Sākums / Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai

Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai

PIEREDZE. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI. REZULTĀTI.

2019. gada 26. februārī, Kaņiera ielā 15, Rīgā

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs aicina pirmsskolu iestāžu vadītājus, vietniekus un pedagogus pieteikties projekta “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” noslēguma pasākumam, kurš notiks 2019. gada 26. februārī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, Rīgā, Kaņiera ielā 15.

1. daļā ekspertu vadībā meklēsim atbildes uz jautājumiem: “Vai viegli būt bērnam?”, “Kāpēc pedagogiem ir svarīgi mācīties un augt kopā?”, “Kā sadarboties un kopā mācīties?”

2. daļā darbnīcas vadīs 24 Rīgas pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, metodiķi un pedagogi, kuri 2018. gadā pieteicās projektā “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” un kopā mācījās. Darbnīcās būs iespēja uzzināt, kā veicās ar kopīgo mācīšanos, kādas aktivitātes tika īstenotas, ko pedagogi apguva, izmēģināja un ieviesa savā pedagoģiskajā darbā.

Aicinām pieteikties uz pasākuma 1.daļu, kā arī izvēlēties 3 darbnīcas. Uzspiežot uz nosaukuma, izlasīsiet  aprakstu un varēsiet pieteikties.

Lūgums pieteikt ne vairāk kā 2 cilvēkus no pirmsskolas izglītības iestādes. Par dalību noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumus pēc pasākuma.

Dalība pasākumā

1.daļa - PIEREDZE. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI. REZULTĀTI. (aizņemtās vietas 130/150)

3. stāva zāle

10.30 – 11.00

Reģistrācija

11.00 – 11.05

 

Atklāšana

Signe Neimane, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore

11.05 – 11.15

Projekta “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” īstenošana un rezultāti

Dace Sondare, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste

11.15 – 11.45

“Vai viegli būt bērnam?”

Zanda Rubene, Dr.paed., profesore, LU PPMF Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja, LU Pedagoģijas doktora programmas direktore

 

Mēdz teikt, ka audzināšanas rezultāts ir laimīgs cilvēks. Vai arī, ka audzināšanas rezultāts ir rīcībspējīgs cilvēks, kurš spēj tikt galā ar savu dzīvi bez citu palīdzības. Jautājums ir tikai par paņēmieniem un metodēm, ko pieaugušie izvēlas, lai audzināšanas rezultātu sasniegtu.

Sociālo zinātņu interese par audzināšanu mūsdienās ir saistīta ar pārmaiņu sabiedrības izraisītajām transformācijām cilvēku sociālajos paradumos un komunikācijas modeļos. Skaidrosim, kāpēc tradicionālie audzināšanas paņēmieni mūsdienās bieži izrādās neefektīvi, kā arī to, kā audzināt mūsdienu bērnu tā, lai viņš prastu būt patstāvīgs un rīcībspējīgs pārmaiņu sabiedrībā.

11.45 – 12.15

“Kāpēc pedagogiem ir svarīgi mācīties un augt kopā?”

Inta Ozola, Mg.sc.soc., Zaķumuižas pamatskolas direktore

Elīna Damme,  Mg.sc.soc., Zaķumuižas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolā

 

Skolotāja loma izglītības procesā mainās. Lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot audzēkņu aktīvu iesaisti pretstatā gatavu zināšanu nodošanai. Kā skolotājiem pašiem kļūt par aktīviem mācīšanās procesa dalībniekiem? Kā palīdzēt saskatīt katra skolotāja izaugsmes vajadzības un sniegt nepieciešamo atbalstu? Vai pietiks ar to, ko jau zinām un protam?

12.15 – 12.45

 

“No kontroles uz sadarbību un kopīgu mācīšanos”, Inese Eglīte, Mg.paed., Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece

 

Viens no jaunā mācību satura stūrakmeņiem ir sadarbība un kopīgas mācības. Mēs nevaram bērniem stāstīt par sadarbību un kopīgu mācīšanos, ja paši pedagogi  to savā ikdienas darbā neīstenojam. Sadarbība sākas ar pašvērtēšanu, atbalstu un atzinību. Lai tas notiktu, pedagogiem ir jābūt vērstiem uz izaugsmi un  kopā mācīšanos, apzinot visas iestādes atbildību tās īstenošanā.

12.45 – 13.45

Kafijas pauze

Projekta “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai” dalībnieku stendu referātu izstāde

Darbnīcas, pieredzes stāsti 13.45-14.25

Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai (aizņemtās vietas 23/23)

3. stāva zāle

Darbnīcā uzzināsim par pedagogu iesaistīšanos un ieguvumiem no projekta mācību aktivitātēm - izdegšanas profilakse un bērnu pozitīvā disciplinēšana. Dalīsimies ar iespaidiem, atziņām un secinājumiem, kas gūti pieredzes apmaiņas braucienā uz Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādi “Mežmaliņa”, akcentējot, kā gūtā pieredze palīdz mums virzīties ceļā uz šim mācību gadam izvirzīto mērķi. Piedāvāsim  piemērus, kā ārā mācās “Viršu dārza” bērni. 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Viršu dārzs”, Dina Gaide - pirmsskolas vadītāja, Dace Nordmane – vadītājas vietniece

Emocionālā intelekta attīstīšana un profesionālās izdegšanas profilakse (aizņemtās vietas 8/22)

Apaļā galda telpa 2. stāvā

Dalībnieki iegūs informāciju par emocionālā intelekta attīstīšanu un izpratni, kā “supervīzija” var palīdzēt pedagogam profesionālās izdegšanas profilaksē.

Rīgas 239. pirmsskolas izglītības iestāde, Ērika Volosņikova vadītājas vietniece

Es zinu! Es gribu! Es protu! Es varu un daru! (aizņemtās vietas 22/22)

106. telpa

Darbnīcā varēs iepazīt pieredzi, kā pirmsskolas skolotāji paaugstināja savu kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un organizēšanā dabaszinātņu jomā, lai pirmsskolas dienas ritmā plašāk un jēgpilnāk ienāktu fizika un ķīmija, pētījumi un eksperimenti. Pedagogi iejutīsies bērnu lomā, piedaloties aktivitātē “Gaiss un vējš”.

Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestāde, Daira Liepiņa, vadītājas vietniece, Aļena Dzeduško pirmsskolas skolotāja

Kompetents pedagogs - mūsdienīga pedagoģiskā procesa virzītājs (aizņemtās vietas 24/22)

101. telpa

Darbnīcā būs iespēja iepazīt projekta laikā iegūto pieredzi  un idejas kompetenču pieejas ieviešanai. Aktivitātē “Skolotājas gudras, skolotājas radošas” būs iespēja izdzīvot radošās meklēšanas prieku. Aktivitātē “Centriņi” būs iespēja iepazīt un izvērtēt mūsu (kā arī savu) pedagoģisko pieredzi, organizējot bērnu darbību centros. Aktivitātē “Tinu, tinu valodiņu” aplūkosim valodas apguves iespējas mazākumtautību grupās. 

Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola, Tatjana Sļepņova, metodiķe

Labs pedagogs ir labas izglītības sistēmas atslēga! (aizņemtās vietas 8/22)

105. telpa

Radošās darbnīcas laikā būs iespēja izgatavot savu Laimes pogu. Izrotāsim savas pogas ar rakstiem, izmantojot mežģīnes vai citus zīmogus. Pogu izgatavošanas procesā svarīgi domāt par kaut ko patīkamu sev, par laimi, par veiksmi. Laimes poga ir jāšuj klāt, to var izmantot arī kā suvenīru. Tāda ir Laimes poga!

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs ceļā uz izglītību mūsdienīgai lietpratībai (aizņemtās vietas 14/22)

102. telpa

Darbnīcas laikā būs iespēja iepazīties ar tām sadarbības un mācību organizācijas formām, kuras pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazinām Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Kopīgi izspēlēsim dažas sadarbību veicinošas rotaļas, kas noderēs ne tikai darbā ar bērniem, bet arī katras iestādes pieaugušo komandas saliedēšanai.

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde, Vita Kaļva, vadītājas vietniece

Runā, rādi, klausies, domā pats (aizņemtās vietas 21/22)

103. telpa

Darbnīcā varēs iegūt prasmes veidot harmonisku, izteiksmīgu un jēgpilnu runu darbā ar bērniem un kolēģiem. Tiks piedāvāti runas, dikcijas, skaidrrunas vingrinājumi, eiritmijas elementi darbā ar dzejoļiem, pasakām un dziesmām.

Rīgas Valdorfskolas pirmsskola, Sandra Strūberga, struktūrvienības vadītāja

Tu vari radīt pats! (aizņemtās vietas 16/22)

104. telpa

Darbnīcā “Tu vari radīt pats!” varēs uzzināt, ko mēs ieguvām projekta laikā. Tiks piedāvāta praktiskā nodarbība- pašu radītas, šūtas lellītes savam un citu priekam. Iespēja dalīties savā pieredzē.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa” un Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde, Ilze Kronīte, PII “Madariņa” vadītājas vietniece izglītības jomā

Darbnīcas, pieredzes stāsti 14.35-15.15

Caur AKORD- acumērs, koordinācija, orientēšanās, ritms, dinamika – uz rakstīšanas prieku pirmsskolā (aizņemtās vietas 21/22)

103. telpa

Darbnīcā stāstīsim par projekta aktivitātēm: “Mīti un patiesība par bērnu kustīgumu” - iepazīstināsim ar rakstītprasmes un fizisko kustību  “kopsoli”. “Grafisku iemaņu veidošana caur tēlotājmākslu pirmsskolā” - praktiski darbosimies (griezīsim, zīmēsim, siesim). Iegūsim atbildi uz jautājumu, kā praktiski ikdienā pielietot dažādas metodes un paņēmienus, lai panāktu harmonisku bērna orientēšanos ierobežotā plaknē, lineatūrā „pirms burtnīcas” periodā. Kopā meklēsim “ideālo” darba burtnīcas variantu.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino", Andra Trušele, vadītājas vietniece

Gaismas jūra (aizņemtās vietas 22/22)

104. telpa

Darbnīcā būs iespēja iepazīt, kā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izmantot Gaismas galdu un Smilšu lampas skolēnu mācīšanās un radošo prasmju attīstīšanai un kā praktiski darboties ar šiem mācību palīglīdzekļiem dažādās vecuma grupās.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, Olita Riekstiņa, vadītājas vietniece

Kompetenču izglītības ieviešana Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Blāzmiņa” (aizņemtās vietas 22/22)

102. telpa

Darbnīcas laikā stāstīsim par projekta norisi, ieguvumiem un paveiktajiem darbiem, par iestādes izstrādāto iekšējo plānošanu, kā arī būs iespēja ielūkoties pirmsskolas vidē gan foto, gan video materiālos.  RPII „Blāzmiņa” pedagogi ļaus iejusties bērnu lomā un izspēlēt mazu pamācošu aktivitāti, kura balstīta uz kompetenču izglītības pamatnostādnēm: mācīšanos, pētīšanu un radošumu.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa", Dace Skuja, vadītāja, Līga Līdace, projekta vadītāja un Līga Cebule, pedagogs

KUSTIES! DOMĀ! DARI! (aizņemtās vietas 10/22)

3. stāva zāle

Darbnīcā būs iespējas uzzināt, kā pēc projekta ir mainījušās fiziskās aktivitātes un rīta vingrošana Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestādē. Ikvienam būs iespēja pamēģināt kustēties citādāk, domāt un darīt, lai kustētos!

Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestāde, Ruta Lipska, Ineta Šiklova, pirmsskolas izglītības skolotājas

Laimīgs 21. gadsimta pedagogs (aizņemtās vietas 23/23)

105. telpa

Darbnīcā  varēs uzzināt, ko par kompetenču pieeju pedagogi apguva seminārā Ikšķiles PII “Urdaviņa”, kādas jaunas metodes un idejas ieguva. Būs iespēja uzzināt, kā mūsu pirmsskolas (“Mārdega”, “Čiekuriņš”) rotaļnodarbību saturu un plānojumu pielāgoja jaunajam kompetenču modulim un izveidoja bērncentrētas grupas telpas. Aktivitātes - “Prāta vētra” laikā pasapņosim  par laimīgu pedagogu šajā gadsimtā.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārdega” un “Čiekuriņš”, Solvita Ceriņa, pirmsskolas “Mārdega” vadītāja

Pedagogu lietpratības pilnveide mācību procesa kvalitātes uzlabošanai (aizņemtās vietas 17/22)

106. telpa

Darbnīcā dalīsimies ar iespaidiem mācību procesa pielāgošanai katra bērna vajadzībām iekļaujošas mācīšanās kontekstā, kas gūti, viesojoties Bauskas novada Rundāles pagasta speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”. Iepazīstināsim ar izveidotajiem materiāliem un idejām turpmākajam darbam atbalstošas mācību vides pilnveidošanai. Piedāvāsim videomateriālu, kas var rosināt izpratni un palīdzēt saskarsmē ar bērniem saskatīt autisma iezīmes,  tādējādi veicinot pedagogu lietpratību sadarbībā ar ikkatru bērnu un viņa vecākiem.

Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte", Vita Tihānova, pirmsskolas vadītāja

Speciālās pedagoģijas pamatzināšanas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai pirmsskolā (aizņemtās vietas 18/22)

101. telpa

Darbnīcā risināsim sarunu par iekļaujošās izglītības īstenošanas pieredzi, par speciālistu piesaisti un pieredzes apmaiņas iespējām Rīgā, Latvijā un ārpus tās robežām. Izzināsim dažādus sadarbības paņēmienus ar vecākiem. Runāsim par plakātu, attēlu un signālkartīšu gatavošanas un lietošanas praksi pirmsskolās. Izmēģināsim dažādus bērna komunikatīvās kompetences sekmēšanas paņēmienus, aplūkojot attēlus, modelējot dažādas saskarsmes situācijas.

Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestāde “Austriņa”, Agrita Tauriņa, vadītājas vietniece

Darbnīcas, pieredzes stāsti 15.25-16.05

Atbalsts pārejai uz bilingvālo izglītību Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestādē (aizņemtās vietas 19/22)

102. telpa

Darbnīcā būs iespēja iepazīt aktivitātes, kas palīdz lauzt psiholoģisko barjeru valodas lietojumā, lai sekmīgi ieviestu bilingvālo izglītību. Piedāvāsim šādas aktivitātes: iepazīšanās spēle "Es esmu pati(pats)...", spēle draudzīgas grupas veidošanai "Dāvanas gatavošana", spēle "Grupas ritma un laika izjūtas attīstīšana ", spēle empātijas veidošanai "Stāsts par...(priekšmetu vai dzīvu būtni").

Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde, Gunita Delijeva, pirmsskolas vadītāja, Irina Mohovika, vadītājas vietniece, Irina Baha, pirmsskolas izglītības skolotāja

Gudri un pozitīvi pedagogi – zinātkāriem un priecīgiem bērniem (aizņemtās vietas 15/22)

106. telpa

Darbnīcā būs iespēja papildus izglītoties, izzināt sevi iestādes pedagogu komandā, darboties praktiski, dalīties pieredzē,  iegūt kaut ko jaunu sev un iedvesmot vienai otru, lai organizētu bērnam katru dienu kvalitatīvas un priecīgas nodarbības.

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde, Svetlana Kepša, vadītājas vietniece

Iedvesmu rodi KOPĀ, radi un dari KOPĀ, ikdienā un darbos KOPĀ (aizņemtās vietas 18/22)

105. telpa

Darbnīcā būs iespēja pašiem pagatavot savu identifikācijas karti, kas atspoguļos profesionālās spējas, prasmes un vēlmes, atklās iespējas,

 “pastmarkas izšūšanas” tehnikā gatavosim savu identifikācijas vārdu; iztīsim  savu “ķiestu” kopīgam projekta kokam.

Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde, Inese Kustova, Ieva Galeniece un Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestāde, Daiga Kleine, izglītības iestādes vadītāja

Komunikatīvo kompetenču pilnveide un sekmēšana profesionālajā saskarsmē (aizņemtās vietas 10/22)

104. telpa

Dalībnieki tiks iepazīstināti ar emocionālās labsajūtas nozīmi mācību procesā un pašsajūtas ietekmi uz intelektu, kognitīvajām un sadarbības spējām. Praktiski tiks izspēlētas aktivitātes, kas palīdz emocionālajam balansam.

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde, Inga Gaile, pirmsskolas izglītības skolotāja

Multisensora pieeja runas un valodas attīstībā bērniem ar speciālām vajadzībām (aizņemtās vietas 20/22)

101. telpa

Darbnīcā būs iespēja gūt ieskatu par multisensoras pieejas izmantošanu runas un valodas attīstībā, vārdu krājuma papildināšanu un sadarbības veidošanu starp logopēdu un mūzikas pedagogu.

Rīgas 2. speciālā internātpamatskola, Ilze Blūmentāle, audiologopēds, logopēds, Gunta Ulmane, mūzikas pedagogs, mūzikas terapijas speciālists

Stereotipu laušana pedagogu ikdienas darbā kā izaicinājums izglītības kvalitātes pilnveidei (aizņemtās vietas 21/22)

103. telpa

Diskusijas laikā mēģināsim kļūt brīvi no stereotipiskā domāšanas veida, meklējot savā pedagoģiskajā praksē ”apslēptās” dogmatiskās rīcības un darbības izpausmes, saskatīsim stereotipus un aizspriedumus savā ikdienas pedagoģiskajā darbā. Rezultātā  -  brīvs, mūsdienīgs 21.gadsimta skolotājs, kas iet līdzi laikam  un ir atvērts pārmaiņām.

Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde ”Zelta atslēdziņa”, Nataļja Staņiševska pirmsskolas vadītāja

Stiprākas komandas veidošana – izzini sevi, saproti citus (aizņemtās vietas 22/22)

3. stāva zāle

Gribi paveikt daudz un labi, tad zini, -  vienam viegli nebūs! Taču, ja Tev ir stipra atbalstošu kolēģu komanda, paveiksi ne to vien! Gribi padomu - sāc ar sevi! Iemācies vispirms izprast un iepazīt sevi, tad arī ar citiem būs vieglāk. Mums tas izdevās, varam palīdzēt arī Tev!

Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis", Līvija Baļčūne, vadītājas vietniece, Ilze Ābelniece, psiholoģe

Vārds
Uzvārds
Skola / iestāde
E-pasts
E-pasts vēlreiz
Tālrunis
Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit