Sākums / RIIMC / Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Mājas lapa- www.riimc.lv

Tīmekļvietnei veikts Padziļinātais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Mājas lapa tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai.
    Navigācija ar klaviatūru nav iespējama.
    Kontaktinformācija ir izvietota tabulas veidā.
    Teksta pamatkrāsa ir pelēka.
  • Skat. pilnu PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA VEIDLAPU

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 03.02.2022. Izvērtēšanu veica Zane Namatēva.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Izglītības un projektu nodaļas galveno speciālisti Zani Namatēvu e-pasts zane.namateva@riga.lv, tel. nr. +371 67105129

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: zane.namateva@riga.lv

Zvaniet: +371 67105129

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi līdz 3 darba dienām.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Zane Namatēva
E-pastā: zane.namateva@riga.lv, tālrunis: +371 67105129

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.02.2022.un atkārtoti pārskatīts 

Šo paziņojumu apstiprināja Inga Draveniece Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktores p.i.

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk