Sākums / Pakalpojumi / Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk tekstā – Centrs) izveidota institūcija, kas izglītības iestādēm un pedagogu profesionālajām nevalstiskajām organizācijām  nodrošina saskaņojumu ar pašvaldību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu (turpmāk tekstā – Programma) īstenošanu Rīgas pašvaldībā.

Lai saskaņotu Programmu, saskaņojuma pieprasītājs – juridiska persona - Komisijai iesniedz klātienē vai nosūta elektroniski (riimc@riga.lv), vai pa pastu (Kaņiera iela 15, Rīga, LV 1063): 

  • parakstītu rakstveida iesniegumu;
  • parakstītu noteikta parauga Programmu valsts valodā (1. pielikums);
  • programmas apguvi apliecinošā dokumenta (Apliecības) paraugu saskaņā ar 28.10.2014. MK noteikumiem Nr. 662;
  • lektora profesionālās darbības apliecinošu dokumentu – CV.

Saskaņojamā programma (1. pielikums) elektroniskā formā (docx) jānosūta arī uz e-pastu riimc@riga.lv .

Komisijas Nolikums

Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas

Veidlapa programmas iesniegšanai (1. pielikums)

Komisijas sēdes notiek katra kalendārā mēneša pēdējā trešdienā. 

Nākamās programmu saskaņošanas komisijas sēdes notiks 2018.gada 30. maijā, 2018. gada 20. jūnijā un 2018. gada 29. augustā.

JŪLIJĀ PROGRAMMU SASKAŅOŠANAS SĒDE NENOTIKS

Lūdzam programmas iesniegt vismaz trīs dienas pirms sēdes.

2018. gadā saskaņotās programmas (līdz 25.04..2018.)

2017. gadā saskaņotās programmas 

2016. gadā saskaņotās programmas

2015.gadā saskaņotās programmas

2014.gadā saskaņotās programmas

2013.gadā saskaņotās programmas

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk