Sākums / Projekti / Mācīšanās mācot

Mācīšanās mācot

Noslēdzies Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekts

„Mācīšanās mācot”

2014. gada jūlijā noslēdzies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra koordinētais projekts „Mācīšanās mācot”, projekta Nr. 2012-1-LV1-GRU06-03598 1. Projekts risinājās no 2012. gada un tajā kā partneri darbojās organizācijas no Polijas, Somijas, Turcijas, Itālijas un Latvijas. Projekta gaitā ir notikušas gan vietējās aktivitātes, kuru laikā interesentiem sniegta informācija par projekta norisi un pieejamiem materiāliem, kas noderīgi pieaugušajiem izglītojoties mūža garumā, gan starptautiskās mobilitātes, kuru laikā 15 izglītojamie un 8 RIIMC darbinieki guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas 21. gadsimta pamatprasmju attīstīšanā. Šis projekts bija vērsts uz tādu pamatprasmju attīstīšanu kā  komunikācija, sociālās, pilsoniskās, svešvalodu, kultūras un starpkultūru kompetences un uzņēmējdarbības prasmes. Projekts deva iespēju partnerorganizācijām, kas darbojas pieaugušo izglītībā,  attīstīt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, savukārt pieaugušie, kuri mācās, apguva jaunas prasmes, kas nepieciešamas 21. gadsimta sabiedrībā. Projekta gaitā notika mobilitātes braucieni uz projektā iesaistītajām dalībvalstīm. Katrā no projektā iesaistītajām valstīm (Latvijā, Polijā, Somijā, Itālijā, Turcijā)  norisinājās semināri saskaņā ar projektā plānotajām tēmām. Dalībniekiem bija iespēja papildināt arī savas svešvalodu prasmes, apgūt jaunas IKT prasmes, darbojoties interneta vidē (Facebook, Twitter, Scribd, Skype).

Kā kopējais projekta  rezultāts ir izveidotā elektroniskā ieteikumu grāmata (e-book) „Pamatkompetenču attīstīšana mūžizglītībāDeveloping key Competencies for Lifelong Learning, kura tika papildināta, uzlabota un pilnveidota visa projekta gaitā. Šo grāmatu veidoja visas projektā iesaistītās partnerorganizācijas.

 

Informāciju sagatavoja
Daina Kupča,
Projekta „Mācīšanās mācot” koordinatore

Developing key Competencies for Lifelong Learning

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk