā kompetence un medijpratība mācību procesā", kurš notika Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Forumā pārsvarā piedalījās skolotāji no Rīgas, taču bija arī pedagogi no Auces, Viļāniem, Jelgavas, Siguldas, Saulkrastiem un Vangažiem. 

             

 

 

       

Uzzināt vairāk

Noslēgusies konference ”Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

Š.g. 26.oktobrī, Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika konference „Karjeras vadības kompetence mūsdienīgam karjeras attīstības atbalstam izglītības iestādē”, kas tika organizēta kā divu lielu aktivitāšu  - RIIMC prioritātes „Karjeras vadības prasmes un to integrēšana pedagoģiskajā procesā” un „Karjeras nedēļa 2016”- noslēgums. Konferencē piedalījās 97 pedagogi. To atklāja  RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, RIIMC  direktore Signe Neimane un VIAA Informācijas un karjeras departamenta jaunievēlētā direktore Inta Asare. 

Uzzināt vairāk

Aicinām mācīties nākamos skolotāju konsultantus

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  2016. -2017. gadā īsteno projektu Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam”.

Projekta mērķis: Veidot skolotāju konsultantu grupu, kas varētu sniegt praksē  balstītu profesionālo atbalstu pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Plānotais rezultāts: Sagatavoti skolotāju  konsultanti, kuri var savā vai citās skolās  pēc pieprasījuma sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar konkrēto pedagogu.

Projekta norise: Projekta laikā paredzēti četri vienas dienas klātienes semināri no 2017. gada janvāra līdz maijam (par tēmām- stundu vērošana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, pieaugušo mācīšana un mācīšanās u.c.) un viens 3 dienu vasaras seminārs.  Katrā seminārā plānota teorētiskā daļa un praktiskais darbs nelielās grupās, lai  analizētu un integrētu apgūto informāciju ikdienas praksē. Semināru starplaikos, individuāli un sadarbojoties ar citiem grupas dalībniekiem, plānoti patstāvīgi uzdevumi, praktizējot nodarbībās apgūtās zināšanas.

Lai rosinātu pedagogus iesaistīties projektā un iepazīstinātu ar skolotāju konsultantu idejas uzsākšanu un attīstīšanu Rīgas skolās, rosinot interesi pieteikties mācībām, aicinām interesentus apmeklēt ievadsemināru  š. g. 10. novembrī plkst. 15.00-17.00, Kaņiera ielā 15.

Semināra saturs:

  1. Konsultantu programmas galvenās tēmas (Signe Neimane).
  2. Konsultantu atlases un sagatavošanas process.
  3. Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiska dienesta konsultantu pieredze (Inga Pāvula).

Pieteikties uz semināru šeit:  līdz 10.11.2016.

Projekta darba grupas vadītāja : Kitija Čipāne, RIIMC Izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste, tālr. 67105546, e-pasts: kitija.cipane@riga.lv

Pieteikuma anketa dalībai projektā nosūtāma no 11.11.2016.  līdz 25.11.2016. uz e-pastu Kitija.Cipane@riga.lv. 

Uzzināt vairāk

Jauns pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu piedāvājums NOVEMBRIM

pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Pieteikšanās uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem šeit, izvēloties mērķauditoriju

Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk