Sākums / Projekti / Izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”

Izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu aicina Rīgas skolu vadības komandas un pedagogus piedalīties Rīgas skolu izglītības attīstības projektā „Izglītība izaugsmei 2017”.

Projektu veido 3 aktivitātes:

1. Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Mērķis ir sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt pedagogu kolektīva profesionālo pilnveidi.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var ikviena Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāde: sākumskola, pamatskola, vidusskola.

Pieteikšanās: līdz 2016. gada 30. septembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

2. Pedagogu meistarības konkurss „Radi. Rādi. Redzi”

Mērķis ir apzināt un popularizēt aktīvus un radošus pedagogus, kuri izmanto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, attīstot skolēnos vienu vai vairākas kompetences.

Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.

Konkursā var piedalīties Rīgas, Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu – sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas - pedagogi.

Pieteikšanās: līdz 2016. gada 30. septembrim.

Nolikums

1.pielikums

3. Mācību cikls “Vadības komandu skola”

Mērķis ir pilnveidot vadības komandu profesionālo kompetenci.

Virzieni:

  • analītiskā kompetence;
  • pedagogu profesionālās pilnveides plānošana un organizēšana;
  • rezultatīva mācību stunda;
  • stundu vērošana un atgriezeniskā saite.

Plašāka informācija par mācību ciklu 2016. gada decembrī.

Projekta noslēgums 2017. gada 14.-15. jūnijā forumā  „Izglītība izaugsmei 2017”, kurā dalībnieki prezentēs sasniegtos rezultātus.

Papildus informācija: Inga Draveniece – 67105549.

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk