Sākums / Mācību olimpiādes / Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes

  • Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi valstī - MK noteikumi
  • Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Rīgas  pilsētā - RIIMC iekšējie noteikumi
 
 
 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana

Kursos aktualizēs skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nozīmi, skolotāja lomu šajā procesā, padziļinās izpratni par pieejām un metodēm pārbaudes darbu veidošanā un to vērtēšanā, atgriezeniskās saites nozīmi mācību priekšmeta satura apguvē. Nodarbībās pārrunās 21.gadsimta skolotāja svarīgākās darba aktualitātes. Kursu dalībnieki dalīsies pieredzē izglītības procesa nodrošināšanā (metodiskie materiāli, pārbaudes darbu paraugi, u.tml.) un diskutēs par iegūto pieredzi.

Uzzināt vairāk

kursi

30.11.2017 15:00 - 18:00

12.12.2017 15:00 - 18:00

12h

25 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk