Sākums / Pedagogiem

Pedagogiem

Latvijas Republikā pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 28. oktobra noteikumi Nr. 662. Tajos teikts, ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām  un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagogs savu profesionālo meistarību var pilnveidot, apgūstot A vai B programmu. Noteikumi paredz, ka B programmas īsteno tikai augstākās izglītības institūcijas, savukārt Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs īsteno A programmas.

A programmās var tikt ietverti 4 moduļi: pedagoga vispārējo kompetenču modulis, izglītības satura un didaktikas modulis, izglītības procesa vadības modulis un pedagoga pieredzes modulis (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs u.c.).

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi  Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbiniekiem finansē  pašvaldība (Rīgas dome). Uz kursiem, semināriem var pieteikties arī citu pašvaldību izglītības darbinieki, par tiem maksājot no personiskajiem vai savu pašvaldību līdzekļiem. 

"Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmām  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs". 

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība


Visas pedagogu  profesionālās kompetences  pilnveides programmas ir saskaņotas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk