Sākums / Projekti / Skola, kas mācās (Leading to Learn Together) LELETO

Skola, kas mācās (Leading to Learn Together) LELETO

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īstemo projektu "Skola, kas mācās" Erasmus+stratēģiskās partnerības programmas ietvaros.Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansē Eiropas Savienība. 

Projekta mērķis ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstīta pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts. 

Plānotās aktivitātes: 

1.Mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi profesionālās pilnveides organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus.
2. Sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš gūto pieredzi.
3. Izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju.

Plānotie rezultāti:

1. Organizētas 3 partneru sanāksmes un 5 mācību vizītes;
2. Organizēti 5 reģionālie semināri;
3. Izveidota rokasgrāmata, ar kuras palīdzību ar jauno pieeju tiks iepazīstināti 2758 pedagogi un skolu vadības pārstāvji;
4. Organizēta noslēguma konference rezultātu izplatīšanai.

Projekta vadītāja: Signe Neimane, RIIMC direktore. Tālr. 67105548; e-pasts Signe.Neimane@riga.lv

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk